Annons:
Yttrandefrihet
Nyhet
AVMattias Lahti Davidsson1 kommentarerTyck till!

Rätt att flytta på visselblåsare

Södertälje sjukhus hade tillräckligt bra skäl för att omplacera undersköterskan Peter Magnusson. Det anser Arbetsdomstolen som i sin dom hoppar över frågan om det fanns en främlingsfientlig kultur på sjukhuset.

Undersköterskan Peter Magnusson på Södertälje sjukhus blev riksbekant i januari 2009. Då var han med i TV-programmet Debatt och berättade att det fanns en patientfarlig främlingsfientlig kultur på avdelningen.

Hans framträdande i medierna har hyllats och han har fått pris av Unionens medlemstidning Kollega som årets whistleblower, visselblåsare.

Men senare under 2009 beslutade sjukhuset att flytta Peter Magnusson från intensivvårdsavdelningen till den geriatriska avdelningen. Han ville själv jobba kvar på intensiven.

Sjukhusledningens argument för omplaceringen var att Peter Magnusson hade samarbetssvårigheter som kunde vara ett hot mot patientsäkerheten. Dessutom hade avdelningsledningen tappat förtroende för Peter Magnusson eftersom han vid tre tillfällen i hemlighet spelat in samtal på arbetsplatsen.

Enligt kollektivavtalet Allmänna bestämmelser måste förflyttningar mot arbetstagarens vilja ha ”vägande skäl”. Arbetstagaren på Södertälje sjukhus har alltså ett starkare skydd än vad som normalt gäller.

Kommunalarbetareförbundet lade ett tolkningsföreträde mot omplaceringen. Förbundets hållning var att omplaceringen var en repressalie för att Peter Magnusson gått till media med sin uppfattning. En repressalie mot den grundlagsskyddade yttrandefriheten, med andra ord.

Det har sjukhusledningen förnekat. VD Mikael Runsjö berömde till och med Peter Magnusson under rättegången i Arbetsdomstolen.

– Det var viktigt att det här kom fram. Att han larmade tyckte vi var bra.

Arbetsdomstolen prövar inte om Peter Magnusson haft fog för sina påståenden. Frågan saknar självständig betydelse för den övergripande frågan om vägande skäl för förflyttning, enligt domstolen.

Däremot kommer domstolen fram till att vissa kolleger var arga på Peter Magnusson för att arbetsplatsen blivit utpekad som rasistisk. Domstolen godtar också arbetsgivarsidans argument att de hemliga inspelningarna skadade förtroendet för Peter Magnusson.

Intensivvårdsavdelningen är en arbetsplats som är extra känslig för störningar orsakade av samarbetssvårigheter inom personalgruppen, enligt domstolen. Därför anser den att sjukhuset hade goda skäl att göra någon form av omplacering av personal. Arbetsdomstolen tycker att utredningen visat att det var Peter Magnusson som stod i centrum för samarbetssvårigheterna. Därmed fanns det vägande skäl att flytta på just honom.

En enhällig domstol fastställer Peter Magnussons skyldighet att arbeta på den geriatriska avdelningen. Kommunals talan avslås och förbundet får betala arbetsgivarsidans rättegångskostnader.

Inlagt av Hagman mån, 03/14/2011 - 14:21
Så gick det med stödet för Whistleblowers som man talat om i riksdagshuset.
Vart tog det stödet vägen??
Är inte detta beslut ett stort steg bakåt för demokratin.
Det är väl dem som orsakar problematiken som skall flytta på sig inte den som påtalar dem?
Vad är det för stolpskott som beslutar i arbetsdomstolen??Är det bara representanter från arbetsgivarsidan?
Kan vi få en lista på domstolsledamöternas tillhörighet utlagd här i komentarfältet.
UTRIKESNyhetTyska utrikesdepartementet har satt stopp för videomöten via appen Zoom, som används av flera universitet och högskolor i Sverige. Sedan tidigare har Taiwan förbjudit myndigheter och statliga institutioner från att använda programmet, skriver tyska ekonomitidningen Handelsblatt samt brittiska BBC.
CoronaNyhetAntalet anmälningar till Arbetsmiljöverket om tillbud beroende på coronapandemin ökar, skriver Arbetsvärlden. Myndigheten redovisar enligt tidningen 63 anmälningar om tillbud och 48 om skyddstopp.
CORONAFördjupningRiksdag och regering gör just nu stora satsningar för att möta coronakrisen. På arbetsmarknaden har avtalsrörelsen skjutits upp till hösten. Men på frågan om vad som krävs av staten och parterna när pandemin är över ger ekonomer delvis olika svar.
POLISENNyhetEfter fyra år och sju månader tycker den tidigare chefen för nationella insatsstyrkan, Marie Jarnérus, att hon fått ”lite upprättelse” när Justitieombudsmannen nu riktar allvarlig kritik mot hur Polismyndigheten skötte tillsättningen av ny insatschef i samband med omorganisationen 2015.
HÖGSKOLANNyhetVid flera universitet har obehöriga tagit sig in på möten som hållits via programmet Zoom. På Linköpings universitet har man nu vidtagit åtgärder för att försvåra för inkräktare. ”Har du möten som behandlar känsliga ämnen så kan det vara klokt att inte använda Zoom eller liknande verktyg just nu”, säger Joakim Nejdeby, it-direktör vid Linköpings universitet.
TillväxtverketNyhetTillväxtverket fick in fler än 15 000 ansökningar från företag som vill ha statligt stöd för korttidsarbete under det första dygnet som det var möjligt att ansöka. Myndighetens webbplats hade runt 100 000 besökare under samma dygn, uppger SVT.
Statens servicecenterNyhetUnder den senaste veckan har allt fler personer med covid-19 kommit in till Statens servicecenters kontor. Nu har två kontor i Stockholmsområdet stängt och myndigheten ser över säkerheten i hela landet. ”I efterhand kan jag säga att vi kanske skulle ha agerat fortare”, säger Thomas Pålsson, generaldirektör för Statens servicecenter.
ArbetsförmedlingenNyhetAntalet nyinskrivna arbetslösa är rekordhögt, samtidigt som Arbetsförmedlingens anställda har ett tufft fjolår bakom sig. ”Det är otroligt pressat just nu”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen. Han vill att regeringen åtminstone tillfälligt pausar reformeringen av myndigheten.
StatsförvaltningNyhetRegelbundna revisioner leder till bestående resultat, men det förekommer att brister inte rättas till, konstaterar Riksrevisionen i sin årliga uppföljningsrapport om förra årets granskningar.
ArbetsmiljöverketNyhetArbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att granska vilka icke CE-märkta personliga skyddsutrustningar för exempelvis sjukvården som ska få användas i Sverige.
STNyhetI mars fick ST 1 074 nya yrkesaktiva medlemmar, vilket är rekord för en enskild månad för förbundets del. ”Det är ett kvitto på att vi uppfattas som något som innebär trygghet och stöd i tider av förändring”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt.
ArbetsmarknadNyhetSedan 1 mars har mer än 49 500 personer varslats om uppsägning. Bara under den senaste veckan har antalet nyinskrivna arbetssökande vid Arbetsförmedlingen ökat med 25 350 personer.
LuftfartNyhetRegeringen har beslutat om en tillfällig allmän trafikplikt på åtta flygförbindelser till och från Stockholm. Syftet är att säkerställa en grundläggande trafikservice till Visby och sju Norrlandsstäder.
CoronaNyhetArbetsgivarverket tipsar medlemmar och anställda om de webbaserade utbildningar som finns tillgängliga på myndighetens webbplats. Där finns bland annat kurser för ledare, arbetsgivare och handledare.
MigrationsverketNyhetCoronaviruset skapar oro bland anställda på Migrationsverkets förvar sedan både intagna och medarbetare testats positivt. Facket vill därför se ett tillfälligt stopp av nya intagna. Arbetsgivaren nöjer sig dock med att införa besöksförbud och minska antalet intagna per rum.
SkatteverketNyhetEn tidigare handläggare på Skatteverket misstänks för dataintrång och förfalskningsbrott och anmäls nu till åtal av myndighetens personalansvarsnämnd.
DigitaliseringNyhetDigitala möten är ett viktigt inslag i arbetet för klimatsmart samarbete inom Norden. Det är en slutsats i forskningsstudien Diginord, som bygger på nordiska erfarenheter av digitalt samarbete.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket för brister i hanteringen av en enskilds begäran att få ut allmänna handlingar. Migrationsverket webbplats har haft felaktig och vilseledande information om detta, slår JO fast.
KriminalvårdenNyhetSjukfrånvaron bland de anställda på Kriminalvårdens anstalt Salberga är just nu dubbelt så hög som normalt, rapporterar SVT. På sikt kan det enligt anstaltsledningen leda till att läget blir ansträngt.
StatsförvaltningNyhetDe statliga myndigheterna har överlag en betryggande intern styrning och kontroll, enligt Ekonomistyrningsverkets årliga uppföljning. Enligt myndigheten behöver myndigheterna dock förbättra sina revisionsplaner.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetEn arbetsförmedlare i södra Sverige har avskedats och åtalsanmälts anklagad för sexuella trakasserier mot en arbetssökande. STs förbundsjurist Veera Littmarck anser att avskedandet är felaktigt och ST stämmer nu arbetsgivaren i Arbetsdomstolen, AD.
SKANSENNyhetI onsdags kom fack och arbetsgivare överens om korttidspermitteringar för Skansens anställda. Vilka medarbetare som berörs och i vilken omfattning är inte klart än, säger Susann Segerman, vice ordförande för ST inom Skansen.
RiksantikvarieämbetetNyhetRiksantikvarieämbetets kulturvårdslaboratorium i Visby vill börja tillverka handsprit till sjukvården. Laboratoriet är välutrustat och kommer snarast att börja leverera den nya produkten, rapporterar SRs Kulturnytt.
TrafikverketNyhetTrafikverkets underhåll av den svenska järnvägen är ineffektivt, enligt en utredning som överlämnats till regeringen. Myndigheten behöver utföra mer i egen regi för att öka den egna kompetensen, anser utredaren.
STNyhetEn högre förtroendevald inom ST har polisanmälts för ”sexuella kränkningar på arbetet” och har nu tagit en timeout från sina fackliga uppdrag. ”Förbundet ser mycket allvarligt på det här”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt. Den förtroendevalde nekar till anklagelserna.
STNyhetPolismyndigheten tycker inte att engagemanget i ett fastighetsbolag går att kombinera med en anställning. ST ser annorlunda på saken och vill nu att frågan prövas i Arbetsdomstolen. ”Vi har väldigt svårt att se på vilket sätt det här skulle kunna skada Polisen”, säger STs förbundsjurist Joakim Lindqvist.