Annons:
ANSTÄLLNINGSSKYDD
Nyhet
AVSusanne ErikssonAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

Regeringen fortsatt tyst om visstider

På söndag går EU-kommissionens respit ut för åtgärder mot visstidsanställningar i Sverige. Men regeringen har ännu inte lämnat något besked. Samtidigt kräver ST i ett brev en tidsgräns för visstidsjobb i staten, där var fjärde anställd har tillfälligt jobb.

EU-kommissionen driver på för att Sverige ska förbättra skyddet för visstidsanställda. Detta efter en anmälan från TCO 2010 om att de svenska reglerna sedan 2007 tillåter långa kedjor av visstidsjobb under i princip obegränsad tid.

Kommissionen har gett TCO rätt, och krävde redan förra året ändringar i svensk lag för att uppfylla skyddsreglerna i EUs visstidsdirektiv. I april i år kom ett nytt yttrande från EU-kommissionen.

Den svenska regeringen fick där respit till 22 juni, nu på söndag, med att ”vidta de åtgärder som är nödvändiga” för att för att uppfylla kraven i direktivet. Nästa steg för kommissionen kan annars vara att väcka talan mot Sverige i EU-domstolen.

Men regeringen har så här långt inte lämnat något besked. I dag är arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson på ministerrådsmöte i Luxemburg, och hennes pressekreterare Linda Norberg kan inte säga om ett svar till kommissionen kommer under dagen.

Regeringen har hittills hävdat att svensk lag uppfyller EU-direktivet och att missbruk av visstidsanställningar inte är ett stort bekymmer i Sverige. TCO lämnade dock in ett faktaunderlag till kommissionen förra året, en undersökning från Novus som enligt TCO visar att 65 000 personer varit visstidsanställda hos samma arbetsgivare i över fem år.

I en debattartikel i Dagens Nyheter kritiserar TCOs chefsjurist Samuel Engblom även regeringen för att den inte velat diskutera frågan med arbetsmarknadens parter. ”Oavsett om arbetsmarknadsministern har hetat Sven-Otto Littorin, Hillevi Engström eller Elisabeth Svantesson så har den vägrat. Detta är särskilt anmärkningsvärt då EU-direktivet uttryckligen föreskriver att medlemsstaternas regeringar ska samråda med arbetsmarknadens parter.”

TCO vill se en utredning om skydd mot missbruk av visstidsanställningar. Den utredningen bör inte minst beakta de timanställdas situation och de särskilt tillåtande reglerna för visstidsanställningar på det statliga området, skriver Samuel Engblom.

I staten har var fjärde medarbetare en tillfällig anställning, betydligt fler än i privat sektor.  Det framhåller STs ordförande Britta Lejon i ett brev till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson. Myndigheterna kan anställa både enligt lagen om anställningsskydd, Las, och enligt anställningsförordningen. Det går det att växla mellan dessa båda regelverk och på så sätt upprätthålla tillfälliga anställningsformer extra länge.

”Jag menar att statliga myndigheter borde kunna föregå med gott exempel med trygga jobb eftersom det är en politiskt styrd verksamhet. Det vore rimligt att sätta en övre gräns för hur länge en person kan vara visstidsanställd och jag menar att den sammanlagda tiden borde sättas vid tre år”, skriver Britta Lejon i brevet.

Britta Lejon anser att en insats som skulle minska visstidsanställningarna i staten är att avskaffa anställningsförordningens regler om enstaka kortvariga perioder.

Även TCOs förslag till lösning är att införa ett treårstak för olika former av visstidsanställningar.

Bli den första att tycka till!
UTRIKESNyhetTyska utrikesdepartementet har satt stopp för videomöten via appen Zoom, som används av flera universitet och högskolor i Sverige. Sedan tidigare har Taiwan förbjudit myndigheter och statliga institutioner från att använda programmet, skriver tyska ekonomitidningen Handelsblatt samt brittiska BBC.
CoronaNyhetAntalet anmälningar till Arbetsmiljöverket om tillbud beroende på coronapandemin ökar, skriver Arbetsvärlden. Myndigheten redovisar enligt tidningen 63 anmälningar om tillbud och 48 om skyddstopp.
CORONAFördjupningRiksdag och regering gör just nu stora satsningar för att möta coronakrisen. På arbetsmarknaden har avtalsrörelsen skjutits upp till hösten. Men på frågan om vad som krävs av staten och parterna när pandemin är över ger ekonomer delvis olika svar.
POLISENNyhetEfter fyra år och sju månader tycker den tidigare chefen för nationella insatsstyrkan, Marie Jarnérus, att hon fått ”lite upprättelse” när Justitieombudsmannen nu riktar allvarlig kritik mot hur Polismyndigheten skötte tillsättningen av ny insatschef i samband med omorganisationen 2015.
HÖGSKOLANNyhetVid flera universitet har obehöriga tagit sig in på möten som hållits via programmet Zoom. På Linköpings universitet har man nu vidtagit åtgärder för att försvåra för inkräktare. ”Har du möten som behandlar känsliga ämnen så kan det vara klokt att inte använda Zoom eller liknande verktyg just nu”, säger Joakim Nejdeby, it-direktör vid Linköpings universitet.
TillväxtverketNyhetTillväxtverket fick in fler än 15 000 ansökningar från företag som vill ha statligt stöd för korttidsarbete under det första dygnet som det var möjligt att ansöka. Myndighetens webbplats hade runt 100 000 besökare under samma dygn, uppger SVT.
Statens servicecenterNyhetUnder den senaste veckan har allt fler personer med covid-19 kommit in till Statens servicecenters kontor. Nu har två kontor i Stockholmsområdet stängt och myndigheten ser över säkerheten i hela landet. ”I efterhand kan jag säga att vi kanske skulle ha agerat fortare”, säger Thomas Pålsson, generaldirektör för Statens servicecenter.
ArbetsförmedlingenNyhetAntalet nyinskrivna arbetslösa är rekordhögt, samtidigt som Arbetsförmedlingens anställda har ett tufft fjolår bakom sig. ”Det är otroligt pressat just nu”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen. Han vill att regeringen åtminstone tillfälligt pausar reformeringen av myndigheten.
StatsförvaltningNyhetRegelbundna revisioner leder till bestående resultat, men det förekommer att brister inte rättas till, konstaterar Riksrevisionen i sin årliga uppföljningsrapport om förra årets granskningar.
ArbetsmiljöverketNyhetArbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att granska vilka icke CE-märkta personliga skyddsutrustningar för exempelvis sjukvården som ska få användas i Sverige.
STNyhetI mars fick ST 1 074 nya yrkesaktiva medlemmar, vilket är rekord för en enskild månad för förbundets del. ”Det är ett kvitto på att vi uppfattas som något som innebär trygghet och stöd i tider av förändring”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt.
ArbetsmarknadNyhetSedan 1 mars har mer än 49 500 personer varslats om uppsägning. Bara under den senaste veckan har antalet nyinskrivna arbetssökande vid Arbetsförmedlingen ökat med 25 350 personer.
LuftfartNyhetRegeringen har beslutat om en tillfällig allmän trafikplikt på åtta flygförbindelser till och från Stockholm. Syftet är att säkerställa en grundläggande trafikservice till Visby och sju Norrlandsstäder.
CoronaNyhetArbetsgivarverket tipsar medlemmar och anställda om de webbaserade utbildningar som finns tillgängliga på myndighetens webbplats. Där finns bland annat kurser för ledare, arbetsgivare och handledare.
MigrationsverketNyhetCoronaviruset skapar oro bland anställda på Migrationsverkets förvar sedan både intagna och medarbetare testats positivt. Facket vill därför se ett tillfälligt stopp av nya intagna. Arbetsgivaren nöjer sig dock med att införa besöksförbud och minska antalet intagna per rum.
SkatteverketNyhetEn tidigare handläggare på Skatteverket misstänks för dataintrång och förfalskningsbrott och anmäls nu till åtal av myndighetens personalansvarsnämnd.
DigitaliseringNyhetDigitala möten är ett viktigt inslag i arbetet för klimatsmart samarbete inom Norden. Det är en slutsats i forskningsstudien Diginord, som bygger på nordiska erfarenheter av digitalt samarbete.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket för brister i hanteringen av en enskilds begäran att få ut allmänna handlingar. Migrationsverket webbplats har haft felaktig och vilseledande information om detta, slår JO fast.
KriminalvårdenNyhetSjukfrånvaron bland de anställda på Kriminalvårdens anstalt Salberga är just nu dubbelt så hög som normalt, rapporterar SVT. På sikt kan det enligt anstaltsledningen leda till att läget blir ansträngt.
StatsförvaltningNyhetDe statliga myndigheterna har överlag en betryggande intern styrning och kontroll, enligt Ekonomistyrningsverkets årliga uppföljning. Enligt myndigheten behöver myndigheterna dock förbättra sina revisionsplaner.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetEn arbetsförmedlare i södra Sverige har avskedats och åtalsanmälts anklagad för sexuella trakasserier mot en arbetssökande. STs förbundsjurist Veera Littmarck anser att avskedandet är felaktigt och ST stämmer nu arbetsgivaren i Arbetsdomstolen, AD.
SKANSENNyhetI onsdags kom fack och arbetsgivare överens om korttidspermitteringar för Skansens anställda. Vilka medarbetare som berörs och i vilken omfattning är inte klart än, säger Susann Segerman, vice ordförande för ST inom Skansen.
RiksantikvarieämbetetNyhetRiksantikvarieämbetets kulturvårdslaboratorium i Visby vill börja tillverka handsprit till sjukvården. Laboratoriet är välutrustat och kommer snarast att börja leverera den nya produkten, rapporterar SRs Kulturnytt.
TrafikverketNyhetTrafikverkets underhåll av den svenska järnvägen är ineffektivt, enligt en utredning som överlämnats till regeringen. Myndigheten behöver utföra mer i egen regi för att öka den egna kompetensen, anser utredaren.
STNyhetEn högre förtroendevald inom ST har polisanmälts för ”sexuella kränkningar på arbetet” och har nu tagit en timeout från sina fackliga uppdrag. ”Förbundet ser mycket allvarligt på det här”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt. Den förtroendevalde nekar till anklagelserna.
STNyhetPolismyndigheten tycker inte att engagemanget i ett fastighetsbolag går att kombinera med en anställning. ST ser annorlunda på saken och vill nu att frågan prövas i Arbetsdomstolen. ”Vi har väldigt svårt att se på vilket sätt det här skulle kunna skada Polisen”, säger STs förbundsjurist Joakim Lindqvist.