Annons:
Ledare
0 kommentarerTyck till!

Säkerhet kräver resurser

Det dödliga överfallet på en kriminalvårdare är en tragisk påminnelse om att riskerna de anställda i rättskedjan löper i sitt arbete måste tas på allvar. Det krävs regler och rutiner – men också rätt bemanning.

En ung människa har dödats på jobbet. I ett våldsamt överfall slogs en kriminalvårdare på häktet i Huddinge ihjäl av en intagen man.

Efter den tragiska händelsen går tankarna till de anhöriga – men också till de kolleger som förlorat en arbetskamrat och nu ska fortsätta att gå till en arbetsplats där riskerna i verksamheten tydliggjorts på det mest fruktansvärda sätt man kan tänka sig.

För ST Press vittnar de anställda om känslorna av chock och de mörka tankarna efter dådet. Nu undrar de alla samma sak: Hur kunde det hända?

Det är en svår fråga, vars svar måste sökas så grundligt som möjligt för att säkerställa att något liknande inte sker igen. Därför är det bra att händelserna nu utreds inom rättsväsendet och att arbetsplatsen granskas av Arbetsmiljöverket.

De anställda inom rättskedjan har en utsatt arbetssituation. Många av de människor de möter i sitt dagliga arbete är frustrerade och aggressiva – och åtskilliga har tidigare tagit till våld och hot. Det säger sig självt att en trygg arbetsmiljö måste ha högsta prioritet på en sådan arbetsplats. Liksom att det inte är enkelt att åstadkomma detta.

Visserligen har något liknande händelsen på häktet i Huddinge inte inträffat på mycket länge inom Krimi­nal­vården. Men det finns andra statligt anställda som förlorat livet i tjänsten.

2008 knivhöggs en behandlings­assistent på det statliga ungdomshemmet Tunagården till döds av en 15-årig pojke. I det fallet har både tingsrätt och hovrätt kommit fram till att rutinerna brustit. De två chefer som dömts för arbetsmiljöbrott har överklagat till Högsta domstolen.

Oavsett hur den slutliga utgången blir i det fallet står det klart att riskerna i dessa yrken måste tas på fullaste allvar.

Hur dessa risker hanterades på häktet i Huddinge är en fråga som ännu inte har hunnit få något fullständigt svar. Vad vi vet är att Arbetsmiljöverket efter en inspektion funnit flera brister i arbetsmiljön. Myndigheten har också understrukit att ensamarbete vid rastgårdarna är oacceptabelt, och förbjudit det. Det nordiska fackliga samarbetet NFU, Nordiska fängelsefunktionärernas union, har efter dådet påmint om att organisationen i många år arbetat med just denna fråga. »Ensamarbete utgör en stor säkerhetsrisk. Politiker måste kunna garantera lämpliga arbetsvillkor för våra medlemmar«, skriver ordföranden Kim Østerbye i ett uttalande.

Ensamarbete i riskfyllda situationer är en fråga som måste tacklas med regler och rutiner – men också genom att se till att verksamheten har sådana resurser att det inte behöver bli aktuellt.

Häkten, fängelser och ungdomshem skulle vara tryggare arbetsplatser om det fanns mer personal på plats – och mindre trygga om de anställda var färre och sämre utbildade.

När Kriminalvården nu står inför stora besparingar är det viktigt att arbets­givaren lyssnar på fackets varningssignaler och inte sparar på kompetensutveckling eller prutar på säkerheten. »Personalen ska motsvara säkerhetsbehovet«, säger ST-avdelningens ordförande Per Sunneborn. Det borde vara så självklart att det inte ens behövde påpekas.

Alexander Armiento, chefredaktör

Bli den första att tycka till!
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med oavgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
NyhetDen nedåtgående trenden för högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
På jobbet: rättshaveristerPå jobbetMyndigheter ska ge service. Men när någon hör av sig gång på gång med ständigt nya frågor och krav är det lätt att bli frustrerad. Experternas råd är att hålla dig sval och göra det du måste. Men inte mer.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få mer ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetEffektiviteten på högskolor och universitet har ett samband med hög personalomsättning. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Högst förbättringspotential har exempelvis Linnéuniversitetet och Karlstads universitet.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt en rapport från Polisen saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu gör ett försök att vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det leder till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, uppger Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.
STNyhetPå måndag startar STs värvningsturné i Kiruna. Fem personer har anställts för att åka landet runt med husbil fram till 4 december. STs totala budget för värvning i år är 15 miljoner kronor och förbundet hoppas värva runt 7 500 nya medlemmar, enligt projektledaren Karin Ahlgren.
HÄLSANyhetArbetslösa skattar sin hälsorelaterade livskvalitet sämre än de som har ett jobb. Särskilt markant är skillnaden vad gäller ångest och depression, visar en studie vid Umeå universitet, som tidningen Arbetsliv uppmärksammar.
InternationelltNyhetDanmark överväger förstärkt gränskontroll vid gränsen mot Sverige, efter två sprängattentat mot Skattestyrelsen och utanför en närpolisstation senaste veckan. Två män, hemmahörande i Sverige, misstänks för attentatet mot Skattestyrelsen.
informationssäkerhetNyhetPrimula, det system som ett fyrtiotal myndigheter använder för löneutbetalningar, misstänks ha drabbats av ett dataintrång. Statens servicecenter har nu skickat en varning till samtliga dessa myndigheter. En myndighetsanställd har polisanmälts för det misstänkta intrånget.
ArbetsmiljöNyhetTrakasserier och hot bör anses särskilt allvarliga om de drabbar statligt anställda. Staten som arbetsgivare behöver också få större möjlighet att skydda och hjälpa anställda som hotas eller trakasseras, anser Arbetsgivarverket i en skrivelse till regeringen.
LEDARSKAPNyhetKvinnliga chefer bedöms prestera bättre än manliga på 17 av 19 kompetensområden som är viktiga för ledarskap, enligt en amerikansk studie som presenteras i Harvard Business Review.
KRIMINALVÅRDENNyhetVar femte dansk kriminalvårdare som utsatts för hot och våld på jobbet utvecklar symtom på posttraumatiskt stressyndrom, enligt en dansk studie. Svensk kriminalvård skulle behöva mer kunskap om problemet, anser ST-företrädaren Joachim Danielsson.
DigitaliseringNyhetI en promemoria föreslår justitiedepartementet en ökad digitalisering av domstolarnas mål- och ärendehantering. Syftet är att effektivisera verksamheten och förbättra servicen till medborgarna.
ArbetsmiljöNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, och Arbetsmiljöverket genomför särskilda informationsinsatser för att öka arbetsgivares kunskaper om hur man motverkar trakasserier och sexuella trakasserier.
HögskolanNyhetMöjligheten att bli antagen till högskolan baserat på reell kompetens har inte lett till att många studenter utan formell behörighet har antagits, konstaterar Dagens Nyheter i en serie artiklar. Nu vill högskoleministern införa ett nationellt behörighetsprov.