”Ansvaret ligger högre upp”

KRIMINALVÅRDEN2014-08-13

Tre tidigare chefer vid häktet i Huddinge har åtalats för arbetsmiljöbrott i samband med att en kriminalvårdare misshandlades till döds 2011. Per Sunneborn, ST, ifrågasätter om inte det moraliska ansvaret ligger högre upp i myndigheten.

Det var 3 oktober 2011 som en kriminalvårdare misshandlades till döds vid häktet i Huddinge. Vårdaren var ensam när hon skulle föra en dokumenterat farlig intagen till rastgården, vilket stred emot de regler som fanns. Hon övermannades av mannen och misshandlades så svårt att hon avled av sina skador.

I juni beslutade kammaråklagare Aino Alhem vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål att väcka åtal mot tre av cheferna vid häktet.

– Det som är intressant är frågan om arbetsmiljöansvaret. Det är mer långtgående än de flesta tror. Men när man skriver på delegationen är det få som känner till hela innebörden av ansvaret, säger Per Sunneborn, ordförande för ST inom Kriminalvården.

Han ifrågasätter om en kriminalvårdsinspektör egentligen kan hållas ansvarig för arbetsmiljön på en sådan arbetsplats som häktet i Huddinge var.

– De har inte resurserna att göra något åt arbetsmiljön. Arbetssituationen, lokalen och bemanningen var bedrövlig. Man får inte jobba ensam på ett sådant ställe, med bara en kamera och en kollega en bit därifrån, som inte omedelbart kan ingripa.

De åtalade är två kriminalvårdsinspektörer och kriminalvårdschefen för häktet. Per Sunneborn konstaterar att rättsprocessen nu måste ha sin gång. Det blir en rättegång där domstolen gör en juridisk prövning av om de som nu åtalats har gjort sig skyldiga till arbetsmiljöbrott och därmed av oaktsamhet orsakat kriminalvårdarens död. Den intagne som utförde dödsmisshandeln är sedan tidigare dömd till livstids fängelse för mord.

– Det yttersta ansvaret när det gäller resurser och bemanning ligger på kriminalvårdschefen. Jag har ingen detaljkännedom i det här fallet, men har man påtalat missförhållandena på arbetsplatsen, så är det väl den som lagt locket på och förklarat att det inte blir några mer resurser som är ansvarig, säger Per Sunneborn.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.