Annons:
Arbetsmiljö
Nyhet
4 kommentarerTyck till!

Självmord var arbetsmiljöbrott

Östersunds tingsrätt fällde i dag två chefer inom socialtjänsten för en socialsekreterares självmord. Tingsrätten anser att cheferna gjort sig skyldiga till arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död.

Enligt domen började problemen 2009 då socialsekreteraren fick en ny arbetsledare. Samarbetet dem emellan fungerade inte och med tiden mådde socialsekreteraren allt sämre. Kolleger och familj informerade högre chefer om mobbning och om att den anställde mådde dåligt. Socialsekreteraren, kolleger och anhöriga bad också om omplacering.

Cheferna vidtog vissa åtgärder men enligt domskälen har de exempelvis inte övervägt om det funnits möjlighet till omplacering. Den mobbningsutredning som genomfördes höll inte måttet. Tingsrätten konstaterar att arbetsgivaren inte kan avhända sig arbetsmiljöansvaret. Att man ordnat med företagshälsovård var inte tillräckligt.

Enligt domen bröts socialsekreteraren ned allt mer och hamnade i en djup depression. Kolleger och familj slog larm om att det fanns en självmordsrisk. Det gick att se på personen att han mådde dåligt, står det i domen.

Trots det avskedades socialsekreteraren i maj 2010 och i juni samma år tog han sitt liv.

Tingsrätten konstaterar att cheferna ”...dels genom oaktsamhet, samt dels genom grov vårdslöshet orsakat xxx sjukdom och död.”

Enligt domen gjorde sig cheferna också skyldiga till grov vårdslöshet när de vidtog åtgärder för att avskeda socialsekreteraren trots att de kände till självmordsrisken. Det saknades också tillräcklig vetskap om det fanns grund för avsked.

I domskälen konstateras att socialsekreterarens dödsfall har orsakats av en arbetsskada.

Cheferna döms till villkorlig dom och böter. Den ena chefen får betala 50 000 kronor och den andra 23 000 kronor.

Inlagt av Franz Kafka ons, 03/05/2014 - 12:56
Den fällande domer är bara i lägsta instans, så jag hoppas fallet går vidare upp i högsta instans så man får ett prejudikat. Den här typen av personförföljelser är en del av min vardag, och i de fall jag inte själv blivit kränkt på de mest absurda sätt så är det kollegor som råkat illa ut.

På många avdelningar på min arbetsplats verkar det som pennalismen är kittet som håller ihop gruppen och det är fler än en som blivit utmobbade.

När man inom en korrumperad grupp lyckas mobba ut universalsyndabocken så utser man snart en ny sådan. I och med att man har en universalsyndabock så kan man skuldbelägga denne för både reella och fiktiva brister.

När det sedan är inom en grupp utan rättskänsla och civilkurage, - vilket är förutsättningen för en sådan kultur så kan man därmed avleda uppmärksamheten från det missnöje som kan vara befogat beträffande andras tillkortakommanden och sätta universalsyndabocken i fokus och så konspirerar alla mot denne.

Folk utan civilkurage och rättskänsla ställer givetvis upp på detta eftersom de är rädda, men även kan få egna belöningar om de kan utmärka sig som extra effektiva kamratförtryckare.

De former av kamratförtryck som det brukar röra sig om är undanhållande av information, oskälig fördelning av arbetsuppgifterna och lönediskriminering för att nu ta de vanligaste typerna av kamratförtryck som jag sett.
Inlagt av Åsa tors, 02/20/2014 - 10:34
Ja - vi får verkligen hoppas att detta leder vidare till något gott för många!
Både att fler blir åtalade och fällda för begångna missgrepp - och att fler arbetsgivare inser att de faktiskt inte får behandla sin personal efter eget godtycke.
Detta borde även ge fack, företagshälsovård och skyddsombud råg i ryggen att våga stötta de mobbade.
Civilkurage!
Tack till Lars Perssons efterlevande och till dem som skött rättsprocessen på ett anständigt sätt!
Inlagt av Anna ons, 02/19/2014 - 18:09
Bra med en fällande dom och att frågan ö h t lyfts upp. Lars verkar inte ha haft så mycket hjälp av facket precis men hade turen att ha kollegor som vågade i frågasätta.
Ändå tog han sitt liv.
Mer stöd till de drabbade innan det går såhär långt!
Tack för ordet.
Inlagt av Spagge ons, 02/19/2014 - 16:11
Jag hoppas verkligen att detta leder till fler (många!) fällande domar i liknande fall framöver.
Och jag hoppas VERKLIGEN att det leder till att man som ST-medlem framöver får STÖD och HJÄLP - moralisk, juridisk etc - när man som utsatt för Kränkande särbehandling/mobbning verkligen BER om det!!!!
Vi är många drabbade som mår mycket dåligt och som övervägt självmord mer än en gång. Sveket från fack och kollegor gör minst lika ont som grundkränkningen i sig och gör att man tappar sitt människovärde och sin tillit till människor och rättssamhälle.
Sluta fega, ST!!!
Hjälp utsatta medlemmar!!!!
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter har ökat sina lokalytor och hyreskostnader i Stockholmsområdet mellan 2017 och 2018, enligt en analys från Ekonomistyrningsverket, ESV. Ökningen bedöms fortsätta till och med 2020.
TEKNISKA MUSEETNyhetUnder en inspektionsrunda på ett antal av landets museibutiker upptäckte Kemikalieinspektionen att Tekniska museet sålde en nyckelring och en usb-laddare som innehåller cancerframkallande ämnen. Nu åtalsanmäls museet.
STATSFÖRVALTNINGNyhetSju myndigheter med uppdrag inom analys och utvärdering ska slås ihop, föreslår en statlig utredning. Men förslaget möts av kritik från berörda myndigheter, visar Publikts genomgång av remissvaren.
NattarbeteFördjupningDeras skift börjar när det skymmer och ­slutar när dagen gryr. Ändå tycker de att ­nattpasset på flygplatsen har sina ljusa sidor. Thomas Wikstrand håller koll på säkerheten på Arlanda under dygnets mörka timmar.
StatsförvaltningNyhetTillitsdelegationen vill ge Arbetsgivarverket ett tydligt uppdrag att, med stöd av Statskontoret och ESV, stödja myndigheternas arbete med att utveckla tillitsbaserad styrning och ledning inom staten.
STATSFÖRVALTNINGNyhetMyndigheter varnar för att möjligheten att väcka dröjsmålstalan om väntetiden på ett beslut blir längre än sex månader kan leda till ännu längre väntetider, rapporterar SVT. Ett exempel är medborgarskapsärenden.
ArbetsmiljöNyhetOffentliganställda ­känner större engagemang i sitt arbete än privatanställda, och kvinnor gör det i ännu högre utsträckning än män, enligt en studie från det finländska Arbetshälsoinstitutet och det belgiska universitetet KU Leuven.
StatsförvaltningNyhetArbetet med jämställdhetsintegrering inom de statliga myndigheterna ska fortsätta. Regeringens argument anser att det är en rättvisefråga, men också att det handlar om kvalitet och träffsäkerhet i offentlig verksamhet.
STATSFÖRVALTNINGNyhet17 av 26 tillfrågade myndigheter är skeptiska till regeringens förslag om att de ska bli tvungna att ansluta sig till vissa av Statens servicecenters ekonomitjänster. Flera myndigheter tror att det skulle leda till minskad effektivitet och ökade kostnader för administration, i stället för det omvända.
Debatt: StatsförvaltningenNyhetDe statliga myndigheterna har ett krav på sig att ständigt effektivisera sin verksamhet – men det system som är tänkt att öka produktiviteten leder till ständigt ökad arbetsbelastning för medarbetarna och borde skrotas, skriver Marcus Larsson och Åsa Plesner från Tankesmedjan Balans i en debattartikel i Publikt.
DISKRIMINERINGNyhetDiskriminering av ”icke-vita” jobbsökande är betydligt större i Sverige och Frankrike än i exempelvis Tyskland och USA. Det visar en studie där forskare från flera länder gått igenom omfattande forskning.
ArbetsvillkorNyhetPå de flesta myndigheter får inte anställda som har en partner som är gravid ledigt med lön för att följa med till mödravården, visar Publikts granskning. ”Det känns förlegat”, säger Peter Aspman på Arbetsförmedlingen i Borlänge, som fick nej på sin ansökan.
NyhetSTs ordförande Britta Lejon är positiv till en hel del av tillitsdelegationens slutsatser. "Men det räcker inte med tankar om tillitsbaserad styrning för att det ska kunna bli verklighet", säger hon till Publikt.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, stämmer ett bemanningsföretag inför Arbetsdomstolen, AD, sedan bolaget vägrat en kvinna med funktionsnedsättning anställning på deltid. DO kräver att kvinnan får ett skadestånd om 80 000 kronor.
RiksarkivetNyhetÖkande lokalkostnader är ett av skälen till att Riksarkivets ekonomi är svårt ansträngd, menar riksarkivarie Karin Åström Iko. Under hösten har myndigheten gjort sig av med ett trettiotal tjänster via pensionsavgångar och riktade erbjudanden.
ESTONIAKATASTROFENNyhetTom Johnson, STs andre vice ordförande, var en av de 989 personer som gick ombord på M/S Estonia i Tallinn den ödesdigra dagen för 25 år sedan. 852 av dem kom aldrig fram till Stockholm – bland dem 63 fackligt aktiva i hans ST-sektion. ”När jag frös som mest på morgonen tänkte jag att det tar slut här på flotten”, säger han.
EUNyhetEUs revisorer är fortfarande inte nöjda med EUs ekonomiska redovisning. I årets revisionsrapport uttalar sig revisorerna med reservation för att det finns hög risk inom utgiftsområden som landsbygdsutveckling och sammanhållning.
PolisenNyhetPolisen genomför två åtgärder för att förbättra arbetet mot hedersrelaterade brott, uppger Ekot. Det handlar dels om en bred utbildningsinsats, dels om att införa en rutin för att alltid göra en bedömning av om ett brott är hedersrelaterat.
ArbetsmarknadNyhetDen som har ett nystartsjobb eller någon annan typ av subventionerad anställning har svag ställning på arbetsmarknaden och stor risk för långtidsarbetslöshet, enligt en ny rapport från IFAU.
KRONOFOGDENNyhetEtt antal kvinnor har anmält till arbetsgivaren att de blivit utsatta för sexuella trakasserier i samband med en konferens inom Kronofogden. ”Arbetsgivaren tar just nu tag i den här händelsen enligt alla riktlinjer”, säger STs avdelningsordförande Malin Almkvist Klaesson till Publikt.
RättsväsendetNyhetRegeringen kräver att myndigheterna inom rättskedjan redovisar sin bedömning av hur de framtida volymerna inom verksamheterna kommer att utvecklas. Enligt regeringen krävs en helhetssyn på resursbehovet.
HögskolanNyhetDe stora regionala skillnaderna när det gäller högskolestudier består. Skillnaderna är stora mellan län och mellan kommuner. I alla län är det främst personer med högutbildade föräldrar som går vidare till högskolan, enligt UKÄ.
PolisenNyhetOckså den med civil bakgrund som går polisutbildning ska kunna tjänstgöra som polisaspirant, anser regeringen. Det ska förstärka möjligheterna för polisens civilanställda att få polisiära befogenheter.
InternationelltNyhetJämställdhetsmyndigheten deltar i ett tvåårigt projekt där Sverige tillsammans med andra Östersjöländer ska arbeta för att stoppa människohandel för tvångsarbete.