Annons:
Arbetsmiljö
Nyhet
4 kommentarerTyck till!

Självmord var arbetsmiljöbrott

Östersunds tingsrätt fällde i dag två chefer inom socialtjänsten för en socialsekreterares självmord. Tingsrätten anser att cheferna gjort sig skyldiga till arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död.

Enligt domen började problemen 2009 då socialsekreteraren fick en ny arbetsledare. Samarbetet dem emellan fungerade inte och med tiden mådde socialsekreteraren allt sämre. Kolleger och familj informerade högre chefer om mobbning och om att den anställde mådde dåligt. Socialsekreteraren, kolleger och anhöriga bad också om omplacering.

Cheferna vidtog vissa åtgärder men enligt domskälen har de exempelvis inte övervägt om det funnits möjlighet till omplacering. Den mobbningsutredning som genomfördes höll inte måttet. Tingsrätten konstaterar att arbetsgivaren inte kan avhända sig arbetsmiljöansvaret. Att man ordnat med företagshälsovård var inte tillräckligt.

Enligt domen bröts socialsekreteraren ned allt mer och hamnade i en djup depression. Kolleger och familj slog larm om att det fanns en självmordsrisk. Det gick att se på personen att han mådde dåligt, står det i domen.

Trots det avskedades socialsekreteraren i maj 2010 och i juni samma år tog han sitt liv.

Tingsrätten konstaterar att cheferna ”...dels genom oaktsamhet, samt dels genom grov vårdslöshet orsakat xxx sjukdom och död.”

Enligt domen gjorde sig cheferna också skyldiga till grov vårdslöshet när de vidtog åtgärder för att avskeda socialsekreteraren trots att de kände till självmordsrisken. Det saknades också tillräcklig vetskap om det fanns grund för avsked.

I domskälen konstateras att socialsekreterarens dödsfall har orsakats av en arbetsskada.

Cheferna döms till villkorlig dom och böter. Den ena chefen får betala 50 000 kronor och den andra 23 000 kronor.

Inlagt av Franz Kafka ons, 03/05/2014 - 12:56
Den fällande domer är bara i lägsta instans, så jag hoppas fallet går vidare upp i högsta instans så man får ett prejudikat. Den här typen av personförföljelser är en del av min vardag, och i de fall jag inte själv blivit kränkt på de mest absurda sätt så är det kollegor som råkat illa ut.

På många avdelningar på min arbetsplats verkar det som pennalismen är kittet som håller ihop gruppen och det är fler än en som blivit utmobbade.

När man inom en korrumperad grupp lyckas mobba ut universalsyndabocken så utser man snart en ny sådan. I och med att man har en universalsyndabock så kan man skuldbelägga denne för både reella och fiktiva brister.

När det sedan är inom en grupp utan rättskänsla och civilkurage, - vilket är förutsättningen för en sådan kultur så kan man därmed avleda uppmärksamheten från det missnöje som kan vara befogat beträffande andras tillkortakommanden och sätta universalsyndabocken i fokus och så konspirerar alla mot denne.

Folk utan civilkurage och rättskänsla ställer givetvis upp på detta eftersom de är rädda, men även kan få egna belöningar om de kan utmärka sig som extra effektiva kamratförtryckare.

De former av kamratförtryck som det brukar röra sig om är undanhållande av information, oskälig fördelning av arbetsuppgifterna och lönediskriminering för att nu ta de vanligaste typerna av kamratförtryck som jag sett.
Inlagt av Åsa tors, 02/20/2014 - 10:34
Ja - vi får verkligen hoppas att detta leder vidare till något gott för många!
Både att fler blir åtalade och fällda för begångna missgrepp - och att fler arbetsgivare inser att de faktiskt inte får behandla sin personal efter eget godtycke.
Detta borde även ge fack, företagshälsovård och skyddsombud råg i ryggen att våga stötta de mobbade.
Civilkurage!
Tack till Lars Perssons efterlevande och till dem som skött rättsprocessen på ett anständigt sätt!
Inlagt av Anna ons, 02/19/2014 - 18:09
Bra med en fällande dom och att frågan ö h t lyfts upp. Lars verkar inte ha haft så mycket hjälp av facket precis men hade turen att ha kollegor som vågade i frågasätta.
Ändå tog han sitt liv.
Mer stöd till de drabbade innan det går såhär långt!
Tack för ordet.
Inlagt av Spagge ons, 02/19/2014 - 16:11
Jag hoppas verkligen att detta leder till fler (många!) fällande domar i liknande fall framöver.
Och jag hoppas VERKLIGEN att det leder till att man som ST-medlem framöver får STÖD och HJÄLP - moralisk, juridisk etc - när man som utsatt för Kränkande särbehandling/mobbning verkligen BER om det!!!!
Vi är många drabbade som mår mycket dåligt och som övervägt självmord mer än en gång. Sveket från fack och kollegor gör minst lika ont som grundkränkningen i sig och gör att man tappar sitt människovärde och sin tillit till människor och rättssamhälle.
Sluta fega, ST!!!
Hjälp utsatta medlemmar!!!!
rättsväsendetNyhetTvå jurister i Göteborg har startat en organisation som kostnadsfritt ska hjälpa personer som anser sig oskyldigt dömda. Oskyldighetsprojektet är en ideell organisation efter en amerikansk förebild.
KriminalvårdenNyhetKriminalvårdens generaldirektör Stefan Strömberg har beslutat att säga upp de lokala kollektivavtalen på myndigheten. Arbetsgivaren vill ha nya avtal som bättre motsvarar Kriminalvårdens behov, och som är anpassade till det centrala avtalet för myndigheterna. STs avdelningsordförande Per Sunneborn är inte förvånad, säger han till Publikt.
MedlingsinstitutetNyhetTrots stor medial uppmärksamhet kring förra årets hamnkonflikt och pilotstrejken sammanfattar Medlingsinstitutet förra året som lugnt. Generaldirektören Irene Wennemo anser att arbetsmarknadens parter tar ansvar. Nu blickar man framåt mot årets stora avtalsrörelse.
Fördjupning: avtalsrörelsenFördjupningI år får 2,8 miljoner anställda nya avtal om löner och villkor. Först ut är parterna i industrin, och det avtal de träffar lär sätta nivån även för STs medlemmar. Men industrins ”märke” har försvagats de senaste åren och kritiker vill se den svenska lönebildningen förändras.
OmlokaliseringNyhetFyra av de fem statliga myndigheter som föreslagits flytta jobb till Härnösand är negativa till förslaget, rapporterar SVT. Den femte myndigheten har ännu inte lämnat sitt remissvar.
ArbetsmiljöNyhet Regionala skyddsombud bör få utökad tillträdesrätt till alla arbetsplatser som har kollektiv­avtal. Det skriver arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, tillsammans med ordförandena för fackförbunden Byggnads och IF Metall på DN Debatt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har beslutat att återupprätta fast bemanning på kontoren i Pajala, Storuman, Vilhelmina, Jokkmokk och Hammarstrand. De fyra förstnämnda kontoren skulle enligt tidigare beslut enbart bemannas av tillrest personal för bokade möten, och kontoret i Hammarstrand skulle avvecklas.
ArbetsförmedlingenNyhetEn tidigare anställd vid Arbetsförmedlingen åtalsanmäls av myndigheten. Mannen ska enligt anmälan ha tagit emot 10 000 kronor för att hjälpa en arbetssökande med tillfälligt uppehållstillstånd att få jobb.
SocialförsäkringarNyhetAntalet personer som beviljats sjukersättning har enligt Försäkringskassans egen statistik aldrig varit så få som under förra året, skriver Arbetet. Totalt beviljades 5 478 personer sjukersättning under 2019.
MigrationsverketNyhetJustitiekanslern, JK, riktar kritik mot Migrationsverket för brister i samband med behandlingen av två asylsökande bröder från Afghanistan. Den ene brodern tog sitt liv när han fick avslag på asylansökan. Men JK anser inte att staten har något skadeståndsansvar för den kvarvarande yngre brodern.
StatsförvaltningNyhetI höstas efterlyste Riksrevisionen ett hårdare jobb från regeringens sida med att åtgärda problemen med föråldrade it-system hos myndigheter. Men regeringen, som nu har lämnat sitt svar till riksdagen, håller inte med och pekar på att flera åtgärder genomförts.
​SEXUELLA TRAKASSERIERNyhetParterna bör samverka för att få kollektivavtal som fokuserar på sexuella trakasserier, skriver juristen och tidigare jämställdhetsombudsmannen Lena Svenaeus i en rapport från tankesmedjan Arena Idé. Hon framhåller Kanadas fackföreningsrörelse som en inspirationskälla.
MigrationsverketNyhetEn anställd vid Migrationsverket i Malmö som arbetade med att ge stöd till nyanlända asylsökande har dömts till fängelse för grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott och rattfylleri. Myndigheten ser allvarligt på brotten och vill avskeda mannen.
DigitaliseringNyhetTCO drar nu igång en stor utbildningssatsning, riktad till hundratals medlemmar i tre medlemsförbund. Satsningen görs i samarbete med innovationsstiftelsen Nesta och Google i fem europeiska länder.
MutorNyhetEn tjänsteman på Transportstyrelsen har enligt Dagens Nyheter åtalsanmälts för misstänkt mutbrott. Men utredningen lades ned sedan preskriptionstiden gått ut. Tjänstemannen arbetar fortfarande kvar vid myndigheten.
SPÅRTRAFIKENNyhetFågelbajs och dun gör arbetsmiljön ohälsosam på flera tunnelbanestationer i Stockholm. Vid en station har man tvingats stänga av luftkonditioneringen för att undvika att andas in partiklar, skriver huvudskyddsombudet i en anmälan till Arbetsmiljöverket.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har hittills säkrat möjligheten till lokal närvaro på 99 av de 132 orter där myndigheten beslutat att avveckla kontor, enligt en ny rapport från myndigheten. Men ST inom Arbetsförmedlingen kritiserar att samarbetet med Statens servicecenter benämns som att man ”säkrat närvaron”.
POLISENNyhetJohanna Lindgrens provanställning vid Polisen avslutades med motiveringen att hon har dyslexi. Diskriminering, ansåg facket, som drev saken till Arbetsdomstolen. I början av mars kommer domen. ”Det är fortfarande mitt drömjobb, men jag har ingen tillit till Polisen som arbetsgivare längre”, säger Johanna Lindgren till Publikt.
DigitaliseringNyhetEfter en utvärdering föreslår Statskontoret att Digitaliseringsrådets kansli avvecklas och att den rådgivande uppgiften överförs till Regeringskansliet. Vissa andra uppgifter kan övertas av Myndigheten för digital förvaltning, anser Statskontoret.
SCBNyhetDen bristande kvaliteten i SCBs underlag har medfört fel som gjort att arbetskraftsundersökningarna har påverkats på ett allvarligt sätt, konstaterar myndigheten i en rapport till regeringen.
SPÅRTRAFIKENNyhetST och Arriva har nått en uppgörelse om ersättning till en spårvagnsförare som nekats sjuklön under sjukutredning. ST ansåg att kollektivavtalets regler innebar att arbetsgivaren var skyldig att betala sjuklön – men Arriva höll inte med. ”Medlemmen ville ha ett avslut”, säger STs jurist Joakim Lindqvist till Publikt.
KriminalvårdenNyhetDomstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren blir ny generaldirektör för Kriminalvården, meddelade justitieminister Morgan Johansson vid en presskonferens i dag. "Jag är mån om en god relation med de fackliga organisationerna", säger Martin Holmgren till Publikt.
StatsförvaltningNyhetRegeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att se över och ge förslag på förändringar i miljöledningsförordningen. Syftet är att stärka de statliga myndigheternas miljöarbete.
DemokratiNyhetRegeringen har tillsatt en parlamentarisk utredning som ska utreda ett starkare skydd för demokratin och domstolarnas oberoende. I uppdraget ingår också att utreda möjligheterna för ett förbud mot medlemskap i terrororganisationer.
SCBNyhetYtterligare ett av de företag som SCB anlitar för att göra telefonintervjuer till sina undersökningar, Mind, har haft stora problem med leveranser och kvalitet, rapporterar SVT. Tidigare har myndigheten meddelat att man bryter med leverantören Evry på grund av kvalitetsproblem.
KriminalvårdenNyhetFacken inom Kriminalvården har i ett öppet brev uttryckt sin oro över beläggningssituationen och samtidigt riktat tuff kritik mot arbetsgivaren på flera punkter. Nu svarar ledningen på kritiken och lovar samtidigt nya platser med start redan under våren.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar skarp kritik mot att Försäkringskassan inte lyckats få bukt med de långa handläggningstiderna inom omprövningsverksamheten – trots upprepade påtryckningar.