Annons:
STATSFÖRVALTNING
Nyhet
AVAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

Staten alltmer koncentrerad till större städer

Under senare år har mindre orter förlorat statliga arbetstillfällen, då myndigheter flyttat kontor till större städer. Det konstaterar Statskontoret i en rapport. ”Regionala hänsyn kommer ganska långt ned på listan när myndigheter beslutar om sin lokalisering”, säger Statskontorets generaldirektör Ingvar Mattson.

Statskontoret har på regeringens uppdrag undersökt var de statliga jobben finns och hur myndigheter resonerar när de bestämmer var de ska bedriva sin verksamhet. Det var ett uppdrag Statskontoret fick efter att Skatteverkets planer på att stänga ett antal lokala kontor väckt debatt. Skatteverket skrinlade senare nedläggningsplanerna. Statskontoret har dock inte granskat Skatteverket specifikt, underströk generaldirektör Ingvar Mattson vid en presskonferens i dag, torsdag.

Statskontoret har bland annat undersökt var statliga arbetstillfällen fanns 2008, 2010 och 2014. Under perioden 2008-2014 ökade andelen statliga jobb i större tätorter – med minst 50 000 invånare – från 66,4 procent till 69,9 procent. Omvänt förlorade mindre orter och glesbygd statlig verksamhet.

Samtidigt pågår en urbanisering i hela samhället. Men den håller inte jämna steg med statens flytt från mindre orter, noterar Statskontoret i sin rapport.

Enligt Ingvar Mattson är det sällan myndigheter fattar strategiska beslut om var de ska finnas. Lokaliseringsfrågan är snarare en del av verksamhetsplaneringen, och i den väger kostnadseffektivitet och möjligheter att rekrytera kompetent personal tungt.

– Man början inte med att ställa sig frågan ”var ska vi vara”, och man gör inga omfattande omlokaliseringsbeslut. Oftast flyttar man något inom ett och samma län. De stora myndighetsflyttar som genomförts har skett på initiativ av riksdag och regering.

Flera av de granskade myndigheterna säger att de flyttar för att öka storleken på sina enheter.

– De anser att det underlättar styrningen att ha få stora enheter i stället för många små, säger Ingvar Mattson.

Myndigheterna har enligt en förordning skyldighet att ta hänsyn till regionalpolitiska aspekter vid beslut om lokalisering.

– Men de undersökningar vi har gjort visar att regionala hänsyn kommer ganska långt ned på listan.

För medborgarna tycks dock den statliga närvaron ha betydelse för upplevelsen av statens service. En enkät som Statskontoret gjort bland 6 000 personer visar att de som har statlig verksamhet i kommunen, exempelvis ett försäkringskassekontor eller en arbetsförmedling, är mer nöjda med servicen än de som inte har det.

Enkäten visar också att boende på mindre orter, lågutbildade och utlandsfödda oftare än andra besöker myndigheters kontor.

Statens närvaro har också effekt, om än måttlig, på den lokala arbetsmarknaden i stort. Där har Statskontoret tittat på Energimyndighetens flytt till Eskilstuna, Riksantikvarieämbetets flytt av delar av verksamheten till Visby och inrättandet av Statens servicecenter i Gävle.

– De direkta effekterna är ju de jobb som myndigheten har. Däremot ser vi små effekter på annan aktivitet som flytten genererar.

En slutsats som Statskontoret drar är att det kan krävas en kritisk massa av statlig verksamhet på en ort för att ge effekt på den övriga arbetsmarknaden, ett slags statligt kluster som skapats till exempel i Sundsvall.

Ingvar Mattson bedömer också att regeringen behöver sätta ett tryck på myndigheterna att leva upp till kraven på regionalpolitiska hänsyn.

– Man behöver påminna myndigheterna om att de har ett regionalpolitiskt ansvar. Man måste levandegöra bestämmelsen så att det faktiskt sker.

STs ordförande Britta Lejon tycker att Statskontorets rapport innehåller flera kloka konkreta förslag, bland annat att myndigheterna ska göra dokumenterade konsekvensanalyser innan de beslutar om flytt.

– Det kan verka självklart, men det är inte fallet i dag. Förslaget innebär en skärpning av vilket underlag man ska ha inför ett beslut.

Ett annat bra förslag är, anser hon, att en myndighet som vill förändra sin lokala organisation ska samråda med andra lokala myndigheter och länsstyrelsen.

– Det är viktigt att man inte bara ser till sitt eget stuprör.

Hon håller även med när Statskontoret varnar för långvariga svackor i verksamheten i samband med stora, politiskt beslutade omlokaliseringar. Under presskonferensen betonade förvaltningsminister Ardalan Shekarabi, S, att regeringen nu åter ser över möjligheten att flytta statlig verksamhet från de största städerna.

– Men det finns en trögrörlighet, och det finns goda skäl för det, menar Britta Lejon.

Statskontorets rapport om lokalisering
  • Statliga myndigheter har omkring 235 000 anställda, vilket motsvarar cirka fem procent av den svenska arbetsmarknaden.
  • Statlig verksamhet finns i 265 kommuner.
  • 60 procent av alla huvudkontor eller motsvarande ligger i Stockholm.
  • Stockholms län har flest antal statligt anställda, runt 71 000. Därnäst kommer Västra Götaland och Skåne. Gotland och Kronoberg är i andra änden av skalan.
  • I relation till antalet invånare finns flest statsanställda i Stockholms, Uppsala och Norrbottens län. Andelen är lägst i Södermanlands, Kalmar och Hallands län.
  • Den statliga närvaron har sedan 2008 minskat i absoluta tal i tätorter med färre än 10 000 invånare.
Bli den första att tycka till!
STNyhetInför valet i höst kommer ST att driva krav på mer personal på myndigheterna, meddelarskydd för bolagsanställda och en nollvision för hot och våld.
HögskolanNyhetAndelen studenter med utländsk bakgrund vid svenska lärosäten fortsätter att öka. Under läsåret 2016/17 hade nästan var fjärde nybörjare vid högskolan utländsk bakgrund, enligt statistik från UKÄ.
STNyhetDet blev inget namnbyte för ST. Efter en intensiv debatt om både omröstningsproceduren och sakfrågan röstade 61 kongressombud för förbundsstyrelsens namnförslag Sterka och 59 för ST. Men eftersom en namnändring skulle ha krävt två tredjedels majoritet räckte det inte.
Val 2018FördjupningOavsett vem som vinner valet är det stor sannolikhet att arbetsrätten förändras. De borgerliga partierna vill ändra turordningsreglerna för att ge företagen bättre villkor. På den andra sidan blockgränsen vill politikerna i stället skärpa reglerna för tillfälliga anställningar.
FORSKNINGNyhetRegeringen har beslutat om ett särskilt gästforskningprogram för amerikanska klimat- och miljöforskare. Motiveringen är att president Trump gjort omfattande nedskärningar på området.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har bristande kunskap om vilka effekter olika insatser ger för nyanlända. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Det kan orsaka att de står utanför arbetsmarknaden längre tid.
JämställdhetNyhetVälutbildade män och kvinnor får ungefär samma lön när de startar sina karriärer. Men därefter ökar männens löner snabbare än kvinnornas, konstaterar Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, i en rapport.
POLISENNyhetPolisen vill lösa sina rekryteringsbehov genom polisutbildning vid ytterligare ett lärosäte, utökad distansutbildning och polisutbildning för specialister inom andra områden. Bättre villkor och arbetsmiljö ska också underlätta rekryteringen av 20 000 personer till 2024.
SocialförsäkringarNyhetRiksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, RBU, har anmält Försäkringskassans hantering av assistansersättning till Justitiekanslern. RBU anser att myndigheten gjort sig skyldig till domstolstrots.
PolisenNyhetNu begär Polisen att 1 020 studenter antas till polisutbildningen våren 2019, uppger Ekot. Anledningen är polisbristen. Samtidigt föreslår ST inom Polisen i Gävleborg ett snabbspår för civilanställda till polisbehörighet.
HÄLSANyhetFör första gången på sex år minskar sjukfrånvaron i staten. Men sjuktalen behöver sänkas snabbt de kommande tre åren för att nå regeringens mål, enligt en rapport från Statskontoret.
SocialförsäkringNyhetFörsäkringskassan och Arbetsförmedlingen har tagit fram en gemensam avsiktsförklaring för att förstärka sitt samarbete och för att göra övergången från sjukskrivning till arbete enklare.
EUNyhetRiksdagen har med 164 röster mot 144 beslutat att i ett motiverat yttrande till EU-kommissionen säga nej till förslaget att inrätta en arbetsmyndighet på EU-nivå.
EXTRAKONGRESSNyhetBara 3 av 70 var för namnbyte från Fackförbundet ST till Fackförbundet Sterka när ST-företrädare inom universitets- och högskoleområdet samlades till ordförandekonferens. Flertalet vill ha kvar Fackförbundet ST, och i andra hand Publikt, säger avdelningsordförande Annika Aronsson.
ArbetsmiljöNyhetChefer i offentlig sektor arbetar under orimligt stor press. Det anser socialminister Annika Strandhäll, S. I ett studiosamtal hos Aftonbladet morgon diskuterade hon chefers arbetsvillkor med Sacos ordförande Göran Arrius.
NORGENyhetUngefär 6 200 statsanställda i Norge kommer att gå ut i strejk på torsdag morgon, om inte de pågående medlingsförsöken i löneförhandlingarna lyckas. Fyra fack står bakom varslet – LO, Unio, Akademikerna och YS.
PolisenNyhetEn arbetsmiljöenkät inom Polismyndigheten får skarp kritik av anställda, därför att de förväntades svara direkt till chefen, rapporterar Ekot. Enkäten hade godkänts i förväg av facken. ”Vi gjorde ett misstag”, säger STs avdelningsordförande Karin Svenning.
ArbetsmarknadNyhetAllt fler äldre arbetar längre. 125 000 fler över 55 år är i jobb i dag jämfört med för tio år sedan, enligt Arbetsförmedlingen. Nästan åtta av tio i åldern 55-64 år jobbar, men också bland dem över 65 har sysselsättningen ökat.
KRIMINALVÅRDENNyhetNästan 70 procent av de anställda inom Kriminalvården har en mer eller mindre stark upplevelse av att det råder en tystnadskultur på arbetsplatsen. Det skriver myndighetens internrevision i en rapport om arbetet kring värdegrund och etik.
MigrationsverketNyhetSkyddsombudet Oskari Lundahl på Migrationsverkets förvar Kållered tycker inte att problemen med hot och våld tas på tillräckligt stort allvar.
STNyhetSka Fackförbundet ST fortsätta heta ST, byta namn till Sterka eller till Publikt? Frågan avgörs på en extrakongress.
SjukpenningNyhetLäkare klarar inte att leva upp till Försäkringskassans krav vid sjukskrivning för psykisk ohälsa, konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Det kan leda till brister i rättssäkerhet och enhetlighet.
JämställdhetNyhetDen nordiska jämställdhetspolitiken har lett till ökat deltagande av kvinnor på arbetsmarknaden och därmed kraftigt stärkt BNP-ökningen i Norden, enligt en rapport från samarbetsorganisationen OECD.
SjukpenningNyhetFörvaltningsrätternas domare bedömer sjukintygen olika när de överprövar rätten till sjukpenning. Det anser jurister på de fyra kammarrätter som är närmast högre instans, uppger Ekot.
OMLOKALISERINGNyhetFack och arbetsgivare på myndigheterna har inlett förhandlingar om de anställdas villkor när regeringen beslutar om omlokaliseringar. ”Vi har konstruktiva diskussioner”, säger STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar.
POLISENNyhetPolismyndigheten måste göra om sin upphandling av pass, slår Kammarrätten i Stockholms län fast i en dom. Orsaken är att Polisen inte kunnat visa att andra leverantörer än anbudsvinnaren Svenska pass inte missgynnats.
POLISENNyhetEn tidigare inköpschef vid Polisen får löneavdrag för att han ägnat sig åt fastighetsaffärer på arbetstid och utan att meddela arbetsgivaren. Media rapporterade om affärerna, vilket riskerat att försämra Polisens anseende, enligt myndighetens personalansvarsnämnd.
RättsväsendetNyhetSveriges advokater dömer ut förvaltningsdomstolarna i en undersökning från organisationen Rättvis skatteprocess. Sex av tio advokater anser att förvaltningsdomstolarna är partiska och sju av tio anser att domarna är dåligt motiverade.
A-kassanNyhetAntalet karensdagar i a-kassan minskas från sju till sex från 2 juli. En enig riksdag har ställt sig bakom regeringens förslag. Regeringen beslutade i torsdags om ändringen i lagen.
ArbetsmiljöNyhetVar tredje myndighetsanställd Jusek-medlem har utsatts för våld, hot, trakasserier, skadegörelse, mutförsök eller annan otillbörlig påverkan de senaste två åren, skriver två företrädare för förbundet i en debattartikel.
FORSKNINGNyhetRådmannen Johan Modin får regeringens uppdrag att förbereda inrättandet av den nya myndigheten Etikprövningsnämnden. Nämnden startar sin verksamhet 1 januari 2019.
ArbetsmarknadNyhetAntalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser har konsekvent överskattats. Det kommer Riksrevisionen fram till i en granskning av insatser under åren 2006 till 2015.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen stoppar användningen av sitt nya verktyg för att matcha arbetssökande nyanlända mot jobb. Verktyget Jobskills kan användas för flyktingsspionage, uppger SVT.
EUNyhetDe offentliganställdas fackförbund i Europa, EPSU, har beslutat att stämma EU-kommissionen inför domstol. Striden gäller minimiregler för inflytande för statligt anställda vid omställningar.
SKATTEVERKETNyhetSkatteverkets interna arbete för att motverka oegentligheter behöver styras upp rejält, anser myndighetens internrevision. Exempelvis saknas fortfarande en ordning för att hantera incidenter där ledningen är inblandad – trots de senaste årens skandaler kring tidigare generaldirektören och överdirektören.
FackligtNyhetEU-ländernas gemensamma deklaration om sociala rättigheter är ett hot mot den svenska arbetsmarknadsmodellen, skriver näringslivets forskningsinstitut Ratio i en rapport. TCOs Europachef Per Hilmersson håller inte med.
migrationsverketNyhetMigrationsverket gjorde fel när en arbetstagare i Mälardalen blev uppsagd från sin provanställning, enligt ST som stämmer myndigheten i Arbetsdomstolen. Målet är principiellt viktigt, enligt förbundsjurist Joakim Lindqvist.
DANMARKNyhetParterna inom stat och kommun i Danmark har efter omfattande konfliktvarsel kommit överens om ett nytt treårigt avtal. Avtalet säkrar ett reallönelyft, enligt fackförbundet HK Stat.
ArbetsförmedlingenNyhetCoachföretag som avslöjats med meningslösa aktiviteter och misstänkt fusk skulle stoppas av Arbetsförmedlingen. Men i verkligheten blev flera av dem kvar och fick ännu mer pengar, uppger SVT.
HögskolanNyhetAntalet helårspersoner vid universitet och högskolor ökade med 290 under 2017. Totalt fanns 60 600 helårspersoner vid lärosätena, varav nästan 10 000 doktorander.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetNio höga chefer på Försäkringskassan och fyra före detta generaldirektörer har undertecknat ett skarpt brev till regeringen om avsättningen av Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler. ”Beslutet är helt obegripligt”, säger Adriana Lender, tidigare generaldirektör på myndigheten.
FörsäkringskassanNyhetRegeringens beslut att sparka Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler får kritik. Om det inte är olagligt är det åtminstone ett högst olämpligt beslut, skriver förre ordföranden i Högsta förvaltningsdomstolen, Sten Heckscher, i en debattartikel i Svenska dagbladet.
HögskolanNyhetRiggade anställningar och nepotism är en del av verkligheten när högskolan rekryterar personal. Det menar fackförbundet Sulf i en rapport som granskar anställningsprocessen vid tre lärosäten.