Annons:

Svårt få plats på pressade myndigheter

Politikernas planer på att statliga arbetsgivare ska ta emot tusentals praktikanter har spruckit gång på gång. För att framtida satsningar ska lyckas måste myndigheterna få bättre förutsättningar att vara goda arbetsgivare.

Historien har upprepat sig flera gånger. Politikerna presen­terar en ny satsning. Tusentals personer ska få in en fot på arbetsmarknaden med en enkel lösning – statliga arbetsgivare ska ordna en mängd praktikplatser. Senare visar det sig att det inte alls blev så många platser som utlovat. Det förbigås med tystnad av de ansvariga.

I detta nummer granskar Publikt de senaste årens praktik­program inom de statliga myndigheterna. Fram tonar ett mönster av orealistiska ambitioner som aldrig infrias.

Det mest iögonfallande exemplet är Lyft, som omfattade hela arbetsmarknaden och var tänkt att 2010 ge hela 130 000 personer en kontakt med arbetslivet. Men det stod snart klart att Lyft inte skulle komma i närheten av den siffran. Då proklamerade arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin att statliga myndigheter skulle stå för hälften av platserna. Bara Skatteverket uppmanades att ta emot 1 500 praktikanter. Då slutsummeringen gjordes hade totalt 1 472 personer fått en Lyftplats i staten.

När Kulturarvslyftet startade 2012 var målsättningen mer modest. Programmet, som riktar sig till personer som lämnat sjukförsäkringen, har som mål att sysselsätta 4 400 personer under en treårsperiod. Men så här långt – efter drygt två år – är resultatet bara 419. Och trots att det finns många statliga kulturinstitutioner står staten inte bakom fler än 27 av de 208 projekt som beviljats anslag.

Under förra året startade ännu ett praktikprogram, som ska ge personer med funktionsnedsättning plats på statliga myndigheter. Men starten har varit trög och återigen tycks målet behöva skrivas ned rejält.

De skrala resultaten har flera orsaker.För Kulturarvslyftet är ett hinder att arbetsgivarna får större ersättning om de i stället tar emot personer i fas 3. Att olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder konkurrerar med varandra är olyckligt.

Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson har säkert också rätt när hon säger till Publikt att kraven på praktikanter har skruvats upp. Det är dock ett symtom på ett större problem: att myndigheternas medarbetare är så pressade att det inte finns utrymme för någonting utöver de löpande arbetsuppgifterna – som att handleda oerfarna praktikanter.

Förutsättningarna ser inte ut att bli bättre. Regeringen tänker spara på myndigheterna: en minskad uppräkning av anslagen ska ge 1,1 miljarder kronor per år. Socialdemokraterna hoppas kunna hitta ännu större besparingar. Sådana åtstramningar lär leda till en ännu mer pressad arbetssituation.

Samtidigt skissas det på nya ambitiösa program. Socialdemokraternas plan är att varje år ge 4 000 till 6 000 unga arbetslösa plats i ett praktikprogram på statliga myndigheter.

Politikerna måste börja med att skapa förutsättningar för myndigheter att vara goda arbetsgivare. Då blir det lättare att hitta praktikplatser i staten. Till dess vore det klokt att ta det försiktigt med storslagna planer på nya praktikprogram.

Alexander Armiento, chefredaktör

Bli den första att tycka till!
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
Fördjupning: TjänstemannaansvarFördjupningPolitikerna i riksdagen vill att det ska bli lättare att straffa myndighetsanställda som begår fel i tjänsten. Men facken kämpar emot, och forskare är inte övertygade.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.