Annons:

Svårt få plats på pressade myndigheter

Politikernas planer på att statliga arbetsgivare ska ta emot tusentals praktikanter har spruckit gång på gång. För att framtida satsningar ska lyckas måste myndigheterna få bättre förutsättningar att vara goda arbetsgivare.

Historien har upprepat sig flera gånger. Politikerna presen­terar en ny satsning. Tusentals personer ska få in en fot på arbetsmarknaden med en enkel lösning – statliga arbetsgivare ska ordna en mängd praktikplatser. Senare visar det sig att det inte alls blev så många platser som utlovat. Det förbigås med tystnad av de ansvariga.

I detta nummer granskar Publikt de senaste årens praktik­program inom de statliga myndigheterna. Fram tonar ett mönster av orealistiska ambitioner som aldrig infrias.

Det mest iögonfallande exemplet är Lyft, som omfattade hela arbetsmarknaden och var tänkt att 2010 ge hela 130 000 personer en kontakt med arbetslivet. Men det stod snart klart att Lyft inte skulle komma i närheten av den siffran. Då proklamerade arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin att statliga myndigheter skulle stå för hälften av platserna. Bara Skatteverket uppmanades att ta emot 1 500 praktikanter. Då slutsummeringen gjordes hade totalt 1 472 personer fått en Lyftplats i staten.

När Kulturarvslyftet startade 2012 var målsättningen mer modest. Programmet, som riktar sig till personer som lämnat sjukförsäkringen, har som mål att sysselsätta 4 400 personer under en treårsperiod. Men så här långt – efter drygt två år – är resultatet bara 419. Och trots att det finns många statliga kulturinstitutioner står staten inte bakom fler än 27 av de 208 projekt som beviljats anslag.

Under förra året startade ännu ett praktikprogram, som ska ge personer med funktionsnedsättning plats på statliga myndigheter. Men starten har varit trög och återigen tycks målet behöva skrivas ned rejält.

De skrala resultaten har flera orsaker.För Kulturarvslyftet är ett hinder att arbetsgivarna får större ersättning om de i stället tar emot personer i fas 3. Att olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder konkurrerar med varandra är olyckligt.

Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson har säkert också rätt när hon säger till Publikt att kraven på praktikanter har skruvats upp. Det är dock ett symtom på ett större problem: att myndigheternas medarbetare är så pressade att det inte finns utrymme för någonting utöver de löpande arbetsuppgifterna – som att handleda oerfarna praktikanter.

Förutsättningarna ser inte ut att bli bättre. Regeringen tänker spara på myndigheterna: en minskad uppräkning av anslagen ska ge 1,1 miljarder kronor per år. Socialdemokraterna hoppas kunna hitta ännu större besparingar. Sådana åtstramningar lär leda till en ännu mer pressad arbetssituation.

Samtidigt skissas det på nya ambitiösa program. Socialdemokraternas plan är att varje år ge 4 000 till 6 000 unga arbetslösa plats i ett praktikprogram på statliga myndigheter.

Politikerna måste börja med att skapa förutsättningar för myndigheter att vara goda arbetsgivare. Då blir det lättare att hitta praktikplatser i staten. Till dess vore det klokt att ta det försiktigt med storslagna planer på nya praktikprogram.

Alexander Armiento, chefredaktör

Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetLinköpings universitet utrymmer samtliga campusområden efter att ett hot riktats mot universitetet. Polisen bedömer hotet som allvarligt, uppger SVT.
FACKETNyhetMed en inkomst på 177 625 kronor i månaden förra året tjänade TCOs ordförande Eva Nordmark mest av alla fackförbundschefer. STs ordförande Britta Lejons månadsinkomst var 106 400 kronor, visar siffror som Arbetsvärlden har tagit fram.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetI veckan demonstrerade personal från SiS nedlagda ungdomshem Lövsta för andra gången. ”Det har varit katastrof hur ledningen har skött Lövsta”, säger ST-medlemmen Robert Michel, som var en av demonstranterna.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med ej avgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
Svenska kraftnätNyhetI en hemlig rapport påtalar Säkerhetspolisen, Säpo, omfattande brister i säkerheten hos Svenska kraftnät, skriver Dagens Nyheter. Bristerna bekräftas av Svenska kraftnät.
StatsförvaltningNyhetTrots att många berörda myndigheter var negativa i remissomgången kommer nu femton statliga myndigheter ska åläggas att ansluta sig till Statens servicecenters, SSC, tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering. Det framgår av en promemoria från finansdepartementet.
SJUKFRÅNVARONyhetKvinnliga statsanställda är borta från jobbet på grund av sjukdom dubbelt så ofta som sina manliga kolleger. Nu ska Statskontoret undersöka vad det beror på.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeslutet om att lägga ned ett antal av Arbetsförmedlingens lokalkontor var förhastat och bör rivas upp, skriver ST i ett förslag som lämnats till regeringen. Det finns dessutom en risk för att hela tidsplanen för att göra om myndigheten försenas, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.
Statlig värdegrundNyhetDet är viktigt att skilja mellan värderingar, beteenden och varumärke, skriver Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius i en rapport. Värdegrundsarbetet ska i första hand fokusera på beteenden, menar hon.
STATSFÖRVALTNINGNyhetUnder en 20-årsperiod har antalet kontor där det erbjuds statlig service minskat med 37 procent, enligt en rapport från ST. Förbundet vill att regeringen ska utforma regleringsbrev så att statlig service garanteras i hela Sverige.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare faller kraftigt. Under juli i år var antalet kontakter bara en femtedel jämfört med samma månad i fjol, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetÖkad digital spetskompetens, användning av artificiell intelligens, AI, i samband med stora datamängder och strategiskt användande av data i näringslivet ska utredas av flera statliga myndigheter. ”Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter”, kommenterar digitaliseringsminister Anders Ygeman.
HögskolanNyhetDen nedåtgående trenden för antalet sökande till högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få utökat ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som det är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetHög personalomsättning leder till sämre effektivitet på landets högskolor och universitet. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Linnéuniversitetet och Karlstads universitet hör till lärosätena med högst förbättringspotential.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga att motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism, skriver Polisen i en rapport. Enligt rapporten saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu lagt ett förslag som skulle vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det skulle leda till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, rapporterar Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer att bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.