Annons:

Svårt få plats på pressade myndigheter

Politikernas planer på att statliga arbetsgivare ska ta emot tusentals praktikanter har spruckit gång på gång. För att framtida satsningar ska lyckas måste myndigheterna få bättre förutsättningar att vara goda arbetsgivare.

Historien har upprepat sig flera gånger. Politikerna presen­terar en ny satsning. Tusentals personer ska få in en fot på arbetsmarknaden med en enkel lösning – statliga arbetsgivare ska ordna en mängd praktikplatser. Senare visar det sig att det inte alls blev så många platser som utlovat. Det förbigås med tystnad av de ansvariga.

I detta nummer granskar Publikt de senaste årens praktik­program inom de statliga myndigheterna. Fram tonar ett mönster av orealistiska ambitioner som aldrig infrias.

Det mest iögonfallande exemplet är Lyft, som omfattade hela arbetsmarknaden och var tänkt att 2010 ge hela 130 000 personer en kontakt med arbetslivet. Men det stod snart klart att Lyft inte skulle komma i närheten av den siffran. Då proklamerade arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin att statliga myndigheter skulle stå för hälften av platserna. Bara Skatteverket uppmanades att ta emot 1 500 praktikanter. Då slutsummeringen gjordes hade totalt 1 472 personer fått en Lyftplats i staten.

När Kulturarvslyftet startade 2012 var målsättningen mer modest. Programmet, som riktar sig till personer som lämnat sjukförsäkringen, har som mål att sysselsätta 4 400 personer under en treårsperiod. Men så här långt – efter drygt två år – är resultatet bara 419. Och trots att det finns många statliga kulturinstitutioner står staten inte bakom fler än 27 av de 208 projekt som beviljats anslag.

Under förra året startade ännu ett praktikprogram, som ska ge personer med funktionsnedsättning plats på statliga myndigheter. Men starten har varit trög och återigen tycks målet behöva skrivas ned rejält.

De skrala resultaten har flera orsaker.För Kulturarvslyftet är ett hinder att arbetsgivarna får större ersättning om de i stället tar emot personer i fas 3. Att olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder konkurrerar med varandra är olyckligt.

Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson har säkert också rätt när hon säger till Publikt att kraven på praktikanter har skruvats upp. Det är dock ett symtom på ett större problem: att myndigheternas medarbetare är så pressade att det inte finns utrymme för någonting utöver de löpande arbetsuppgifterna – som att handleda oerfarna praktikanter.

Förutsättningarna ser inte ut att bli bättre. Regeringen tänker spara på myndigheterna: en minskad uppräkning av anslagen ska ge 1,1 miljarder kronor per år. Socialdemokraterna hoppas kunna hitta ännu större besparingar. Sådana åtstramningar lär leda till en ännu mer pressad arbetssituation.

Samtidigt skissas det på nya ambitiösa program. Socialdemokraternas plan är att varje år ge 4 000 till 6 000 unga arbetslösa plats i ett praktikprogram på statliga myndigheter.

Politikerna måste börja med att skapa förutsättningar för myndigheter att vara goda arbetsgivare. Då blir det lättare att hitta praktikplatser i staten. Till dess vore det klokt att ta det försiktigt med storslagna planer på nya praktikprogram.

Alexander Armiento, chefredaktör

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, och Statskontoret bjuder in myndigheter att delta i ett projekt för att effektivisera myndigheternas administration. Målet är att ta fram en modell för att analysera myndigheternas administration.
RättsväsendetNyhetI en lagrådsremiss föreslår regeringen ett förbud att sprida bilder som tagits under rättegångar. Förslaget ska förhindra att olagliga bilder kommer ut och sprids på sociala medier.
TCONyhetAtt göra det lättare att byta bana under ett arbetsliv är en prioriterad fråga för TCO. Personligen har TCOs nya ordförande Therese Svanström inte gjort några stora omställningar under karriären, även om hon hoppat in i och ut ur politiken några gånger, berättar hon i en intervju i Publikt.
Kort om: tjänstledighetFördjupningVill du utbilda dig till florist eller uppdatera dina kunskaper i engelska? Behöver du vårda en närstående eller har du ett fackligt förtroendeuppdrag? Här är fakta om vilka regler som gäller för tjänstledighet.
A-KASSANNyhetUtbetalningarna från STs a-kassa ökade med 17,5 procent förra året jämfört med 2018. Det är den femte största ökningen bland alla a-kassor, visar siffror från Sveriges a-kassor.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsmiljöverket förvarnar Arbetsförmedlingen i region syd om att krav på arbetsmiljöåtgärder är på väg, bland annat vad gäller tydlighet om hur medarbetarna ska prioritera bland arbetsuppgifterna. Kraven kommer efter en inspektion till följd av en anmälan från skyddsorganisationen i regionen.
PolisenNyhetEfter Säpochefen Klas Fribergs kritik mot hur regeringen hanterar frågan om lagring av information hos digitala meddelandetjänster säger digitaliseringsminister Anders Ygeman att han är beredd till ytterligare åtgärder.
DiskrimineringNyhetDet var inte diskriminering när Tolkcentralen i Region Stockholm nekade en döv man jobb som receptionist. Det slår Arbetsdomstolen fast sedan Unionen stämt arbetsgivaren, skriver tidningen Kollega.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på häktet i Göteborg har anmält till Justitieombudsmannen att personal ska ha ritat smileys bakom galler och karikatyrer av mörkhyade på ägg som serverades till de intagna. Arbetsgivaren bekräftar för Publikt att en internutredning pågår.
PolisenNyhetI en debattartikel kritiserar Säkerhetspolisens chef Klas Friberg regeringen för att förhindra att polisen får tillgång till viktig krypterad information på webben. Informationen är viktig för brottsbekämpningen, skriver han.
ArbetsmarknadNyhetArbetsgivarna i staten redovisar ökade svårigheter att rekrytera högutbildad arbetskraft, enligt Arbetsgivarverkets konjunkturbarometer. Samtidigt har det blivit lättare att anställa chefer och att behålla personal.
LönerNyhetDe svenska kollektivavtalens lägsta löner påverkar hela arbetsmarknaden – även på arbetsplatser som inte har gällande kollektivavtal. Det visar en rapport från Medlingsinstitutet till regeringen.
STATSBUDGETENNyhetRegeringen och dess samarbetspartier Centern och Liberalerna kommer att skjuta till extra pengar i vårändringsbudgeten till flera myndigheter, däribland Statens institutionsstyrelse. Det lämnade man besked om vid en presskonferens i dag.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket upptäckte 481 fall av misstänkt människohandel under 2019. Det är en ökning med närmare hundra fall jämfört med 2018. Den vanligaste formen är människohandel för sexuella ändamål.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot häktet i Göteborg, sedan en intagen man med funktionsnedsättning inte fått sina särskilda behov tillgodosedda under tiden i häktet.
MutorNyhetUnder 2019 dömdes 30 personer för mutbrott. Det framgår av en rapport från Institutet mot mutor. Korruptionsrisken är enligt institutet störst i mötet mellan privat och offentlig sektor.
KulturNyhetTotalt gjordes 19,8 miljoner museibesök under 2019, enligt organisationen Sveriges museer. Det innebär en ökning med åtta procent jämfört med föregående år.
KRIMINALVÅRDENNyhetST inom Kriminalvården har sagt upp både kollektivavtalet för nationella transportenheten och samverkansavtalet med arbetsgivaren. I nuläget vill arbetsgivaren inte förhandla om ett nytt samverkansavtal, säger myndighetens förhandlingschef Ola Nilsson till Publikt.
SJÖFARTSVERKETNyhetSjöfartsverkets personalansvarsnämnd väljer att inte dela ut någon varning till en chef som var berusad och inte ingrep med kraft då en anställd sexuellt trakasserade en kollega. Den man som utsatte sin kvinnliga kollega för trakasserier har tidigare tilldelats en varning av nämnden.