Annons:
Ekobrottsmyndigheten har svårt att få ihop sin budget och begär över 200 miljoner kronor extra de kommande tre åren. Myndigheten behöver 29 miljoner kronor extra redan i vår, om inte brottsbekämpningen ska bli lidande, skriver myndigheten.Bild:Mostphotos
Ekobrottsmyndigheten
Nyhet
AVCarl von Schéele0 kommentarerTyck till!

Utan tillskott väntar nedskärningar

Ekobrottsmyndigheten behöver mer resurser för att inte myndighetens förmåga att bekämpa den ekonomiska brottsligheten ska försämras. Annars väntar minskad verksamhet och personalnedskärningar, varnar Ekobrottsmyndigheten i sitt budgetunderlag till regeringen.

Ekobrottsmyndigheten begär över 200 miljoner kronor extra de kommande tre åren för att klara sin verksamhet. Dessutom behöver myndigheten 29 miljoner kronor extra redan i vårbudgeten.

Om inte pengarna tillförs kommer man bland annat behöva skära bort 57 tjänster de närmaste åren, minska sitt resande - som är nödvändigt i många utredningar med internationell koppling - och leva med ett provisoriskt it-system. Myndigheten har redan i princip stoppat ”det mycket viktiga digitaliseringsarbetet”, enligt budgetunderlaget.

”Det är mycket viktigt att nivån på bekämpningen av den grova och organiserade ekonomiska brottsligheten bibehålls och om möjligt förstärks på sikt”, skriver myndigheten i sitt budgetunderlag.

Trots den mycket krassa beskrivningen av Ekobrottsmyndighetens förutsättningar vill inte dess företrädare ta ordet kris i munnen.

– Vi har svårt att få ihop en budget för 2018. Om vi inte får extra pengar under året i regeringens vårbudget så måste vi minska vår personal. I vårt nuvarande läge återrekryterar vi inte personal annat än på verksamhetskritiska tjänster, säger Fredrik Holmberg, stabschef.

Han var vikarierande generaldirektör när budgetunderlaget togs fram i höstas.

Även STs avdelningsordförande Robert Nuse undviker ordet kris.

– Jag är en försiktig general, men vi delar samma oro över myndighetens nära framtida utveckling som arbetsgivaren har. Vi har ett jättestort behov av att förbättra våra verktyg, främst analysstöd, men även it-infrastrukturen med vårt utredningsnät, säger han.

Situation för Ekobrottsmyndigheten har förvärrats av att den i höstas påfördes två större nya utgifter som inte var medräknade i årets budget. Den ena gäller de nya polislönerna, som höjdes betydligt över märket i den senaste avtalsrörelsen. Myndigheten har inte egna anställda poliser, men betalar lönerna för de över 200 poliser som är placerade där. Här behövs ett tillskott på 5 miljoner kronor, enligt budgetunderlaget.

Medan Polismyndigheten fått medel för detta “glömdes det bort” när Ekobrottsmyndigheten tilldelades årets anslag, enligt Robert Nuse.

Den andra oväntade utgiften gäller it-kostnader. Ekobrottsmyndigheten har lagrat all utredningsinformation i Åklagarmyndighetens nät. Men hösten 2017 beslutade Åklagarmyndigheten att upphöra med tjänsten. Alla uppgifter överfördes till en provisorisk it-miljö i Ekobrottsmyndighetens egen regi. Den snabba starten av ett eget it-system har kostat mycket pengar och måste nu ersättas av en permanent och bättre lösning.

I stället för personalminskningar skulle antalet utredare behöva öka, menar Fredrik Holmberg.

– Om vi måste dra ner på antalet tjänster kommer vi inte kunna vara med i lika stor omfattning som i dag när det gäller myndigheternas samarbete mot organiserad brottslighet, säger Fredrik Holmberg.

Samarbetet gäller att ett antal myndigheter agerar tillsammans för att slå ut den organiserade brottsligheten. Man kallar arbetssättet för "Al Capone-taktiken". Den går ut på att koncentrera sig på ekobrott för att stoppa dessa grupperingar, som utför en mängd olika typer av brott.

Under förra året fick Ekobrottsmyndigheten in 7 000 ärenden. Det är fler än något år tidigare, och de stora och särskilt krävande brottshärvorna slukar nästan hälften av myndighetens resurser.

Några av de mest uppmärksammade fallen i media gäller utredningarna mot stora pensionsbolag som Allra och Falcon fonds. Bara dessa utredningar sysselsatte ett trettiotal personer på heltid under förra året.

ST på Ekobrottsmyndigheten delar arbetsgivarnas syn på problemen i verksamheten. Redan för något år sedan räknade facket fram att underskottet skulle hamna på ungefär den nivå som det är på i dag.

– Vi har samma bild som redovisas i budgetunderlaget. Vi anser att verksamheten är underfinansierad, säger Robert Nuse, ordförande i avdelningen.

Facket har tagit upp frågan i mbl-sammanhang och uppmärksammat arbetsgivaren på personalens oro för utvecklingen.

– Arbetsgivaren har varit smärtsamt medveten om problemen och delar vår oro. Det finns ingen väsentlig skillnad i vårt synsätt. Vi i ST har sagt att man kanske måste dra ner på de interna ambitionerna som handlar om utveckling, men det skulle vara som att såga i de grenar som skulle bära oss i framtiden.

Bli den första att tycka till!
NyhetST tar strid för en medlems rätt att genomföra skogsinventeringar och granska avverkningsanmälningar på sin fritid. Länsstyrelsen i Dalarnas län har beslutat att Sebastian Kirppu inte får ägna sig åt detta på sin fritid, med hänvisning till att det skulle kunna vara en förtroendeskadlig bisyssla. Förbundet vill nu att Arbetsdomstolen upphäver beslutet.
ArbetsmiljöNyhetStatliga myndigheter följer inte arbetsmiljölagens regler om att anställda ska ha inflytande över arbetet mot hot och våld. Det bedömer forskare som intervjuat huvudskyddsombud på tio stora myndigheter.
ÖppenhetNyhetEtt halvår efter att Journalistförbundet begärt att få ut utrikesminister Margot Wallströms e-postlogg har regeringen lämnat ut den. I stället för att hemligstämpla hela loggen har man prövat sekretessen rad för rad.
Val 2018FördjupningPublikts valbevakning fortsätter, nu med fokus på hur partierna ser på styrningen av myndigheter och statliga bolag. Några av STs viktigaste krav på den kommande regeringen är fler anställda i staten och att det inte blir några nya omlokaliseringar av myndigheter.
HögskolanNyhetAndelen forskande och undervisande personal ökar i förhållande till andra personalgrupper i högskolan, enligt statistik från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.
JämställdhetNyhetLöneskillnaden mellan män och kvinnor fortsätter att minska på arbetsmarknaden, enligt en rapport från Medlingsinstitutet. Den oförklarade delen av löneskillnaden är nu 4,3 procent.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot Försäkringskassan för dess långsamma handläggning av två fall där människor ansökt om ersättning för vård i ett annat EES-land.
PolisenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Polismyndigheten, sedan en man avlidit i samband med polistransport till ett behandlingshem.
HÖGSKOLANNyhetKonkurrens om forskningsmedel på universitet och högskolor leder inte till bättre forskning. Ökade statliga basanslag är en bättre väg att gå, enligt en ny forskningsstudie.
HÖGSKOLANNyhetEn bedragare lurade Malmö universitet att skicka en professors lön till sitt eget konto. ”Ganska genialt”, säger Polisens nationella expert på bedrägerier till Ekot. Universitetet ändrar nu sina rutiner.
REGERINGENNyhetTrots att Socialdemokraterna anser att allmän visstid bör avskaffas har Regeringskansliet har över 200 anställda på allmän visstid, rapporterar Dagens Nyheter. ”Allmän visstid är ett stort problem, och det har sett likadant ut i flera år", säger STs avdelningsordförande Thomas Janson till Publikt.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare på häktet i Helsingborg har friats av personalansvarsnämnden för sin användning av pepparsprej mot en intagen. Nyligen friades en kriminalvårdare av tingsrätten efter en liknande händelse.
BolagsverketNyhetBolagsverket i Sundsvall ska få en tydligare roll i kampen mot brottslighet. Det säger näringsminister Mikael Damberg, S, till SVT och lovar att se över lagstiftningen.
HögskolanNyhetUniversitets- och högskolerådet, UHR, får regeringens uppdrag att öka tillgängligheten till högskolan och att motverka diskriminering av studenter med funktionsnedsättning.
REGERINGENNyhetRegeringen utlovar 120 nya statliga jobb i Kiruna. De ska ersätta de arbetstillfällen som försvinner när Radiotjänst i Kiruna läggs ned.
SocialförsäkringNyhetFörra generaldirektören för Försäkringskassan, Ann-Marie Begler, får nu ett nytt uppdrag av regeringen. Hon ska utreda en samordning av utbetalningar från välfärdssystemen.
ArbetsförmedlingenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Arbetsförmedlingen för att ha lämnat ut uppgifter om en arbetssökandes personliga förhållanden utan att först pröva om uppgifterna omfattades av sekretess.
JämställdhetNyhetLöneskillnaden mellan statsanställda män och kvinnor har minskat med 0,9 procentenheter. Den del av löneskillnaden som inte kan förklaras av objektiva faktorer, den så kallade oförklarade löneskillnaden, ligger på 0,4 procent, skriver Arbetsgivarverket i en ny rapport.
HögskolanNyhetRiksdagen är enig om att hanteringen av uppkomna överskott vid landets lärosäten måste bli bättre. I ett beslut på onsdagen ställde sig alla partier bakom regeringens bedömning av Riksrevisionens granskning.
TRAFIKVERKETNyhetRiksrevisionen riktar omfattande kritik mot Trafikverket för myndighetens hantering av forskningsmedel. Trafikverket lever inte upp till kraven på ”ordning och reda”, enligt Riksrevisionen.
HÖGSKOLANNyhetST stämmer Göteborgs universitet inför Arbetsdomstolen. Universitetet hade beslutat om löneavdrag för en examenshandläggare, men ST anser att medlemmen inte åsidosatt sina skyldigheter i anställningen.
InternationelltNyhetSka det bli verklig fred är det upp till oss själva. Det konstaterar det sydkoreanska fackförbundet för offentliganställda, KPTU, efter toppmötet mellan USA och Nordkorea.
StatsförvaltningNyhet148 500 personer ska nyanställas i staten fram till slutet av 2022, enligt en beräkning som ST har gjort. Många av dem kommer att arbeta med it.
arbetsförmedlingenNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, kritiserar i en ny rapport hur Arbetsförmedlingen sköter de arbetssökandes aktivitetsrapporter. Bara två av tre rapporter kommer faktiskt in till myndigheten.
BidragsfuskNyhetPolisen och Åklagarmyndigheten får regeringens uppdrag att gemensamt hitta metoder att förbättra och effektivisera arbetet mot bidragsfusk. Uppdraget ska genomföras i samråd med andra myndigheter.
SkolmyndigheterNyhetEn statlig utredning föreslår att myndigheterna på skolområdet slås samman. Utbildningsminister Gustav Fridolin, MP, avvisar dock förslaget. Han vill behålla myndigheterna, men regionalisera organisationen.
OpinionNyhetSocialdemokraterna är med 28,6 procent största partiet bland offentliganställda, Moderaterna är näst störst med 19,9 procent och Sverigedemokraterna får 17,1 procent. Det framgår av Statistiska Centralbyråns, SCBs, partisympatiundersökning.
JämställdhetNyhetOjämlikheten i hälsa ökar bland kvinnor, medan den i stort är oförändrad bland män. Det konstateras i en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitiska studier, IFAU.
ArbetsrättNyhetRegeringens särskilde utredare föreslår att rätten att vidta stridsåtgärder begränsas och att en särskild nämnd inrättas för att besluta om fredsplikt. Men utredningens förslag läggs åt sidan till förmån från det förslag arbetsmarknadens parter presenterat.
öppenhetNyhetUtrikesminister Margot Wallström, S, prickas av ett enigt konstitutionsutskott för UDs hantering av offentlighetsprincipen under Sveriges kampanj för en plats i FNs säkerhetsråd.
FackligtNyhetI en debattartikel välkomnar TCOs chefsekonom Mikael Sandström riksdagens nej till att begränsa vinster i välfärden. Vinstfrågan hindrar en diskussion om hur privata företag kan göra nytta i välfärden, skriver han.
ARBETSRÄTTNyhetHamnarbetarförbundet överväger att begära en prövning av om de nya konfliktregler som parterna föreslagit är tillåtna enligt internationell rätt, skriver tidningen Arbetet.
ArbetsmiljöNyhet»Man måste kunna sätta sina gränser för när det är jobb och när det är fritid«, säger Lena Holm på Lantmäteriet.
PolisenNyhetNär Rebecka Brodin öppnar pass­expeditionen i Ludvika klockan nio är det redan kö.
PrideNyhetFrågan om hur myndigheter bemöter hbtq-personer kommer att stå i centrum för ST vid sommarens Pridefestivaler.
FackligtNyhetDemokratin och fackliga rättigheter är under stark press i många länder i världen. Enligt IFS, Internationella fackliga samorganisationen, har antalet länder som godtyckligt griper fackmedlemmar ökat från 44 till 59 mellan 2017 och 2018.
KriminalvårdenNyhetDe flesta som döms till fängelse får korta fängelsestraff på ett halvår eller mindre. Nu vill Kriminalvården att fler ska dömas till frivård hellre än korta fängelsestraff.
ARBETSRÄTTNyhetArbetsmarknadens parter lämnar ett eget lagförslag om konflikträtten. Syftet är att det ska användas i stället för det förslag som väntas från den utredning som regeringen tillsatt. "Ett styrkebesked", enligt arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetEn chef på Försäkringskassan varnas för att hon jämfört sin egen solbränna med en underställd medarbetares hudfärg. Enligt personalansvarsnämnden kränkte chefen medarbetarens värdighet.
EtableringNyhetRegeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att ta fram en modell för matchning till etableringsjobb. Uppdraget ska genomföras i samråd med LO, Unionen och Svenskt Näringsliv.