Annons:
FÖRSÄKRINGSKASSAN
Nyhet
AVErika Wermeling0 kommentarerTyck till!

Vägrad jobb på grund av synskada

Synskadade Marie-Louise Jungelin fick inte jobbet på Försäkringskassan. Som orsak angavs det interna datorsystemet. I höst prövas ärendet i Arbetsdomstolen.

Hur mycket ska arbetsgivare behöva anpassa arbetsplatsen till personer med funktionsnedsättning? Snart prövas ett pilotfall i  Arbetsdomstolen, AD.

För tre år sedan nekades Marie-Louise Jungelin arbete som handläggare på Försäkringskassan. Hon fick veta att det berodde på hennes grava syn­nedsättning. Meriterna var tillräckliga, och vitsorden goda.

Datorsystem satte hinder

Men enligt Försäkringskassan fungerar inte de interna datorsystemen tillsammans med programmen som behövs för att läsa punktskrift.

– Jag hade inte förväntat mig strukturella hinder på en av Sveriges största myndigheter, säger Marie-Louise Jungelin, som är jurist och inte stött på liknande problem på tidigare arbetsplatser.

Nu har diskrimineringsombudsmannen, DO, har stämt Försäkringskassan inför AD. DO menar att Marie-Louise Junge­lin kan skriva ut handlingarna för att sedan föra över dem till punktskrift.

Men en sådan överföring riskerar att inte helt stämma över­ens med originalet, ansåg Försäkringskassan. Marie-Louise Jungelin hade behövt alltför mycket stöd för att göra sitt jobb.

Gjorde ingen utredning

Försäkringskassan utredde inte hur hon skulle klara arbetet innan hon nekades tjänsten. De tekniska problemen var kända sedan tidigare, enligt Försäkringskassan.

Men ett par veckor före den AD-förhandling som skulle ha ägt rum 9 maj skrev Försäkringskassan i en ny inlaga att det är en säkerhetsrisk att skriva ut handlingar på papper. Dessutom påpekar myndigheten att det interna datorsystemet används till många andra arbetsuppgifter än att hämta ut handlingar, vilket skulle göra arbetet ännu svårare för Marie-Louise Jungelin. 

Det här är nya uppgifter som kräver ytterligare en teknisk utredning, enligt DO. Därför har förhandlingarna i AD nu skjutits upp för andra gången.

I januari sköts målet upp en första gång. Då var det Försäkringskassan som ville ha en ny teknisk utredning.

Försäkringskassan anser inte att Marie-Louise Jungelin diskriminerats. Datorsystemen hade behövt ersättas med nya om hon fått tjänsten, och det är inte skäligt, menar Erik Janzon, jurist på Försäkringskassan.

– Det är ett avancerat system som Försäkringskassan byggt själv, och som dessvärre inte fungerar med de program hon behöver, säger han.

Försäkringskassan utestänger en hel grupp arbetstagare, tycker Marie-Louise Jungelin. Försäkringskassan är en stor arbetsplats, och dessutom en så kallad sektorsmyndighet som ska jobba extra mycket med tillgänglighet för funktionsnedsatta, påpekar hon.

Det här är det första ärendet om rätt till stöd och anpassning i arbetet som DO driver.

– Vi kommer att få reda på vad man kan kräva av en stor myndighet, säger Laine Strömgren, jurist på DO.

Målet tas upp igen i höst.


Marie-Louise Jungelin, som numera arbetar på riksorganisationen Unga Synskadade, är trött på att behöva ladda om igen. Om det bara handlat om henne kanske hon gett upp. Men hon vet att domen får betydelse för många andra också.

– Om det här inte är diskriminering, vad är då diskriminering? frågar hon sig.

Diskriminering i arbetslivet

Arbetsgivare får inte välja bort en arbetssökande på grund av dennes funktionsnedsättning. Arbetsgivaren är också skyldig att göra skäliga anpassningar så att den som söker ett jobb, eller har ett jobb, får liknande förutsättningar som sina kollegor. Det går att ställa högre krav på större arbetsplatser än på mindre.

Statliga myndigheter har enligt en förordning från 2001 särskilt ansvar för att göra arbetsplatsen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Bli den första att tycka till!
UTRIKESNyhetTyska utrikesdepartementet har satt stopp för videomöten via appen Zoom, som används av flera universitet och högskolor i Sverige. Sedan tidigare har Taiwan förbjudit myndigheter och statliga institutioner från att använda programmet, skriver tyska ekonomitidningen Handelsblatt samt brittiska BBC.
CoronaNyhetAntalet anmälningar till Arbetsmiljöverket om tillbud beroende på coronapandemin ökar, skriver Arbetsvärlden. Myndigheten redovisar enligt tidningen 63 anmälningar om tillbud och 48 om skyddstopp.
CORONAFördjupningRiksdag och regering gör just nu stora satsningar för att möta coronakrisen. På arbetsmarknaden har avtalsrörelsen skjutits upp till hösten. Men på frågan om vad som krävs av staten och parterna när pandemin är över ger ekonomer delvis olika svar.
POLISENNyhetEfter fyra år och sju månader tycker den tidigare chefen för nationella insatsstyrkan, Marie Jarnérus, att hon fått ”lite upprättelse” när Justitieombudsmannen nu riktar allvarlig kritik mot hur Polismyndigheten skötte tillsättningen av ny insatschef i samband med omorganisationen 2015.
HÖGSKOLANNyhetVid flera universitet har obehöriga tagit sig in på möten som hållits via programmet Zoom. På Linköpings universitet har man nu vidtagit åtgärder för att försvåra för inkräktare. ”Har du möten som behandlar känsliga ämnen så kan det vara klokt att inte använda Zoom eller liknande verktyg just nu”, säger Joakim Nejdeby, it-direktör vid Linköpings universitet.
TillväxtverketNyhetTillväxtverket fick in fler än 15 000 ansökningar från företag som vill ha statligt stöd för korttidsarbete under det första dygnet som det var möjligt att ansöka. Myndighetens webbplats hade runt 100 000 besökare under samma dygn, uppger SVT.
Statens servicecenterNyhetUnder den senaste veckan har allt fler personer med covid-19 kommit in till Statens servicecenters kontor. Nu har två kontor i Stockholmsområdet stängt och myndigheten ser över säkerheten i hela landet. ”I efterhand kan jag säga att vi kanske skulle ha agerat fortare”, säger Thomas Pålsson, generaldirektör för Statens servicecenter.
ArbetsförmedlingenNyhetAntalet nyinskrivna arbetslösa är rekordhögt, samtidigt som Arbetsförmedlingens anställda har ett tufft fjolår bakom sig. ”Det är otroligt pressat just nu”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen. Han vill att regeringen åtminstone tillfälligt pausar reformeringen av myndigheten.
StatsförvaltningNyhetRegelbundna revisioner leder till bestående resultat, men det förekommer att brister inte rättas till, konstaterar Riksrevisionen i sin årliga uppföljningsrapport om förra årets granskningar.
ArbetsmiljöverketNyhetArbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att granska vilka icke CE-märkta personliga skyddsutrustningar för exempelvis sjukvården som ska få användas i Sverige.
STNyhetI mars fick ST 1 074 nya yrkesaktiva medlemmar, vilket är rekord för en enskild månad för förbundets del. ”Det är ett kvitto på att vi uppfattas som något som innebär trygghet och stöd i tider av förändring”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt.
ArbetsmarknadNyhetSedan 1 mars har mer än 49 500 personer varslats om uppsägning. Bara under den senaste veckan har antalet nyinskrivna arbetssökande vid Arbetsförmedlingen ökat med 25 350 personer.
LuftfartNyhetRegeringen har beslutat om en tillfällig allmän trafikplikt på åtta flygförbindelser till och från Stockholm. Syftet är att säkerställa en grundläggande trafikservice till Visby och sju Norrlandsstäder.
CoronaNyhetArbetsgivarverket tipsar medlemmar och anställda om de webbaserade utbildningar som finns tillgängliga på myndighetens webbplats. Där finns bland annat kurser för ledare, arbetsgivare och handledare.
MigrationsverketNyhetCoronaviruset skapar oro bland anställda på Migrationsverkets förvar sedan både intagna och medarbetare testats positivt. Facket vill därför se ett tillfälligt stopp av nya intagna. Arbetsgivaren nöjer sig dock med att införa besöksförbud och minska antalet intagna per rum.
SkatteverketNyhetEn tidigare handläggare på Skatteverket misstänks för dataintrång och förfalskningsbrott och anmäls nu till åtal av myndighetens personalansvarsnämnd.
DigitaliseringNyhetDigitala möten är ett viktigt inslag i arbetet för klimatsmart samarbete inom Norden. Det är en slutsats i forskningsstudien Diginord, som bygger på nordiska erfarenheter av digitalt samarbete.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket för brister i hanteringen av en enskilds begäran att få ut allmänna handlingar. Migrationsverket webbplats har haft felaktig och vilseledande information om detta, slår JO fast.
KriminalvårdenNyhetSjukfrånvaron bland de anställda på Kriminalvårdens anstalt Salberga är just nu dubbelt så hög som normalt, rapporterar SVT. På sikt kan det enligt anstaltsledningen leda till att läget blir ansträngt.
StatsförvaltningNyhetDe statliga myndigheterna har överlag en betryggande intern styrning och kontroll, enligt Ekonomistyrningsverkets årliga uppföljning. Enligt myndigheten behöver myndigheterna dock förbättra sina revisionsplaner.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetEn arbetsförmedlare i södra Sverige har avskedats och åtalsanmälts anklagad för sexuella trakasserier mot en arbetssökande. STs förbundsjurist Veera Littmarck anser att avskedandet är felaktigt och ST stämmer nu arbetsgivaren i Arbetsdomstolen, AD.
SKANSENNyhetI onsdags kom fack och arbetsgivare överens om korttidspermitteringar för Skansens anställda. Vilka medarbetare som berörs och i vilken omfattning är inte klart än, säger Susann Segerman, vice ordförande för ST inom Skansen.
RiksantikvarieämbetetNyhetRiksantikvarieämbetets kulturvårdslaboratorium i Visby vill börja tillverka handsprit till sjukvården. Laboratoriet är välutrustat och kommer snarast att börja leverera den nya produkten, rapporterar SRs Kulturnytt.
TrafikverketNyhetTrafikverkets underhåll av den svenska järnvägen är ineffektivt, enligt en utredning som överlämnats till regeringen. Myndigheten behöver utföra mer i egen regi för att öka den egna kompetensen, anser utredaren.
STNyhetEn högre förtroendevald inom ST har polisanmälts för ”sexuella kränkningar på arbetet” och har nu tagit en timeout från sina fackliga uppdrag. ”Förbundet ser mycket allvarligt på det här”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt. Den förtroendevalde nekar till anklagelserna.
STNyhetPolismyndigheten tycker inte att engagemanget i ett fastighetsbolag går att kombinera med en anställning. ST ser annorlunda på saken och vill nu att frågan prövas i Arbetsdomstolen. ”Vi har väldigt svårt att se på vilket sätt det här skulle kunna skada Polisen”, säger STs förbundsjurist Joakim Lindqvist.