Annons:
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, S. Bild:Kristian Pohl/Regeringskansliet
ARBETSFÖRMEDLINGEN
Nyhet
AVAnn Dahlin1 kommentarerTyck till!

Vårbudgeten stoppar inte varsel på Arbetsförmedlingen

Regeringens vårbudget kommer inte att lätta på bördan för Arbetsförmedlingen, som nyligen varslade 4 500 personer om uppsägning. ”Jag bedömer att varslen kommer att ligga fast”, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, S, till Publikt.

Januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna innebär att Arbetsförmedlingen ska ”göras om i grunden”. Men myndigheten aviserade om neddragningar redan i december, på grund av att riksdagen antog skuggbudgeten från Moderaterna och Kristdemokraterna i stället för regeringens budget. M-KD-budgeten innebar kraftiga neddragningar av anslagen.

Varslen som lades 30 januari om uppsägning av 4 500 personer var det myndigheten i december kalkylerade med som ett värsta scenario. Att varslet blev så omfattande beror bland annat på att medarbetarna har uppsägningstider, som gör att besparingar på löner kan hämtas hem först i slutet av året.

Bland STs medlemmar på Arbetsförmedlingen har det funnits förväntningar om att regeringen skulle återkomma i vårändringsbudgeten med förslag för att mildra slaget.

– Jag tror att man har väntat sig att det ska komma någon typ av medel till oss, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson. Man tycker att det inte är rätt, att det är ett feltänk att utsätta myndigheten för detta.

Men arbetsmarknadsminister Ylva Johansson säger till Publikt att vårändringsbudgeten inte kommer att minska behovet av nedskärningar.

– Det har varit en väldigt olycklig process. Jag bedömer ändå, i de diskussioner vi har mellan partierna om genomförandet av Januariöverenskommelsen, att varslen ligger kvar.

STs Fredrik Andersson framhåller att det kostar pengar att ta hand om en omställning.

– Och den här omställningen är gigantisk. Det känns lite hänsynslöst.

Han säger att många chefer och medarbetare hör av sig till honom och undrar vad som ska hända med myndigheten.

– De är arga och oroliga, och personalflykten har eskalerat de senaste dagarna. Politikerna har ett ansvar för att vi kan utföra vårt uppdrag. Många här har känslan att de frånhänt sig det ansvaret, att de kommer för billigt undan.

Ylva Johansson säger att hon har förståelse för att myndigheten och dess anställda behöver få veta vilken riktning Arbetsförmedlingen ska ta framöver.

– Jag känner brådskan, och besked kommer inom kort. Men det är viktigt att vi fyra partier är överens om svaren vi ger, så att det inte blir olika besked. Beskeden måste också vara hållbara, så att det inte blir några ändringar i efterhand.

Inlagt av hansomtycker tors, 02/21/2019 - 11:04
Till Ylva: Du har sålt ut Arbetsförmedlingen. Ni tog fram en lapp som ni kallar Januari ÖK för att sedan inte har besked på hur ni vill ha det?

En av Sveriges största myndigheter riskerar total kollaps pga utav er tröghet kring att ta tag i frågan. Ni borde alla skämmas. Allt från valet tills nu har varit ett stort löjeväckande skämt?

Vad sysslar ni med?

Var är er konsekvensanalys? Ni har kastat skit på AF under 15 år för beslut om styrning som NI fattat oavsett partifärg.

Helt galet att ni inte kan se ert eget ansvar i någonting.

Och ni ska vara ledare för vårt land. Skäms allihopa.

Jag kommer aldrig med att rösta i ett val.

Ni är inte värda det.
NyhetDen nedåtgående trenden för högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få mer ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
På jobbet: rättshaveristerPå jobbetMyndigheter ska ge service. Men när någon hör av sig gång på gång med ständigt nya frågor och krav är det lätt att bli frustrerad. Experternas råd är att hålla dig sval och göra det du måste. Men inte mer.
HögskolanNyhetEffektiviteten på högskolor och universitet har ett samband med hög personalomsättning. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Högst förbättringspotential har exempelvis Linnéuniversitetet och Karlstads universitet.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt en rapport från Polisen saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu gör ett försök att vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det leder till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, uppger Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.
STNyhetPå måndag startar STs värvningsturné i Kiruna. Fem personer har anställts för att åka landet runt med husbil fram till 4 december. STs totala budget för värvning i år är 15 miljoner kronor och förbundet hoppas värva runt 7 500 nya medlemmar, enligt projektledaren Karin Ahlgren.
HÄLSANyhetArbetslösa skattar sin hälsorelaterade livskvalitet sämre än de som har ett jobb. Särskilt markant är skillnaden vad gäller ångest och depression, visar en studie vid Umeå universitet, som tidningen Arbetsliv uppmärksammar.
InternationelltNyhetDanmark överväger förstärkt gränskontroll vid gränsen mot Sverige, efter två sprängattentat mot Skattestyrelsen och utanför en närpolisstation senaste veckan. Två män, hemmahörande i Sverige, misstänks för attentatet mot Skattestyrelsen.
informationssäkerhetNyhetPrimula, det system som ett fyrtiotal myndigheter använder för löneutbetalningar, misstänks ha drabbats av ett dataintrång. Statens servicecenter har nu skickat en varning till samtliga dessa myndigheter. En myndighetsanställd har polisanmälts för det misstänkta intrånget.
ArbetsmiljöNyhetTrakasserier och hot bör anses särskilt allvarliga om de drabbar statligt anställda. Staten som arbetsgivare behöver också få större möjlighet att skydda och hjälpa anställda som hotas eller trakasseras, anser Arbetsgivarverket i en skrivelse till regeringen.
LEDARSKAPNyhetKvinnliga chefer bedöms prestera bättre än manliga på 17 av 19 kompetensområden som är viktiga för ledarskap, enligt en amerikansk studie som presenteras i Harvard Business Review.
KRIMINALVÅRDENNyhetVar femte dansk kriminalvårdare som utsatts för hot och våld på jobbet utvecklar symtom på posttraumatiskt stressyndrom, enligt en dansk studie. Svensk kriminalvård skulle behöva mer kunskap om problemet, anser ST-företrädaren Joachim Danielsson.
DigitaliseringNyhetI en promemoria föreslår justitiedepartementet en ökad digitalisering av domstolarnas mål- och ärendehantering. Syftet är att effektivisera verksamheten och förbättra servicen till medborgarna.
ArbetsmiljöNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, och Arbetsmiljöverket genomför särskilda informationsinsatser för att öka arbetsgivares kunskaper om hur man motverkar trakasserier och sexuella trakasserier.
HögskolanNyhetMöjligheten att bli antagen till högskolan baserat på reell kompetens har inte lett till att många studenter utan formell behörighet har antagits, konstaterar Dagens Nyheter i en serie artiklar. Nu vill högskoleministern införa ett nationellt behörighetsprov.