Annons:

Kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren.
Bild: Kriminalvården
Kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren.

Arbetet med anställningsvillkor och löner är prioriterat

DEBATT: KRIMINALVÅRDEN2022-06-22

Kriminalvårdens medarbetare ska kunna ha vettiga arbetstider med möjlighet till sommarsemester och en hållbar och säker arbetsmiljö, skriver Kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren i en replik på STs avdelningsordförande Joachim Danielssons debattartikel i Publikt.

I en debattartikel i Publikt ger Joachim Danielsson, ordförande för ST inom Kriminalvården, sin syn på myndighetens situation. Jag vill här kommentera några av de frågor han tar upp i sitt inlägg.

Kriminalvården befinner sig i ett mycket allvarligt läge med för få platser till häktade och intagna. Våra anställda kämpar hårt för att klara uppdraget att minska återfall i brott. Medarbetarnas kompetens är en förutsättning för det arbetet. I denna nya akuta situation måste vi kunna genomföra vårt grunduppdrag – att ta emot häktade och dömda. Det är ingen annan som kan göra det åt oss.

Vi har inlett ett långsiktigt arbete när det gäller anställningsvillkor och löner. I det arbetet finns personalorganisationerna med. Medarbetarna ska kunna ha vettiga arbetstider med möjlighet till sommarsemester, ha en hållbar och säker arbetsmiljö, få möjlighet att utvecklas inom yrket och veta att det går att få en löneutveckling inom myndigheten. Detta arbete är prioriterat.

Risken för återfall i brott har minskat över tid, och i dag ligger andelen som inte återfaller kring 70 procent. Kriminalvården har nyligen tagit fram programmet Krimfokus, en insats som bidrar till att fler klienter får ta del av ett kvalitativt verksamhetsinnehåll.

Att HR-avdelningen utgår från huvudkontoret är naturligt på en myndighet av Kriminalvårdens storlek. Men mycket av arbetet som rör personal gör lokala chefer själva även i dag. HR ska främst vara en stödjande funktion.

Det är kärnverksamheten – anstalt, häkten, frivård och transporter – som allt vårt arbete utgår ifrån. Men vi befinner oss i ett nytt läge som kräver åtgärder på både kort och lång sikt. Det är inte att gripa efter halmstrån. Det är att ta ansvar i ett ansträngt läge. Våra medarbetare ska fortsätta känna stolthet över sitt arbete.
 

Martin Holmgren
Generaldirektör för Kriminalvården

Detta är ett debattinlägg. Det är skribenten som svarar för innehållet och de åsikter som förs fram i texten.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA