Annons:

Svårt att rekrytera till Kriminalvården

KRIMINALVÅRDEN2022-08-15

Satsningen på hårdare straff och fler poliser leder till personalbrist inom Kriminalvården, rapporterar SVT. Antalet intagna har ökat kraftigt på både häkten och anstalter, och Kriminalvården har svårt att tillräckligt snabbt rekrytera nya medarbetare.

Kriminalvårdens rekryteringsproblemen har lett till brist på medarbetare. Det gör enligt SVT att många anställda behöver hoppa in och jobba övertid, vilket i sin tur kan skapa säkerhetsrisker. Luckorna kan ibland också behöva fyllas med personal från andra avdelningar som inte är vana vid arbetsuppgifterna.

”Det tycker inte jag är schyst mot personen som går in och tar passet heller för han eller hon får inte förutsättningarna som krävs”, säger kriminalvårdaren Magnus Berg vid transportenheten till SVT.

Kriminalvården planerar för en utökning med sammanlagt cirka 3 500 fasta platser fram till och med 2031. Av dem blir 900 platser i häkte och 2 600 platser i anstalt. Det finns också en plan för sammanlagt cirka 1 200 tidsbegränsade häktes- och anstaltsplatser under perioden, varav cirka 300 nu är i drift.

Under samma tidsperiod behöver Kriminalvården växa med nästan 6 800 årsanställda. Enligt generaldirektör Martin Holmgren är rekryteringsläget allvarligt inom häktes- och anstaltsverksamheten.

”Vi har väldigt stora rekryteringsbehov och också stora behov av att kunna behålla alla skickliga medarbetare. Vi har så stora rekryteringsbehov och vi växer så snabbt så vi har svårt att rekrytera duktiga medarbetare i den takt som vi behöver”, säger han till SVT.

Den snabba ökningen av antalet intagna i häkten och anstalter syns även i myndighetens ekonomiska utveckling. Enligt den senaste prognosen kommer myndigheten att behöva 15,7 miljarder kronor år 2025. För 2023 äskar myndigheten 13,2 miljarder kronor.

”Kapacitetsökningen som vi planerar för är otroligt kostnadsdrivande, det har vi yrkat för. Tidigare beslut har vi bedömt är tillräckliga för 2023 och 2024, men vi behöver ytterligare 1,1 miljarder till 2025”, säger Martin Holmgren till SVT.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA