Vi länkas samman

DEBATT: INSÄNT2003-10-15

Det fina med vårt öppna samhälle är att vi alla får uttrycka vår mening. Och vi behöver inte hålla med varann eller uttrycka oss på samma vis, tack och lov!

Jag förstår och instämmer i mycket kritik mot flera EU-direktiv samtidigt som jag följt en politisk process under 18 år i Frankrike och kunnat se vilka enorma förändringar som skett, och hur alla våra europeiska länder ändå blivit mycket mera sammanlänkade.

Och det sker på alla nivåer, såväl vetenskapligt utbyte, studier, karriärer som privatliv, och familjebildning.

Det som sker utanför våra gränser i Europa påverkar oss vare sig vi vill det eller ej.

Jag har inget emot bondeyrket men de flesta bondekulturer är i grunden konservativa.

Konservatism är enligt Svenska Akademiens Ordlista ”en benägenhet för fasthållande vid det bestående, en samhällsbevarande åskådning” och Sverige har i min mening en djupt rotad bondekultur.

Konservatism kan ibland vara bra och ibland negativt enligt min mening, beroende på i vilken situation den uppstår.

Det finns många särfrågor kring EUs fördrag och EU-kommissionens direktiv som är värda att ifrågasättas och förändra. Det finns mycket att kritisera.

Den europeiska ekonomiska och sociala integrationen är ännu en process och mycket som återstår att förbättras. För detta finns ännu inget effektivt alternativ till EU. I grunden handlar hela EU-tanken om man vill vara med och fatta beslut kring gemensamma frågor tillsammans med de länder som är geografiska, ekonomiska och kulturella grannar och i vilka former ett sånt samarbete ska ske.

På den punkten har svenska folket nu gett ett mycket tydligt svar och jag befarar att vårt land hamnar i ett B-lag med mindre inflytande i viktiga internationella beslut kring bland annat finans- politik och fredsbevarande insatser.

Sedan kan vi ha delade meningar om skälen och argumenten bakom svenskarnas val och där har jag min uppfattning, nämligen att nej-röstning i grunden var en konservativ reaktion och en vilja att hålla fast vid det bestående, hellre än att ta del i en förändring som är på gång.

Jag förstår och instämmer i mycket kritik mot flera EU-direktiv samtidigt som jag följt en politisk process under 18 år i Frankrike och kunnat se vilka enorma förändringar som skett, och hur alla våra europeiska länder ändå blivit mycket mera sammanlänkade.

Och det sker på alla nivåer, såväl vetenskapligt utbyte, studier, karriärer som privatliv, och familjebildning.

Det som sker utanför våra gränser i Europa påverkar oss vare sig vi vill det eller ej.

Jag har inget emot bondeyrket men de flesta bondekulturer är i grunden konservativa.

Konservatism är enligt Svenska Akademiens Ordlista ”en benägenhet för fasthållande vid det bestående, en samhällsbevarande åskådning” och Sverige har i min mening en djupt rotad bondekultur.

Konservatism kan ibland vara bra och ibland negativt enligt min mening, beroende på i vilken situation den uppstår.

Det finns många särfrågor kring EUs fördrag och EU-kommissionens direktiv som är värda att ifrågasättas och förändra. Det finns mycket att kritisera.

Den europeiska ekonomiska och sociala integrationen är ännu en process och mycket som återstår att förbättras. För detta finns ännu inget effektivt alternativ till EU. I grunden handlar hela EU-tanken om man vill vara med och fatta beslut kring gemensamma frågor tillsammans med de länder som är geografiska, ekonomiska och kulturella grannar och i vilka former ett sånt samarbete ska ske.

På den punkten har svenska folket nu gett ett mycket tydligt svar och jag befarar att vårt land hamnar i ett B-lag med mindre inflytande i viktiga internationella beslut kring bland annat finans- politik och fredsbevarande insatser.

Sedan kan vi ha delade meningar om skälen och argumenten bakom svenskarnas val och där har jag min uppfattning, nämligen att nej-röstning i grunden var en konservativ reaktion och en vilja att hålla fast vid det bestående, hellre än att ta del i en förändring som är på gång.

Jag förstår och instämmer i mycket kritik mot flera EU-direktiv samtidigt som jag följt en politisk process under 18 år i Frankrike och kunnat se vilka enorma förändringar som skett, och hur alla våra europeiska länder ändå blivit mycket mera sammanlänkade.

Och det sker på alla nivåer, såväl vetenskapligt utbyte, studier, karriärer som privatliv, och familjebildning.

Det som sker utanför våra gränser i Europa påverkar oss vare sig vi vill det eller ej.

Jag har inget emot bondeyrket men de flesta bondekulturer är i grunden konservativa.

Konservatism är enligt Svenska Akademiens Ordlista ”en benägenhet för fasthållande vid det bestående, en samhällsbevarande åskådning” och Sverige har i min mening en djupt rotad bondekultur.

Konservatism kan ibland vara bra och ibland negativt enligt min mening, beroende på i vilken situation den uppstår.

Det finns många särfrågor kring EUs fördrag och EU-kommissionens direktiv som är värda att ifrågasättas och förändra. Det finns mycket att kritisera.

Den europeiska ekonomiska och sociala integrationen är ännu en process och mycket som återstår att förbättras. För detta finns ännu inget effektivt alternativ till EU. I grunden handlar hela EU-tanken om man vill vara med och fatta beslut kring gemensamma frågor tillsammans med de länder som är geografiska, ekonomiska och kulturella grannar och i vilka former ett sånt samarbete ska ske.

På den punkten har svenska folket nu gett ett mycket tydligt svar och jag befarar att vårt land hamnar i ett B-lag med mindre inflytande i viktiga internationella beslut kring bland annat finans- politik och fredsbevarande insatser.

Sedan kan vi ha delade meningar om skälen och argumenten bakom svenskarnas val och där har jag min uppfattning, nämligen att nej-röstning i grunden var en konservativ reaktion och en vilja att hålla fast vid det bestående, hellre än att ta del i en förändring som är på gång.

Jag förstår och instämmer i mycket kritik mot flera EU-direktiv samtidigt som jag följt en politisk process under 18 år i Frankrike och kunnat se vilka enorma förändringar som skett, och hur alla våra europeiska länder ändå blivit mycket mera sammanlänkade.

Och det sker på alla nivåer, såväl vetenskapligt utbyte, studier, karriärer som privatliv, och familjebildning.

Det som sker utanför våra gränser i Europa påverkar oss vare sig vi vill det eller ej.

Jag har inget emot bondeyrket men de flesta bondekulturer är i grunden konservativa.

Konservatism är enligt Svenska Akademiens Ordlista ”en benägenhet för fasthållande vid det bestående, en samhällsbevarande åskådning” och Sverige har i min mening en djupt rotad bondekultur.

Konservatism kan ibland vara bra och ibland negativt enligt min mening, beroende på i vilken situation den uppstår.

Det finns många särfrågor kring EUs fördrag och EU-kommissionens direktiv som är värda att ifrågasättas och förändra. Det finns mycket att kritisera.

Den europeiska ekonomiska och sociala integrationen är ännu en process och mycket som återstår att förbättras. För detta finns ännu inget effektivt alternativ till EU. I grunden handlar hela EU-tanken om man vill vara med och fatta beslut kring gemensamma frågor tillsammans med de länder som är geografiska, ekonomiska och kulturella grannar och i vilka former ett sånt samarbete ska ske.

På den punkten har svenska folket nu gett ett mycket tydligt svar och jag befarar att vårt land hamnar i ett B-lag med mindre inflytande i viktiga internationella beslut kring bland annat finans- politik och fredsbevarande insatser.

Sedan kan vi ha delade meningar om skälen och argumenten bakom svenskarnas val och där har jag min uppfattning, nämligen att nej-röstning i grunden var en konservativ reaktion och en vilja att hålla fast vid det bestående, hellre än att ta del i en förändring som är på gång.

Jag förstår och instämmer i mycket kritik mot flera EU-direktiv samtidigt som jag följt en politisk process under 18 år i Frankrike och kunnat se vilka enorma förändringar som skett, och hur alla våra europeiska länder ändå blivit mycket mera sammanlänkade.

Och det sker på alla nivåer, såväl vetenskapligt utbyte, studier, karriärer som privatliv, och familjebildning.

Det som sker utanför våra gränser i Europa påverkar oss vare sig vi vill det eller ej.

Jag har inget emot bondeyrket men de flesta bondekulturer är i grunden konservativa.

Konservatism är enligt Svenska Akademiens Ordlista ”en benägenhet för fasthållande vid det bestående, en samhällsbevarande åskådning” och Sverige har i min mening en djupt rotad bondekultur.

Konservatism kan ibland vara bra och ibland negativt enligt min mening, beroende på i vilken situation den uppstår.

Det finns många särfrågor kring EUs fördrag och EU-kommissionens direktiv som är värda att ifrågasättas och förändra. Det finns mycket att kritisera.

Den europeiska ekonomiska och sociala integrationen är ännu en process och mycket som återstår att förbättras. För detta finns ännu inget effektivt alternativ till EU. I grunden handlar hela EU-tanken om man vill vara med och fatta beslut kring gemensamma frågor tillsammans med de länder som är geografiska, ekonomiska och kulturella grannar och i vilka former ett sånt samarbete ska ske.

På den punkten har svenska folket nu gett ett mycket tydligt svar och jag befarar att vårt land hamnar i ett B-lag med mindre inflytande i viktiga internationella beslut kring bland annat finans- politik och fredsbevarande insatser.

Sedan kan vi ha delade meningar om skälen och argumenten bakom svenskarnas val och där har jag min uppfattning, nämligen att nej-röstning i grunden var en konservativ reaktion och en vilja att hålla fast vid det bestående, hellre än att ta del i en förändring som är på gång.

Jag förstår och instämmer i mycket kritik mot flera EU-direktiv samtidigt som jag följt en politisk process under 18 år i Frankrike och kunnat se vilka enorma förändringar som skett, och hur alla våra europeiska länder ändå blivit mycket mera sammanlänkade.

Och det sker på alla nivåer, såväl vetenskapligt utbyte, studier, karriärer som privatliv, och familjebildning.

Det som sker utanför våra gränser i Europa påverkar oss vare sig vi vill det eller ej.

Jag har inget emot bondeyrket men de flesta bondekulturer är i grunden konservativa.

Konservatism är enligt Svenska Akademiens Ordlista ”en benägenhet för fasthållande vid det bestående, en samhällsbevarande åskådning” och Sverige har i min mening en djupt rotad bondekultur.

Konservatism kan ibland vara bra och ibland negativt enligt min mening, beroende på i vilken situation den uppstår.

Det finns många särfrågor kring EUs fördrag och EU-kommissionens direktiv som är värda att ifrågasättas och förändra. Det finns mycket att kritisera.

Den europeiska ekonomiska och sociala integrationen är ännu en process och mycket som återstår att förbättras. För detta finns ännu inget effektivt alternativ till EU. I grunden handlar hela EU-tanken om man vill vara med och fatta beslut kring gemensamma frågor tillsammans med de länder som är geografiska, ekonomiska och kulturella grannar och i vilka former ett sånt samarbete ska ske.

På den punkten har svenska folket nu gett ett mycket tydligt svar och jag befarar att vårt land hamnar i ett B-lag med mindre inflytande i viktiga internationella beslut kring bland annat finans- politik och fredsbevarande insatser.

Sedan kan vi ha delade meningar om skälen och argumenten bakom svenskarnas val och där har jag min uppfattning, nämligen att nej-röstning i grunden var en konservativ reaktion och en vilja att hålla fast vid det bestående, hellre än att ta del i en förändring som är på gång.

Jag förstår och instämmer i mycket kritik mot flera EU-direktiv samtidigt som jag följt en politisk process under 18 år i Frankrike och kunnat se vilka enorma förändringar som skett, och hur alla våra europeiska länder ändå blivit mycket mera sammanlänkade.

Och det sker på alla nivåer, såväl vetenskapligt utbyte, studier, karriärer som privatliv, och familjebildning.

Det som sker utanför våra gränser i Europa påverkar oss vare sig vi vill det eller ej.

Jag har inget emot bondeyrket men de flesta bondekulturer är i grunden konservativa.

Konservatism är enligt Svenska Akademiens Ordlista ”en benägenhet för fasthållande vid det bestående, en samhällsbevarande åskådning” och Sverige har i min mening en djupt rotad bondekultur.

Konservatism kan ibland vara bra och ibland negativt enligt min mening, beroende på i vilken situation den uppstår.

Det finns många särfrågor kring EUs fördrag och EU-kommissionens direktiv som är värda att ifrågasättas och förändra. Det finns mycket att kritisera.

Den europeiska ekonomiska och sociala integrationen är ännu en process och mycket som återstår att förbättras. För detta finns ännu inget effektivt alternativ till EU. I grunden handlar hela EU-tanken om man vill vara med och fatta beslut kring gemensamma frågor tillsammans med de länder som är geografiska, ekonomiska och kulturella grannar och i vilka former ett sånt samarbete ska ske.

På den punkten har svenska folket nu gett ett mycket tydligt svar och jag befarar att vårt land hamnar i ett B-lag med mindre inflytande i viktiga internationella beslut kring bland annat finans- politik och fredsbevarande insatser.

Sedan kan vi ha delade meningar om skälen och argumenten bakom svenskarnas val och där har jag min uppfattning, nämligen att nej-röstning i grunden var en konservativ reaktion och en vilja att hålla fast vid det bestående, hellre än att ta del i en förändring som är på gång.

Jag förstår och instämmer i mycket kritik mot flera EU-direktiv samtidigt som jag följt en politisk process under 18 år i Frankrike och kunnat se vilka enorma förändringar som skett, och hur alla våra europeiska länder ändå blivit mycket mera sammanlänkade.

Och det sker på alla nivåer, såväl vetenskapligt utbyte, studier, karriärer som privatliv, och familjebildning.

Det som sker utanför våra gränser i Europa påverkar oss vare sig vi vill det eller ej.

Jag har inget emot bondeyrket men de flesta bondekulturer är i grunden konservativa.

Konservatism är enligt Svenska Akademiens Ordlista ”en benägenhet för fasthållande vid det bestående, en samhällsbevarande åskådning” och Sverige har i min mening en djupt rotad bondekultur.

Konservatism kan ibland vara bra och ibland negativt enligt min mening, beroende på i vilken situation den uppstår.

Det finns många särfrågor kring EUs fördrag och EU-kommissionens direktiv som är värda att ifrågasättas och förändra. Det finns mycket att kritisera.

Den europeiska ekonomiska och sociala integrationen är ännu en process och mycket som återstår att förbättras. För detta finns ännu inget effektivt alternativ till EU. I grunden handlar hela EU-tanken om man vill vara med och fatta beslut kring gemensamma frågor tillsammans med de länder som är geografiska, ekonomiska och kulturella grannar och i vilka former ett sånt samarbete ska ske.

På den punkten har svenska folket nu gett ett mycket tydligt svar och jag befarar att vårt land hamnar i ett B-lag med mindre inflytande i viktiga internationella beslut kring bland annat finans- politik och fredsbevarande insatser.

Sedan kan vi ha delade meningar om skälen och argumenten bakom svenskarnas val och där har jag min uppfattning, nämligen att nej-röstning i grunden var en konservativ reaktion och en vilja att hålla fast vid det bestående, hellre än att ta del i en förändring som är på gång.

Jag förstår och instämmer i mycket kritik mot flera EU-direktiv samtidigt som jag följt en politisk process under 18 år i Frankrike och kunnat se vilka enorma förändringar som skett, och hur alla våra europeiska länder ändå blivit mycket mera sammanlänkade.

Och det sker på alla nivåer, såväl vetenskapligt utbyte, studier, karriärer som privatliv, och familjebildning.

Det som sker utanför våra gränser i Europa påverkar oss vare sig vi vill det eller ej.

Jag har inget emot bondeyrket men de flesta bondekulturer är i grunden konservativa.

Konservatism är enligt Svenska Akademiens Ordlista ”en benägenhet för fasthållande vid det bestående, en samhällsbevarande åskådning” och Sverige har i min mening en djupt rotad bondekultur.

Konservatism kan ibland vara bra och ibland negativt enligt min mening, beroende på i vilken situation den uppstår.

Det finns många särfrågor kring EUs fördrag och EU-kommissionens direktiv som är värda att ifrågasättas och förändra. Det finns mycket att kritisera.

Den europeiska ekonomiska och sociala integrationen är ännu en process och mycket som återstår att förbättras. För detta finns ännu inget effektivt alternativ till EU. I grunden handlar hela EU-tanken om man vill vara med och fatta beslut kring gemensamma frågor tillsammans med de länder som är geografiska, ekonomiska och kulturella grannar och i vilka former ett sånt samarbete ska ske.

På den punkten har svenska folket nu gett ett mycket tydligt svar och jag befarar att vårt land hamnar i ett B-lag med mindre inflytande i viktiga internationella beslut kring bland annat finans- politik och fredsbevarande insatser.

Sedan kan vi ha delade meningar om skälen och argumenten bakom svenskarnas val och där har jag min uppfattning, nämligen att nej-röstning i grunden var en konservativ reaktion och en vilja att hålla fast vid det bestående, hellre än att ta del i en förändring som är på gång.

Jag förstår och instämmer i mycket kritik mot flera EU-direktiv samtidigt som jag följt en politisk process under 18 år i Frankrike och kunnat se vilka enorma förändringar som skett, och hur alla våra europeiska länder ändå blivit mycket mera sammanlänkade.

Och det sker på alla nivåer, såväl vetenskapligt utbyte, studier, karriärer som privatliv, och familjebildning.

Det som sker utanför våra gränser i Europa påverkar oss vare sig vi vill det eller ej.

Jag har inget emot bondeyrket men de flesta bondekulturer är i grunden konservativa.

Konservatism är enligt Svenska Akademiens Ordlista ”en benägenhet för fasthållande vid det bestående, en samhällsbevarande åskådning” och Sverige har i min mening en djupt rotad bondekultur.

Konservatism kan ibland vara bra och ibland negativt enligt min mening, beroende på i vilken situation den uppstår.

Det finns många särfrågor kring EUs fördrag och EU-kommissionens direktiv som är värda att ifrågasättas och förändra. Det finns mycket att kritisera.

Den europeiska ekonomiska och sociala integrationen är ännu en process och mycket som återstår att förbättras. För detta finns ännu inget effektivt alternativ till EU. I grunden handlar hela EU-tanken om man vill vara med och fatta beslut kring gemensamma frågor tillsammans med de länder som är geografiska, ekonomiska och kulturella grannar och i vilka former ett sånt samarbete ska ske.

På den punkten har svenska folket nu gett ett mycket tydligt svar och jag befarar att vårt land hamnar i ett B-lag med mindre inflytande i viktiga internationella beslut kring bland annat finans- politik och fredsbevarande insatser.

Sedan kan vi ha delade meningar om skälen och argumenten bakom svenskarnas val och där har jag min uppfattning, nämligen att nej-röstning i grunden var en konservativ reaktion och en vilja att hålla fast vid det bestående, hellre än att ta del i en förändring som är på gång.

Detta är ett debattinlägg. Det är skribenten som svarar för innehållet och de åsikter som förs fram i texten.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA