Moderat motstånd bromsar reform

FÖRDJUPNING: REGIONINDELNINGEN2009-01-13
Ansvarskommittén har föreslagit att antalet länsstyrelser ska minska kraftigt. Och trots att länsstyrelserna snart blir av med den sociala tillsynen framhåller den senaste i raden av utredningar att länsstyrelsernas tillsynsroll bör stärkas.

Den ursprungliga tanken är att länsstyrelserna ska vara statens förlängda arm i varje län. Men i Ansvarskommitténs betänkande föreslås att den gamla regionala indelningen av Sverige ska förändras. Förslaget går ut på att införa sex till nio större regionkommuner i stället för landsting. Och som konsekvens föreslås att antalet länsstyrelser ska minskas utifrån principen en länsstyrelse i varje regionkommun.

Frågan ligger hos regeringen

Ansvarskommitténs betänkande resulterade i rekordmånga remissvar. Men trots engagemanget runt om i Sverige har frågan fastnat hos regeringen. Enligt Peter Ehn, ämnesråd på enheten för statlig förvaltning på finansdepartementet, är frågan fortfarande olöst.

– Den politiska ledningen är inte enig. Moderaterna är starka motståndare till förslaget, även om delar av partiet regionalt, till exempel i Skåne, är för, säger han.

Regeringen har också inväntat Förvaltningsutredningens betänkande om en effektivare statsförvaltning. När det presenterades i mitten av december 2008 framhölls visserligen att länsstyrelserna borde effektiviseras. Men också att statens tillsynsverksamhet bör koncent­reras till länsstyrelserna och att bara sådan tillsyn som kräver högt specialiserad kompetens bör utföras av särskilda myndigheter.

– Nu är det upp till den politiska ledningen att ta ett samlat grepp på länsstyrelseorganisationen, menar Peter Ehn.

Han får medhåll av Roger Syrén, ombudsman på ST.

– Regeringen måste bestämma sig för vad den vill använda länsstyrelserna till. En mängd utredningar kring länsstyrelsernas framtida roll och ansvar har nyligen avslutats medan andra fortfarande pågår. Men det finns inte någon tydlig samordning eller övergripande inriktning.

Rörigt på regional nivå

Exakt när regeringen kommer med besked kan inte Peter Ehn svara på. Enligt honom är den regionala nivån i Sverige oerhört rörig, med en mängd olika organisatoriska lösningar. Kanske kommer länsstyrelsernas framtid i stort även att ingå i den förvaltningspolitiska proposition som regeringen avser lägga hösten 2009.

– Det är inte alls omöjligt att det inte blir någonting av Ansvarskommitténs förslag, säger Peter Ehn.

Mats Odell (kd), ansvarig minister för länsstyrelserna, har pekat på tre alternativ för hur regeringen ska hantera frågan: att bilda regioner i hela landet, att låta Region Skåne och Väst­ra Götaland bilda region eller att släppa fram de regioner där man redan är överens och klara.

Norrland i startgroparna

Jan-Åke Björklund är projektledare för Norrstyrelsen, som bland annat består av flera landsting i norra Sverige. De förbereder redan nu bildandet av en norrländsk region. Enligt honom förordar Mats Odell det tredje alternativet, att släppa fram regioner som är överens.

– Men moderaterna är fortfarande negativa, säger han.

Mats Odell själv har inga svar att ge. Peter Ehn menar att regionbildning skulle vara ett dramatiskt steg.

– Men Norrland är den region som kommit längst i förberedelsearbetet för att eventuellt få bilda regionkommun, konstaterar han.

Förutom politiska beslut, kvarstår en hel del formaliteter.

– För varje månad som går blir det svårare att hinna med så att regionkommuner kan bildas efter valet 2010, säger Peter Ehn.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.