Ja till regioner, men vissa får vänta

REGIONER2009-01-28
Sverige ska få en ny regional indelning av landet. Det beskedet gav regeringen i dag. Beslutet kommer på sikt att påverka statens regionala organisation.

Frågan om Sverige ska delas in i nya regioner har legat på regeringens bord sedan Ansvarskommittén för snart två år sedan lämnade sitt betänkande.

I dag gavs besked. Sverige ska få en ny regional beslutsfattande nivå och regeringen gav genast klartecken till att permanenta Västra Götaland och Skåne som så kallade regionkommuner. Regeringen gjorde också bedömningen att Halland och Gotland uppfyller de krav som ställs.

– Vill man bilda en region av det län man har i dag ska man få det, var Jan Björklunds (fp) besked angående att Halland och Gotland vill bilda regioner.

Han menade att det inte bara handlar om att dela in landet utifrån en matematisk formel, utan att viljan till att gå samman i en region måste komma underifrån och handla om en känsla av kulturell enighet.

Annette Carnhede, STs ordförande, är nöjd med att det äntligen kommit ett besked från regeringen.

– Nu vet vi hur det här kommer att hanteras. Och det är bra att man går försiktigt fram, både utifrån ett medborgarperspektiv men också med tanke på de anställda, säger hon.

Några regioner får vänta

För andra som ansökt om att få bli regioner, till exempel Norrbotten, Västernorrland och Västerbotten, var beskedet att ansökningarna kommer att lämnas över till Kammarkollegiet för behandling. Något beslut från regeringen är inte att vänta förrän efter valet.

– Vår kompromiss innebär en seriös process och hantering av regionbildningen, kommenterade statsminister Fredrik Reinfeldt (m).

Han framhöll också att kompromissen innebär att det inte kommer att bli någon stor maktförskjutning från staten till regionerna, utan att det handlar om att regionkommunerna får ansvar för regional utveckling och möjligtvis kulturfrågor.

För statliga myndigheter innebär regeringens ställningstagande att de myndigheter som har en regional organisation sannolikt kommer att behöva anpassa den till den nya indelningen av Sverige. För att klara av den stora operationen kommer regeringen att tillsätta en organisationskommitté som ska se över den statliga förvaltningens regionala organisation. Översynen ska ske parallellt med att regionkommuner bildas.

– Det är viktigt att staten hänger med och att vi får en regional organisation som anpassar sig till den nya regionala ordningen, sade Maud Olofsson (c).

Men kommer myndigheter som har en regional organisation, som följd av att Halland blir en regionkommun, behöva ha ett speciellt halländskt regionkontor?

– Nej, men gränsen ska inte gå rakt igenom, sade Jan Björklund, men sköt dock frågan om den exakta organisationen av statens regionala nivå till den blivande organisationskommittén.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.