Annons:

Röster om STs framtid

FÖRDJUPNING: ST KONGRESS2003-07-29

Elsebeth Rosén Åberg, vice ordförande i ST-Åklagarväsendet:
– Jag tyckte att alla på konferensen var engagerade och medvetna om att ST måste ha gemensam syn och gemensamma värderingar. För mig är arbetsmiljön den viktigaste frågan.

– Medlemmarna vill ha mer inflytande, där ligger ST väl framme. Hos oss har arbetsplatsträffarna kommit igång och fungerar bra.

– En enkät bland medlemmarna visar att en del själva vill tala lön med chefen, vilket jag inte tror försvagar facket.

– Snarare blir facket tillfrågat om råd. Vi kan också koncentrera oss på andra frågor som arbetsmiljö. Men både mer pengar och utbildning behövs för att klara detta.

– Ett problem är att närmaste chefen oftast inte har budgetansvar. Chefen kan då lätt hålla med om att lönen borde höjas men att det inte går för att pengar saknas.

Elisabeth Grunnon, arbetsplatsombud inom ST Domstol:
– Diskussionsmaterialet är väl genomtänkt och de formulerade kraven är realistiska. Men tråkigt nog är det svårt att få medlemmarna att delta i konferenserna. De förlitar sig på att vi förtroendevalda ska sköta framtidsdebatten.

– ST måste arbeta för mer samverkan och mer med lönerna. Inom Domstolsverket har ”nöjd personalindex” visat att personalen är mest missnöjd med lönerna.
– Vi måste också påvisa bättre än idag för skolungdomar att staten är en bra arbetsgivare som ger stora möjligheter att utvecklas. Men lönerna måste marknadsanpassas.

– Jag har varit med när fackliga organisationer och företag visade upp sig för studenterna på Juridicum vid Lunds universitet. De undrade varför ST var där, hade ingen aning om att ST vänder sig också till välutbildade och yngre…

Claes Pettersson, sektionsordförande inom ST-Försäkringskassan:
– Jag hade väntat mig fler och lite livaktigare deltagare på konferensen. Idogt arbete krävs för att stimulera medlemmarna att delta i arbetsplatsdiskussioner och på STs planerade chatsida. Mycket är attitydfrågor och det tar tid.

– Frågeställningarna som togs upp är självklara för mig. En del har redan genomförts av Försäkringsanställdas Förbund som jag förut tillhörde. De områden som behandlades är alla viktiga för helheten, STs politik.

– Det är riktigt att betona individens roll men det måste också framgå att vi behöver kollektivets styrka för att lyfta fram den enskilde individen.

– De mål som diskuterades är realistiska, att medlemmarna till exempel ska erbjudas lönesamtal. Däremot är jag tveksam till om ST kan garantera löneutveckling vid varje lönerevision. Att som idag förhandla under fredsplikt är i så fall otillräckligt. Vi behöver mer påtryckningsmedel.

Åsa Almgren, arbetsplatsombud inom ST-ATF:
– Inget väsentligt missades när vi diskuterade STs framtida politik. Men jag undrar hur lokala facket ska klara av att leva upp till det nya STs målsättning.

– Vi har svårt att rekrytera nya medlemmar och jag har märkt att solidariteten mellan de yngre inte är densamma som förr. De är mycket mer individualister idag.

– Facket måste bli starkare och mer systematiskt gå ut på arbetsplatserna. Jag är laboratorieassistent på Universitetssjukhuset Malmö allmänna sjukhus men tillhör Lunds universitet och jag har aldrig träffat dem som löneförhandlar för mig. Hur kan de bedöma mina arbetsuppgifters svårighetsgrad?

– Inom Lunds Universitet kan ett jobb inom Teknisk Administrativ personal betyda löneskillnader på 3 000–4 000 kronor. När facket inte kan förklara löneskillnaden tappar medlemmarna förtroendet.

– På min arbetsplats har vi löne- och utvecklingssamtal med chefen. Jag tycker att alla medlemmar borde träffa en lokal facklig företrädare före det samtalet.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA