Bild: Paul Wallén/Mostphotos

Besparingar påverkar arbetsmiljön på Chalmers

SÅ GICK DET: HÖGSKOLAN2022-11-17

I juni 2020 varslade Chalmers tekniska högskola 180 anställda om uppsägning. Några månader senare rapporterade Publikt om att lärosätet erbjudit samtliga anställda möjlighet att ansöka om avgångspaket. Chalmers ekonomi var ansträngd sedan ett stort antal nya medarbetare rekryterats, samtidigt som de pensionsrelaterade kostnaderna ökat kraftigt till följd av ett lågt ränteläge. Målet var att årliga besparingar på 250 miljoner kronor skulle ge en ekonomi i balans till 2022.

Nu

Efter förhandlingar om arbetsbrist blev det slutligen 34 personer som sades upp från sina anställningar till följd av de besparingar som Chalmers aviserade sommaren 2020.

Skälet till att uppsägningarna inte blev fler var dels att 84 anställda beviljades avgångspaket, dels att omkring 40 medarbetare, framför allt teknisk och administrativ personal, kunde omplaceras. Dessutom skedde en stor minskning av antalet visstidsanställda lärare och doktorer, berättar Jean-Marc Orliaguet, STs sektionsordförande på Chalmers.

– Utfallet av varslet blev inte lika illa som vi först hade trott, då ”bara” trettiotalet anställda sades upp, men alla delar av verksamheten har ändå påverkats av neddragningen. Totalt har Chalmers bemanning minskat med nästan tio procent, säger han.

Neddragningarna i kombination med ett långvarigt anställningsstopp har lett till att högskolan i dag har en betydligt starkare ekonomi, även om kraftigt ökade kostnader, bland annat för el och hyror, är en utmaning framåt.

Men besparingarna har fått konsekvenser för medarbetarnas arbetsmiljö, menar Jean-Marc Orliaguet. Hans uppfattning är att personalen har drabbats när bemanningen minskat medan de strukturella förändringar som skulle effektivisera verksamheten har dröjt.

– Verksamhetsstödet har försämrats. En del arbetsuppgifter har förts över till forskare och lärare och en del saker blir inte gjorda alls. Det ökar stressen i delar av verksamheten, till exempel på ekonomi- och it-avdelningarna, som är mer ansträngda än andra, säger Jean-Marc Orliaguet.

Publikt har sökt representanter för arbetsgivaren för en intervju, men har endast fått skriftliga svar från Chalmers presschef Henrik Dahlberg. I ett mejl skriver han att hela Chalmers har slitit hårt för att nå målen och att många medarbetare har tyckt att det har varit en jobbig period. Han delar bilden att sparkraven har ökat arbetsbelastningen och att det kan påverka hur medarbetare mår.

”Men det är viktigt att säga att detta är frågor som vi jobbat och jobbar med. Både genom att hitta effektivare arbetssätt och en mer effektiv organisation men också genom att sänka ambitionsnivån i vissa delar” skriver Henrik Dahlberg.

Även om det kvarstår ett långsiktigt förändringsarbete, tycker Jean-Marc Orliaguet att det nu finns goda förutsättningar för Chalmers att planera framåt.

– Det känns mycket bättre än när besparingarna inleddes. Vi har lämnat fasen där vi behövde lösa akuta problem kopplade till bemanningen. Arbetsgivaren har identifierat flera områden där genomgripande förändringar krävs. Vi är på rätt väg, men det har tagit lång tid att nå hit, säger han.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA