175 miljoner extra till Sidas förvaltning

BISTÅND2019-09-17

Höstbudgeten kommer att innehålla 175 miljoner kronor extra till Sidas förvaltningsbudget, enligt ett pressmeddelande. Syftet är att säkra ett effektivt bistånd genom bättre kontroll och utvärdering.

Regeringen pekar i sitt pressmeddelande på oroande utmaningar i världen. Det demokratiska utrymmet krymper för journalister, människorätts- och miljöförsvarare, förtroendevalda och det civila samhället. Klimatförändringar hotar den biologiska mångfalden. Samtidigt ökar de humanitära behoven i spåren av nya, mer komplexa och fördjupade konflikter.

Därför föreslår regeringen tillsammans med Centern och Liberalerna en höjning av Sidas förvaltningsanslag med 175 miljoner kronor under 2020. Avsikten är att säkerställa ett effektivt bistånd och ge myndigheten goda förutsättningar att förverkliga regeringens utvecklingspolitik.

”Ett höjt förvaltningsanslag möjliggör stärkt fältnärvaro inte minst i de ofta komplexa och oförutsägbara miljöer som Sida verkar i. Ett höjt förvaltningsanslag är också viktigt för ett ökat genomslag för den offensiv för demokratin som regeringen lanserat”, skriver regeringen.

Det höjda förvaltningsanslaget ska ge Sida möjlighet att arbeta med kontroll och förbättra uppföljningen i fält. Det ska ge fler möjligheter till revision och stärka stödet till ambassaderna när korruption upptäcks.

Enligt regeringen ska anslaget också ge möjlighet att utveckla och använda sig av artificiell intelligens, AI, för att lättare upptäcka korruption inom biståndet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA