Sidas ledning och styrning ska utredas

BISTÅND2019-11-08

Statskontoret och Ekonomistyrningsverket, ESV, får regeringens uppdrag att utreda biståndsmyndigheten Sidas effektivitet, ledning, styrning och uppföljning. Utredningen ska vara klar om ett år.

Regeringen har beslutat att ge Statskontoret och ESV i uppdrag att se över Sidas effektivitet, ledning, styrning och uppföljning. Syftet är att förbättra den organisatoriska och ekonomiska effektiviteten i myndigheten.

”Regeringen har i budgeten beslutat ge Sida en kraftig ökning av förvaltningsanslaget för att myndigheten ska kunna säkra en hög kvalitet och effektivitet i biståndet. Med dagens beslut får vi också en översyn av den existerande interna organisationen. Det är något som med jämna mellanrum är bra för alla verksamheter”, kommenterar Peter Eriksson, MP, minister för internationellt utvecklingssamarbete i ett pressmeddelande.

Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2020 att styrningen av Sida ska förbättras. Enligt pressmeddelandet vill regeringen säkerställa ett effektivt bistånd och ge myndigheten goda förutsättningar att förverkliga utvecklingspolitiken. Uppdraget ska redovisas 30 november 2020.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA