Allt färre beviljas delpension

DELPENSION2021-10-21

Antalet nya delpensioner inom staten fortsätter att minska. 2020 beviljades 1 043 statsanställda delpension, enligt statistik från Statens tjänstepensionsverk. Det är en ny bottennotering sedan reformen infördes. Polismyndigheten beviljade flest nya delpensioner.

Statsanställda mellan 61 och 65 år, som vill gå ned i arbetstid, har möjlighet att få delpension. Arbetsgivaren kompenserar då 60 procent av löneminskningen – skillnaden mellan den tidigare heltidslönen och den nya lönen.

Åren efter 2003, när reformen infördes, ökade antalet nya delpensioner successivt fram till 2007. Efter det årets toppnotering, då drygt 2 000 nya delpensioner beviljades, startade en nedåtgående trend. Den höll i sig även förra året, enligt statistik från Statens tjänstepensionsverk, SPV.

År 2020 noterades den hittills lägsta siffran över antalet nya beviljade delpensioner, 1 043 stycken, sedan reformen infördes. Det är en halvering jämfört med 2007.

SPVs statistik ger inte svar på om minskningen beror på att färre ansöker om delpension eller om arbetsgivarnas avslag har ökat. Men siffrorna visar ändå på en utveckling som är problematisk, enligt Svante Uhlin, pensionsexpert på Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR, där ST ingår.

Delpension är visserligen ingen rättighet men parternas gemensamma avsikt med avtalet är att den anställdes önskans så långt som möjligt ska tillgodoses, understryker han.

– Statsanställda ska ha den här möjligheten, så att färre beviljas delpension är ett problem. När arbetsgivarna blir mer återhållsamma avstår också många från att ansöka eftersom man upplever att det ändå inte är någon idé, säger Svante Uhlin.

Han pekar också på att har blivit allt ovanligare att anställda får eller ansöker om delpension på 50 procent. I dag innebär majoriteten av delpensionerna att den anställde går ned i tid 20 procent, alltså i snitt en dag i veckan.

Från fackligt håll är det svårt att angripa tillämpningen av avtalet trots att intentionen är tydlig, konstaterar Svante Uhlin.

– Den fackliga sidan brukar uttrycka sin oro eller frustation i samband med avtalsrörelserna men där brukar det stanna. Det har inte gått att få till skarpare skrivningar med utvidgade rättigheter. Ytterst är det förbunden som avgör vilket tryck man vill lägga på frågan, säger han.

I avtalsrörelsen 2020 yrkade ST på att delpension ska vara möjlig även för dem som är äldre än 65 år. Det tror Svante Uhlin kan öka antalet delpensioner, något som vore en vinst även för arbetsgivarna, anser han.

– Det kan självklart vara en kostnad i det korta perspektivet men på längre sikt är delpensionerna en vinst på flera sätt. Stannar erfarna medarbetare kvar längre än vad de annars skulle ha gjort får man till exempel andra möjligheter till kompetensöverföring, säger han.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA