Arbetsförmedlingen vill få högre anslag

ARBETSFÖRMEDLINGEN2020-02-28
Arbetsförmedlingen begär ytterligare 400 miljoner kronor i år för att stärka den lokala närvaron enligt regeringens uppdrag. Nästa år vill myndigheten att förvaltningsanslaget ska höjas med cirka 800 miljoner kronor, med argumentet att arbetslösheten ökar och att myndighetens uppdrag kommer att vara oförändrat.

I sitt budgetunderlag till regeringen konstaterar Arbetsförmedlingen att kostnaderna under nästa år kommer att bli väsentligt högre än vad regeringen räknat med i den senaste budgetpropositionen, där nivån på Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag för 2021 är drygt 6,8 miljarder kronor.

Enligt budgetunderlaget kommer myndigheten att behöva mer än 7,6 miljarder under 2021. Redan under 2020 anser sig Arbetsförmedlingen behöva ytterligare 400 miljoner kronor, varav 200 miljoner för att stärka den lokala närvaron enligt regeringens uppdrag.

De samlade kostnaderna för myndighetens insatser beräknas i budgetunderlaget till närmare 73 miljarder kronor under 2021, inklusive kostnaderna för olika arbetsmarknadsinsatser, lönebidrag, a-kassa och aktivitetsstöd.

I budgetunderlaget påpekar Arbetsförmedlingen att myndigheten under de senaste åren bedrivit ett intensivt utvecklingsarbete för att effektivisera myndighetens verksamhet. Det har bland annat inneburit stora it-investeringar. Enligt budgetunderlaget kommer it-investeringarna under åren 2021–2023 att kosta ytterligare sammanlagt 900 miljoner kronor.

Trots de effektiviseringar som genomfördes under 2019 och planeras under 2020 kommer medelsbehovet för 2021 enligt myndigheten alltså att vara drygt 7,6 miljarder kronor. Uppdraget i regleringsbrevet för 2020 att säkerställa en ändamålsenlig lokal närvaro i hela landet leder samtidigt till varaktigt ökade kostnader på förvaltningsanslaget, skriver Arbetsförmedlingen.

Enligt budgetunderlaget väntar sig Arbetsförmedlingen att arbetslösheten stiger under 2020 och 2021, för att sedan minska något under 2022 och 2023:

”Det finns mycket som talar för att den strukturella arbetslösheten kommer att stiga till en hög nivå i relation till den totala arbetslösheten. Antalet inskrivna arbetslösa som är i stort behov av omfattande stöd kommer därmed att ligga på den högsta nivån sedan början av 1990-talet. Detta gäller inte minst den växande gruppen arbetslösa kvinnor med kort utbildning”, konstaterar myndigheten.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.