Arbetsförmedlingen vill få högre anslag

ARBETSFÖRMEDLINGEN2020-02-28

Arbetsförmedlingen begär ytterligare 400 miljoner kronor i år för att stärka den lokala närvaron enligt regeringens uppdrag. Nästa år vill myndigheten att förvaltningsanslaget ska höjas med cirka 800 miljoner kronor, med argumentet att arbetslösheten ökar och att myndighetens uppdrag kommer att vara oförändrat.

I sitt budgetunderlag till regeringen konstaterar Arbetsförmedlingen att kostnaderna under nästa år kommer att bli väsentligt högre än vad regeringen räknat med i den senaste budgetpropositionen, där nivån på Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag för 2021 är drygt 6,8 miljarder kronor.

Enligt budgetunderlaget kommer myndigheten att behöva mer än 7,6 miljarder under 2021. Redan under 2020 anser sig Arbetsförmedlingen behöva ytterligare 400 miljoner kronor, varav 200 miljoner för att stärka den lokala närvaron enligt regeringens uppdrag.

De samlade kostnaderna för myndighetens insatser beräknas i budgetunderlaget till närmare 73 miljarder kronor under 2021, inklusive kostnaderna för olika arbetsmarknadsinsatser, lönebidrag, a-kassa och aktivitetsstöd.

I budgetunderlaget påpekar Arbetsförmedlingen att myndigheten under de senaste åren bedrivit ett intensivt utvecklingsarbete för att effektivisera myndighetens verksamhet. Det har bland annat inneburit stora it-investeringar. Enligt budgetunderlaget kommer it-investeringarna under åren 2021–2023 att kosta ytterligare sammanlagt 900 miljoner kronor.

Trots de effektiviseringar som genomfördes under 2019 och planeras under 2020 kommer medelsbehovet för 2021 enligt myndigheten alltså att vara drygt 7,6 miljarder kronor. Uppdraget i regleringsbrevet för 2020 att säkerställa en ändamålsenlig lokal närvaro i hela landet leder samtidigt till varaktigt ökade kostnader på förvaltningsanslaget, skriver Arbetsförmedlingen.

Enligt budgetunderlaget väntar sig Arbetsförmedlingen att arbetslösheten stiger under 2020 och 2021, för att sedan minska något under 2022 och 2023:

”Det finns mycket som talar för att den strukturella arbetslösheten kommer att stiga till en hög nivå i relation till den totala arbetslösheten. Antalet inskrivna arbetslösa som är i stort behov av omfattande stöd kommer därmed att ligga på den högsta nivån sedan början av 1990-talet. Detta gäller inte minst den växande gruppen arbetslösa kvinnor med kort utbildning”, konstaterar myndigheten.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.