Bild: Getty Images

Arbetsgivarverket tar inte ställning till distansarbete

DISTANSARBETE2021-10-04

Det är varje enskild myndighet och dess verksamheter som måste bedöma vilka möjligheter det finns till distansarbete efter pandemin, skriver Arbetsgivarverket i ett pressmeddelande.

Under pandemin har statsförvaltningen skaffat sig värdefulla erfarenheter av distansarbete som framöver kan integreras i verksamheten, skriver Arbetsgivarverket i ett pressmeddelande. Men om distansarbete är lämpligt som arbetsform, är enligt styrelsen alltid ett ansvar för de enskilda myndigheterna och dess verksamheter att bedöma.

”Den statliga sektorn är unik på arbetsmarknaden genom sin stora bredd och sina många väldigt differentierade verksamheter. Då faller det sig naturligt att det aldrig går att göra generella rekommendationer om arbetsformen som sådan är lämplig eller i vilken omfattning den bör bedrivas”, konstaterar Arbetsgivarverkets generaldirektör Gunnar Holmgren i pressmeddelandet.

Gunnar Holmgren poängterar att distansarbete i vissa situationer kan vara en komplex fråga med hänsyn till olika verksamhets- och arbetsmiljöaspekter. En viktig utgångspunkt är inte minst förutsättningen för cheferna att utöva ett ledarskap som främjar både effektivitet och en god arbetsmiljö.

”Komplexiteten i frågan innebär att det finns all anledning att noga överväga olika vägval och då är Arbetsgivarverket en viktig plattform för samverkan och stöd kring olika aspekter på de bedömningar verksamheterna gör i frågan”, förtydligar Gunnar Holmgren.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA