Bild: Mostphotos

Begär mer pengar för att korta köer

FÖRSÄKRINGSKASSAN2021-03-02
Försäkringskassan behöver mer pengar för att klara budgeten både i år och de kommande åren, skriver myndigheten i sitt budgetunderlag. Behovet av ytterligare medel är störst vad gäller handläggning av omvårdnadsbidrag, där nästan 800 miljoner kronor saknas fram till 2024, enligt Försäkringskassans bedömning.

Försäkringskassans förvaltningsanslag ser inte ut att räcka till, enligt det budgetunderlag för de kommande åren som myndigheten nyligen skickat till regeringen.

För 2021 har Försäkringskassan fått 9,2 miljarder kronor i förvaltningsanslag, men myndigheten räknar nu med att det kommer att behövas närmare 9,7 miljarder kronor under året. Omkring hälften av pengarna tas från Försäkringskassans eget anslagssparande, resten vill myndigheten att regeringen ska skjuta till.

Ungefär samma budgetutrymme beräknar myndigheten kommer att behövas för 2022 och 2023. Året därefter ökar behovet ytterligare upp till omkring 10 miljarder kronor.

Försäkringskassan konstaterar att pandemin lett till att det inte varit möjligt att sänka fasta kostnader i den utsträckning myndigheten räknat med och att de åtstramningar som planerats inte gått att genomföra fullt ut.

Behoven av ökade förvaltningsanslag går framför allt att koppla till två områden. Dels handlar det om pandemin, som gör att Försäkringskassan likt många andra behöver stärka upp sin it-kapacitet. Dels rör det handläggningen av omvårdnadsbidraget och merkostnadsersättning, där myndigheten redan tidigare flaggat för att ytterligare medel behövs.

Publikt har tidigare rapporterat om problemen med de nya ärendeslag som infördes i början av 2019 och att Försäkringskassan även tidigare har krävt mer pengar för att klara handläggningen.

I sitt budgetunderlag skriver Försäkringskassan att området fortfarande har långa handläggningstider och ett stort antal pågående ärenden. Totalt räknar myndigheten med att det kommer att krävas närmare 770 miljoner kronor i extra medel 2022 och 2024. ”Vi befinner oss långt ifrån målet att de sökande ska få ett beslut inom 90 dagar. Detta leder till rättsförluster för de försäkrade, en pressad situation för medarbetarna samt ökade administrativa kostnader på grund av fler telefonsamtal”, skriver Försäkringskassan i budgetunderlaget.

Vad gäller it-investeringarna till följd av pandemin räknar Försäkringskassan med att det under 2021 kommer att krävas 92 miljoner kronor och därefter mellan 50 och 60 miljoner kronor årligen fram till och med 2024.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.