Runt 6 000 kvinnliga jurister har skrivit under uppropet om sexuella trakasserier. I den senaste medarbetarenkäten till de cirka 6 800 anställda på domstolar och Domstolsverket ställs ingen fråga specifikt om sextrakasserier.
Bild: Getty Images
Runt 6 000 kvinnliga jurister har skrivit under uppropet om sexuella trakasserier. I den senaste medarbetarenkäten till de cirka 6 800 anställda på domstolar och Domstolsverket ställs ingen fråga specifikt om sextrakasserier.

”Det handlar väldigt mycket om ledarskapet”

#METOO2017-11-16

Uppemot 6 000 kvinnliga jurister har skrivit under uppropet #medvilkenrätt om sexuella trakasserier i juristbranschen. HR-chefer på Sveriges domstolar och Åklagarmyndigheten säger att de tar vittnesmålen på stort allvar.

– Framför allt känner vi stor sympati med dem som drabbas, säger Maria Isaksson, avdelningschef på Domstolsverkets HR-avdelning.

Hon framhåller att man ska kunna vara stolt över att vara jurist och över sin arbetsplats.

– Jag blev verkligen berörd av berättelserna, och det tror jag att de allra flesta här blev. Detta får över huvud taget inte förekomma. Det är väldigt allvarligt om vi har anställda som beter sig på ett sätt som inte är acceptabelt.

I den senaste medarbetarenkäten till de cirka 6 800 anställda på domstolar och Domstolsverket ställs ingen fråga specifikt om sextrakasserier. Men på en fråga om man utsatts för någon form av mobbning, trakasserier eller diskriminering på jobbet svarar fem procent ja. Bara var tredje drabbad uppger att de talat med en chef om saken.

– Alla vi chefer har ett stort ansvar att skapa ett klimat med ömsesidig respekt och förtroende för oss som arbetsgivare, så att man vågar kliva fram, konstaterar Maria Isaksson. Det handlar väldigt mycket om ledarskapet, och hur maktstrukturerna och karriärvägarna ser ut.

Har ni gjort tillräckligt för att skydda era anställda mot sexuella trakasserier?

– När man ser vittnesmålen är varje fall ett fall för mycket, så vi har inte gjort tillräckligt. Men vi gör mycket, och på flertalet arbetsplatser fungerar det väldigt väl.

Hon pekar på att domstolarna arbetar med att integrera jämställdhetsfrågor i all verksamhet, en e-utbildning lanseras i dagarna. Ett webbseminarium om trakasserier på arbetsplatsen är också inplanerad sedan länge, och på kommande chefsdagar är temat en god förvaltningskultur.

Anette Jellve, STs avdelningsordförande inom Sveriges domstolar, säger att hon får samtal från medlemmar om sextrakasserier några gånger per år.

– Det kan vara notarier och handläggare. Men de är i en sådan beroendeställning, så de vill ofta inte anmäla.

Hon tror att arbetsgivaren nu kommer att ta tag i frågan.

– Och vi från facken håller ju koll. Det kommer inte att glömmas bort.

På Åklagarmyndigheten med runt 1 400 anställda har endast 2-3 personer svarat i en anonym medarbetarenkät 2015 att de utsatts för sextrakasserier, enligt biträdande personaldirektör Margareta Sandholm.

– Det är jättesvårt att säga om det är rättvisande, säger hon. Men vi upphandlar genomförandet av enkätenoch den är anonym. Och vi arbetar ständigt med detta i vårt systematiska arbetsmiljöarbete.

Åklagare börjar som aspiranter på en provanställning som kan vara i upp till ett år, vilket försätter dem i en sårbar situation.

Margareta Sandholm säger att myndigheten försöker förebygga kränkningar av aspiranter och andra anställda på flera sätt.

– Vi tar upp frågan redan under anställningsintervjun. Vi är också noga med att aspiranterna har en handledare som är en annan person än chefen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Jämställdhet
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.