Diskriminering stoppar äldre på arbetsmarknaden

ARBETSMARKNAD2021-05-12
Äldre är den grupp som ökar snabbast bland de långtidsarbetslösa, enligt Arbetsförmedlingen. Antalet långtidsarbetslösa över 55 år är nu 44 000 personer, nästan 10 000 fler än för ett år sedan. Myndigheten lyfter fram åldersdiskriminering som en av orsakerna till arbetslösheten i denna grupp.

I ett pressmeddelande konstaterar Arbetsförmedlingen att det behöver göras mer för att ta till vara äldres kompetens.

”Det är känt att det förekommer diskriminering på grund av ålder och att det kan påvisas redan vid 40-årsåldern. Under krisen har fler äldre fått det svårare att komma tillbaka i arbete. Det är problematiskt då det är av stor vikt att ta till vara kompetens oavsett ålder”, konstaterar myndighetens analyschef Annika Sundén.

Trots att trenden vänt och den samlade arbetslösheten sakta sjunker fortsätter långtidsarbetslösheten att öka. I april var drygt 425 000 personer inskrivna som arbetslösa. Pandemin gör att också människor som haft en stark förankring på arbetsmarknaden har förlorat jobbet. Och de får allt svårare att komma tillbaka. Mer än 76 000 av de inskrivna arbetslösa är enligt Arbetsförmedlingen 55–64 år. Av dem har närmare sex av tio varit utan jobb i mer än ett år. 

”I grunden handlar det om att ändra attityder och vanor och att bryta fördomar. Fler arbetsgivare, både offentliga och privata, behöver se till kompetens och inte ålder när de anställer. Detta är en lång process som kräver samtal på alla arenor. Samtidigt måste också arbetssökande vara öppna för att byta yrkesbana”, understryker generaldirektör Maria Mindhammar i pressmeddelandet.

Arbetsförmedlingen pekar ut strukturomvandlingen som en anledning till att arbeten förändras eller försvinner och inte kommer tillbaka. Den medför dessutom nya eller förändrade kompetenskrav. Men åldersdiskriminering är en annan anledning till att de äldre hamnar utanför arbetsmarknaden. 

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.