Diskrimineringstest – utan upphandling

MÅNGFALD2005-09-27
Staten ska genom konstruerade jobbansökningar avslöja diskriminering vid anställningar. Uppdraget har getts till FN-organet ILO. Utan normal upphandling.
Av:  Christoph Andersson
Integrationsverket har donerat 3,2 miljoner kronor till FN-organet International Labour Office i Genéve. Men till skillnad från en vanlig donation är transaktionen kopplad till en motprestation. Närmare bestämt att ILO ska utföra diskrimineringstestet åt verket.

– Vid donation gäller inte lagen om offentlig upphandling, LOU, säger Michael Slavicek på tillsynsmyndigheten Nämnden för offentlig upphandling, NOU.

Visserligen har verkets generaldirektör Andreas Carlgren undertecknat ett avtal om att skänka pengar till ILO. Men verkets jurist Erik Stenström anser att det rör sig om en vanlig upphandling.

”I förevarande fall är den tjänst verket betalar för uttryckt som en donation”, skriver han i ett brev till ST Press. ”För verkets del kan det dock inte ses som annat än ett köp av tjänst”.

Därmed skulle LOU i princip gälla och verket ha varit skyldigt att ta in anbud från fler än enbart ILO. Men det anser inte verket, som hänvisar till ett kryphål i LOU.

– Lagen medger undantag när det gäller forskning, säger Abdullahi Aress på Integrationsverket.

I den aktuella lagtexten framgår emellertid att forskning för en myndighets eget bruk ska omfattas av LOU. Tillfaller nyttan av undersökningen däremot någon annan gäller inte LOU, enligt tillsynsmyndighetens tolkning av lagen.

Frågan är om Integrationsverket gjort rätt eller fel. Alternativt om begreppet ”donator” ändå rättfärdigar affären. ST Press har låtit Riksrevisionen ta del av verkets uppgörelse med ILO. Revisorn Ulla Kalén anser att det är för tidigt att yttra sig, men utesluter inte att avtalet med FN-organet kan komma att granskas. ST Press har sökt generaldirektör Andreas Carlgren för en kommentar, men inte lyckats nå honom.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.