En skicklig arbetsförmedlare ökar chansen till jobb

ARBETSFÖRMEDLINGEN2021-06-17

En skicklig arbetsförmedlare har stor betydelse för om en arbetssökande kommer i jobb eller inte. Det visar en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.

Forskarna bakom rapporten har studerat närmare 7 000 arbetsförmedlare och 1,6 miljoner arbetssökande under åren 2003–2010. Rapporten visar att den arbetssökandes chanser att lämna arbetslösheten inom 180 dagar ökar med tre procentenheter om den arbetssökande får en bra förmedlare i stället för en genomsnittlig.

Enligt rapporten presterar kvinnliga arbetsförmedlare bättre än män och förmedlare med minst två års erfarenhet i yrket når bättre resultat än nyanställda. De arbetsförmedlare som träffar sina arbetssökande oftare än genomsnittet lyckas också bättre än andra.

”Att få en förmedlare som träffar sina arbetssökande ofta ökar sannolikheten att lämna arbetslöshet inom 180 dagar med cirka fyra procentenheter”, framhåller en av forskarna, Johan Vikström, i ett pressmeddelande.

Vilken arbetsförmedlare som är ”bättre” kan bero på vem det är som söker jobb. Arbetssökande gynnas av att ha en förmedlare som är av samma kön och har liknande utbildning och arbetslivserfarenhet som den arbetssökande själv. Det kan enligt rapporten bero på att förmedlaren då har tillgång till ett bredare eller mer relevant kontaktnät och därför kan hjälpa den arbetssökande på ett effektivare sätt.

”Det har hänt en hel del på Arbetsförmedlingen sedan 2010. Det är dock troligt att faktorer som kännetecknade framgångsrika arbetsförmedlare då fortfarande är relevanta idag, och att de också är giltiga för personal hos fristående matchningsaktörer”, understryker Martin Söderström, forskare vid IFAU, i pressmeddelandet.

Rapporten har skrivits av forskarna Jonas Cederlöf, University of Edinburgh och IFAU, Martin Söderström, IFAU, och Johan Vikström, Uppsala universitet och IFAU.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA