Bild: Magnus Johansson

Endast en person fick rätt i överklagandenämnden

STATENS ÖVERKLAGANDENÄMND2024-01-11

Få av dem som överklagar en statlig tjänstetillsättning får rätt i Statens överklagandenämnd. I fjol var polisforskaren Stefan Holgersson den ende. Efter nämndens bifall fick han den tjänst han sökt inom Polismyndigheten.

Enligt grundlagen och lagen om offentlig anställning ska de statliga myndigheternas anställningsbeslut bygga på sakliga grunder, ”såsom förtjänst och skicklighet”. Statliga myndigheters beslut om tjänstetillsättningar kan överklagas av den som anser sig vara bättre meriterad för en tjänst än den person som fått den.

Under fjolåret avgjorde Statens överklagandenämnd 251 sådana ärenden. Bara en av de överklagande fick rätt. Det var fjärde året i rad som nämnden endast beslutat om ett enda bifall.

Förra året var det forskaren vid Linköpings universitet, tillika polisen, Stefan Holgersson som fick gehör i nämnden. Han hade sökt, men inte fått, en tjänst inom Polismyndigheten, som samordnare för det brottsförebyggande arbetet i polisområde Östergötland. I stället hade Polisen avbrutit rekryteringsprocessen och arbetslett en redan anställd polisinspektör till tjänsten.

Det beslutet undanröjdes av Statens överklagandenämnd, som ansåg att Stefan Holgersson skulle erbjudas anställningen eftersom han var den skickligaste kandidaten.

Justitieombudsmannen, JO, har tidigare riktat kritik mot Polisen för att myndigheten inte har följt överklagandenämnds beslut, något som Publikt rapporterat om tidigare. Men i det här fallet erbjöds Stefan Holgersson tjänsten och började sitt nya jobb i våras, rapporterade Polistidningen.

Under 2023 återförvisade Statens överklagandenämnd även fyra ärenden till den rekryterande myndigheten, vilket innebär att arbetsgivaren måste göra om hela eller delar av anställningsprocessen. De myndigheter som fick bakläxa var Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skatteverket och Migrationsverket. I samtliga fall ansåg nämnden att arbetsgivarna gjort fel som inte kallat de sökande som överklagat rekryteringarna till intervju.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA