Färre allvarliga fel i årsredovisningar

STATSFÖRVALTNING2022-03-30
Efter årets granskning av de statliga myndigheternas årsredovisningar konstaterar Riksrevisionen att antalet allvarliga fel minskar. Det bekräftar enligt myndigheten en positiv trend som iakttagits de senaste två åren.

Riksrevisionen har avslutat granskningen av de statliga myndigheternas årsredovisningar för 2021. Bara 10 av 221 myndigheter får kritik för allvarliga fel, vilket innebär att den positiva trend som setts de senaste två åren fortsätter, skriver Riksrevisionen i ett pressmeddelande.

”Trots att många myndigheter varit hårt pressade under pandemin verkar den positiva utveckling som vi sett de senaste åren fortsätta. I stort sett är det ordning och reda i statens finansiella redovisning”, understryker riksrevisor Helena Lindberg i pressmeddelandet.

Att genomföra en årlig revision av de statliga myndigheternas årsredovisningar är en av Riksrevisionens huvuduppgifter. Syftet är enligt pressmeddelandet att bedöma om årsredovisningen är upprättad enligt reglerna, om den ger en rättvisande bild av myndighetens ekonomi, om pengarna har använts på rätt sätt och om ledningens interna styrning och kontroll är tillräckligt god.

Myndigheter med modifierad revisionsberättelse

Länsstyrelsen i Gävleborgs län och Sametinget har använt delar av sina anslag i strid med syftet.

Riksarkivet och Delegationen mot segregation, Delmos, har överskridit sina ekonomiska ramar.

Transportstyrelsen har under flera år samlat på sig ett överskott på 14 miljoner kronor för en av sina avgiftsfinansierade verksamheter som ska gå plus-minus-noll.

Länsstyrelsen i Värmlands län och Länsstyrelsen i Norrbottens län har inte redovisat lön och andra ersättningar till landshövding och länsråd.

Moderna museet har väsentliga fel i fördelningen av intäkter och kostnader i sin resultatredovisning. Myndigheten har även lämnat in sin årsredovisning för sent.

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys, och SMHI har lämnat in sina årsredovisningar för sent.

Källa: Riksrevisionen

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.