Fler servicekontor ska erbjuda Migrationsverkets tjänster

STATENS SERVICECENTER2023-04-20

Migrationsverket och Statens servicecenter, SSC, permanentar samarbetet vid statliga servicekontor. Fler kontor ska nu erbjuda Migrationsverkets tjänster. ”Samverkan mellan myndigheterna har fungerat väl och den pilotverksamhet som genomförts visar på goda resultat”, kommenterar myndighetens generaldirektör Mikael Ribbenvik beslutet.

Överenskommelsen mellan de två statliga myndigheterna innebär att den försöksverksamhet som inleddes under 2021 permanentas. Redan under innevarande år kommer Migrationsverkets tjänster att vara tillgängliga på servicekontor på ytterligare 13 orter, utöver de 14 där tjänsterna finns redan nu.

”Genom att samverka kring lokal statlig service bidrar vi till en effektivare statsförvaltning, samtidigt som servicen blir tillgänglig för fler genom att den finns på fler orter runtom i landet”, konstaterar SSCs generaldirektör Åsa Lindh i ett pressmeddelande.

Migrationsverket planerar för att den service som i dag erbjuds på servicekontoren – digitala självbetjäningstjänster samt information om regelverk och processer – på sikt ska kompletteras med fler tjänster. Bland annat kommer besökare till servicekontoren då att kunna erbjudas videomöten med handläggare på Migrationsverket.

”Med det här avtalet kan vi fullt ut utveckla samarbetet med Statens servicecenter. Det är positivt att vi på det sättet kan öka vår tillgänglighet och underlätta kontakten med våra sökande samtidigt som vi använder statens resurser på ett effektivt sätt”, framhåller Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik i myndighetens pressmeddelande.

Under hösten kommer Migrationsverkets tjänster stegvis bli tillgängliga på statliga servicekontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Västerås, Örebro, Kiruna, Umeå, Sundsvall, Skellefteå, Växjö, Södertälje, Uppsala och Luleå.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA