Fler slår i taket i sjukförsäkringen

SJUKFÖRSÄKRING2020-06-17

Försäkringskassan bekräftar i en analys att allt fler sjukförsäkrade får ut en mindre andel av sin inkomst i sjukpenning. Var tredje kvinna och mer än varannan man slår i taket på 31 530 kronor i månadslön i sjukförsäkringen.

Den del av arbetsinkomsten som är försäkrad i socialförsäkringen har minskat över tid, konstaterar Försäkringskassan i en studie. Bara två av tre kvinnor och mindre än varannan man har hela inkomsten sjukpenningförsäkrad. Enligt Försäkringskassan blir kompensationsnivåerna lägre för allt fler, eftersom löneutvecklingen är starkare än inflationen, som i sin tur styr prisbasbeloppet och inkomsttaken.

”Att det finns ett tak för hur mycket man kan få i kompensation från socialförsäkringen känner säkert många till. Över tid har antalet personer som slår i taket ökat. Vi ser också en tydlig genusaspekt där fler män än kvinnor har arbetsinkomster som är oförsäkrade i den allmänna sjukförsäkringen, i och med att män i genomsnitt tjänar mer än kvinnor”, konstaterar rapportförfattaren Ulrik Lidwall i ett pressmeddelande.

Sedan början av 2000-talet har andelen personer med arbetsinkomst över inkomsttaket ökat från 30 procent till över 50 procent bland män och från 10 till över 30 procent bland kvinnor. Den faktiska kompensationen är omkring 50 procent för den som har en månadslön på 45 000 kronor, att jämföra med 80 procent för inkomster under taket.

”Om skillnaden blir för stor mellan förväntningen på socialförsäkringen, och hur den faktiska kompensationsgraden ser ut, så kan det naturligtvis leda till ett missnöje bland de försäkrade och på sikt utmana tilliten till systemet”, påpekar Ulrik Lidwall i pressmeddelandet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA