Måltidens hus i Grythyttan.
Bild: Mostphotos
Måltidens hus i Grythyttan.

Flyttplaner får hård kritik från personal

HÖGSKOLAN2020-06-30

Nyligen presenterades utredningen som föreslår att Restaurang- och hotellhögskolan flyttas från Grythyttan till Örebro. Enligt rektor Johan Schnürer är en flytt huvudalternativet, men anställda som Publikt varit i kontakt med känner inte igen sig i utredningen och tycker att den är överdrivet negativ.

Utredningen om Restaurang- och hotellhögskolans framtida placering lyfter fram svårigheter att fylla platser på program, en ohållbar ekonomi, rekryteringsutmaningar samt svårigheter med att renovera och bygga nytt.

Sammantaget fick det utredaren Erik Amnå att föreslå att verksamheten skulle flyttas från Grythyttan, där den ligger i dag, till universitets huvudcampus i Örebro.

– Där finns bättre möjligheter att rekrytera och behålla skicklig personal och kompetenta studenter, stordriften ger rimligare villkor för att få intäkterna att räcka till, sade han under pressträffen när utredningen presenterades.

Under pressträffen konstaterade också rektorn Johan Schnürer, som på styrelsens uppdrag initierat utredningen, att en flytt av högskolan var huvudalternativet.

– Utredningen har kommit med ett väldigt tydligt förslag och då ska vi titta på det och göra en noggrann konsekvensanalys som styrelsen sedan kan fatta ett beslut utifrån.

Men bland anställda i Grythyttan finns kritik mot utredningen, som man anser ger en orättvis bild av verksamheten. Magnus Westling är just nu doktorand vid Campus Grythyttan, han har tidigare arbetat som adjunkt och var fram till och med förra året STs arbetsplatsombud på högskolan.

– Jag upplever att den här rapporten är onyanserad och vinklad. Vi är flera kolleger som har svårt att känna igen oss i det som beskrivs och tycker att utredningen ger en felaktig bild av verksamheten här. Man överdriver det negativa och undertrycker allt positivt, säger han.

Magnus Westling påpekar bland annat att utredningen inte tar upp några risker med en flytt till Örebro och inte heller lyfter potentialen i Grythyttan. Han anser också att de ekonomiska svårigheter som lyfts fram som en anledning till flytten är överdrivna.

– Det rör sig om en till två miljoner i underskott, det måste sättas i sammanhang med det miljardbelopp Örebro universitet omsätter. Det handlar om att man är en eller två personer för mycket, annars skulle ekonomin vara i balans. Det är småsummor, men lyfts fram som ett stort problem, säger Magnus Westling som vill att en extern utredare undersöker frågan på nytt, för att få en ”second opinion”.

Rektor Johan Schnürer håller inte med om att de ekonomiska svårigheterna skulle vara försumbara.

– Det handlar om mer än bara det nuvarande underskottet, som för övrigt funnits under många år. Vi har gjort mycket stora strategiska satsningar och resten av universitetet är med och betalar för både hyror och stödverksamhet i Grythyttan. Framför oss ligger dessutom ganska betydande renoveringsbehov. Vi har de senaste fem åren haft en trend där antalet studenter halverats. De externa forskningsanslagen är också väldigt små. Då måste vi göra något, säger han.

Han tar utredningen i försvar och tycker inte att den är överdrivet negativ, utan snarare realistisk och gedigen. Samtidigt säger Johan Schnürer att han har mycket stor förståelse för anställda som trivs i Grythyttan och känner för platsen.

– Det är inte förvånade att det kommer fram oro och kritik när man för fram ett sådant här drastiskt förslag. Men utgångspunkten i utredningen var att titta på den akademiska kvaliteten på utbildningen och forskningen och lyfta frågan om vad lokaliseringen spelar för roll i det. Huvuddragen i utredningen är väldigt tydliga och belagda med fakta, säger han.

Att ta upp risker med en flytt till Örebro, eller potentialen i Grythyttan var inget som ingick i utredningens direktiv, fortsätter Johan Schnürer. Detta kommer i stället att göras i en konsekvensanalys som ska vara klar innan styrelsen fattar sitt inriktningsbeslut om den framtida lokaliseringen.

– Den kommer också titta på arbetsmiljöperspektiv, lokalbehov, ekonomi och en rad andra aspekter. Varje medarbetare kommer även att erbjudas ett enskilt samtal för att lyfta sin situation och sina tankar kring detta, säger Johan Schnürer, som också betonar att samtliga medarbetare i Grythyttan kommer att erbjudas att följa med i en eventuell flytt.

I september kommer universitetets styrelse att fatta beslut om Restaurang- och hotellhögskolans framtid. Därefter krävs också att regeringen ändrar i universitets regleringsbrev som slår fast att en restaurangutbildning ska anordnas i Grythyttan.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Högskolan

DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.