Fortsatt oro för ekonomin i Grythyttan

SÅ GICK DET: HÖGSKOLAN2022-10-13

I juni 2021 fattade Örebro universitets styrelse beslut om att den nedläggningshotade Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan skulle bli kvar. Men oron för ekonomin kvarstår fortfarande.

I februari 2020 fick professor emeritus Erik Amnå i uppdrag att utreda lokaliseringen av Restaurang- och hotellhögskolan vid Örebro universitet. Han rekommenderade en flytt från Grythyttan till Örebro. Publikt rapporterade om att anställda i Grythyttan kritiserade förslaget och ansåg att utredningen gav en orättvis bild av verksamheten. Universitetets styrelse beslutade att fortsätta utreda frågan.

Nu

I juni 2021 fattade Örebro universitets styrelse beslut om att Restaurang- och hotellhögskolan blir kvar i Grythyttan. Men av de fyra program som tidigare var kopplade till institutionen flyttades ett till Örebro och ett är just nu vilande. Kvar i Grythyttan är utbildningarna till kulinarisk kock och sommelier.

STs sektionsordförande vid Örebro universitet, Martin Larsson, tycker att det är glädjande att Restaurang- och hotellhögskolan finns kvar i Grythyttan, men menar att den förtroendekris som utlöstes i samband med utredningen delvis kvarstår.

– I den risk- och konsekvensanalys som arbetsgivaren tog fram i samband med beslutet i juni 2021 står att ledningen behöver arbeta med att bygga upp det organisatoriska självförtroendet och återskapa förtroendet. Från fackligt håll var vi väldigt nöjda med att det stod svart på vitt i analysen, men tyvärr har vi inte sett så mycket av det arbetet än, säger han.

Martin Larsson framhåller samtidigt att det bara gått ett år sedan beslutet – en kort tid ur många aspekter.

– Men för dem som arbetar i Grythyttan har det varit ett långt år. Indirekt handlar ju det här om deras vardagliga arbetsmiljö.

Ekonomin, som var en av anledningarna till att en flytt till Örebro började diskuteras, är ännu inte i balans. Karin Hedström, dekan vid fakulteten för ekonomi, natur- och teknikvetenskap – där Restaurang- och hotellhögskolan ingår – konstaterar att det krävs mer arbete på den punkten och att alla institutioner vid fakulteten nu måste hjälpas åt för att lösa den ekonomiska situationen.

Hon berättar också att det pågår ett arbete för att bygga upp samarbetet mellan Restaurang- och hotellhögskolan och regionala aktörer, för att stärka Grythyttan som varumärke.

– Tyvärr ser vi ett minskat söktryck till våra gastronomiska utbildningar. Det är inget som är unikt för Grythyttan, det ser likadant ut för kockutbildningar över hela landet, men det är oroande, säger Karin Hedström.

Från de anställdas sida finns en utbredd osäkerhet vad gäller möjligheterna att nå ekonomisk stabilitet, säger Martin Larsson.

– Många anser att institutionen fått otillräckliga resurser för att klara uppdraget och upplever att det är oklart vad ledningen vill med Restaurang- och hotellhögskolan.

Karin Hedström slår dock fast att det inte finns något nedläggningshot mot institutionen i Grythyttan.

– Absolut inte! Mat och hälsa ligger i tiden och Restaurang- och hotellhögskolan är en viktig del av Örebro universitet.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA