Måltidens hus i Grythyttan.
Bild: Mostphotos
Måltidens hus i Grythyttan.

Flytt från Grythyttan ska utredas vidare

HÖGSKOLAN2020-08-27

Planerna på att flytta Restaurang- och hotellhögskolan vid Örebro universitet från Grythyttan till Örebro har mött hård kritik från både branschprofiler och anställda. Under det kommande året ska frågan utredas ytterligare innan ett slutgiltigt beslut om framtida lokalisering fattas.

Strax innan sommaren presenterades en utredning om Restaurang- och hotellhögskolan, RHS, i Grythyttan gjord på uppdrag av ledningen för Örebro universitet.

Utredningen, som föreslog en flytt av högskolan till Örebro, fick hård kritik från flera anställda. De ansåg bland annat att utredningen var överdrivet negativ och målade upp en orättvis bild. Därefter har även flera branschprofiler i en debattartikel kritiserat förslaget, som man ser som ett hot mot svensk gastronomi.

I samband med ett pressmeddelande som skickades ut tidigare under veckan konstaterade universitetsledningen att frågan om en eventuell flytt nu behöver utredas ytterligare. Agneta Blom, docent vid Örebro universitet, som under hösten lämnar uppdraget som ordförande för kommunfullmäktige i Örebro, kommer därför att leda ett utvecklingsprojekt med målet att stärka verksamheten vid Restaurang- och hotellhögskolan.

– Den första utredningen visade tydligt på problematik inom olika områden, då är det naturligt att gå vidare och arbeta med att utveckla verksamheten i en positiv anda, säger Johan Schnürer, rektor vid Örebro universitet till Publikt.

Projektet ska fokusera på att hitta lösningar som höjer den akademiska kvaliteten i forskning och utbildning, fördjupar samarbetet med regionala aktörer samt undersöka hur RHS bättre kan möta framtidens behov inom svensk restaurang- och besöksnäring.

– Det här projektet är platsoberoende och tanken är att det vi får ut av det ska kunna användas oavsett om universitetsstyrelsen landar i att flytta verksamheten eller inte, säger Johan Schnürer.

Den kompletterande utredningen beräknas pågå under det kommande året, men redan i början av september ska styrelsen fatta ett så kallat inriktningsbeslut i frågan om den framtida placeringen.

– Troligtvis beslutar styrelsen där att man går vidare med den här frågan och ger universitetet i uppdrag att genomföra en konsekvensanalys. Alltså att undersöka till exempel vad det skulle kunna kosta att flytta verksamheten, jämfört med att ha den kvar samt vilka konsekvenser en flytt skulle kunna få.

Först omkring slutet av våren tror Johan Schnürer att universitetets styrelse är redo att fatta ett slutgiltigt beslut.

– Antingen låter man verksamheten vara kvar eller så gör styrelsen bedömningen att den mår bäst av att flyttas. I så fall krävs det också att vi går till regeringen och begär att få ändra vårt regleringsbrev, säger Johan Schnürer.

Magnus Westling, som jobbar på Campus Grythyttan och tidigare har varit skydds- och arbetsplatsombud för ST, säger att han håller tummarna för att RHS blir kvar i Grythyttan.

– Jag kan inte uttala mig mycket mer än så eftersom jag tillsammans med mina kolleger fortfarande inte vet så mycket om det här utvecklingsprojektet. Vi fick bara en snabb muntlig information om att arbetet ska ske, sent i fredags eftermiddag. Sedan dess har vi inte fått någon ytterligare information, säger han.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Högskolan

DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.