Förbättrat stöd vid omlokalisering

OMLOKALISERING2018-08-17

Arbetsgivarverket har inte backat om att anställda har arbetsskyldighet på nya orten vid omlokalisering, men har gått med på förbättringar i stödet till dem som drabbas. Det är resultatet av fackens förhandlingar om villkoren vid omlokalisering. 

I höstas slog Arbetsdomstolen fast att anställda som inte vill följa med till den nya arbetsorten när regeringen omlokaliserar en hel myndighet måste säga upp sig själva. Det innebär en rad negativa konsekvenser för de anställda, som kortare uppsägningstid och risk för avstängning från a-kassan.

– Det som är ett av huvudproblemen är ju att om man inte vill följa med blir man tvungen att säga upp sig själv. Den frågan lyckas vi inte lösa. Men i och med att vi fått in att medlemmar nu kan få omställningsstöd tidigare så är vår förhoppning att det kommer att minska antalet medlemmar som går ut i arbetslöshet efter det att myndigheten flyttar, säger STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar.

Hon syftar på att inte heller stödet från Trygghetsstiftelsen har varit detsamma för den som väljer att säga upp sig själv vid omlokalisering, jämfört med om man sägs upp av arbetsgivaren. 

Men nu har ST tillsammans med övriga fack på det statliga avtalsområdet förhandlat fram ändringar i det statliga omställningsavtalet, så att det ska ge bättre stöd vid omlokalisering.

En nyhet är att Trygghetsstiftelsen ska få komma ut till en myndighet direkt när ett beslut om omlokalisering blivit känt. Tidigare kunde Trygghetsstiftelsen komma först efter den lokala förhandlingen som kan vara flera månader efter ett beslut om en omlokalisering.

– När beslutet kommer är det nytt både för arbetstagarna och arbetsgivarna, och att då möta en organisation som har en lång erfarenhet är mycket värdefullt. Det kan ge alla en trygghet att gå igenom processen med personer som har lång erfarenhet av liknande situationer, säger Åsa Erba-Stenhammar. 

En annan förändring är att arbetstagarna tidigt kan få coachande samtal inför sitt eget beslut om att flytta med eller inte. 

– Det finns många saker som man funderar på när det här kommer upp. Samtalen kan dämpa chocken och hjälpa medarbetaren att reda ut vad det innebär för just honom eller henne, säger Åsa Erba-Stenhammar. 

Den som bestämt sig för att inte följa med och inte fått ett nytt jobb kan också, enligt det ändrade avtalet, få individuella omställningsåtgärder för att stärka sin anställningsbarhet sex månader innan flyttdatum. Det är tidigare än förut, enligt Åsa Erba-Stenhammar.

Huruvida förhandlingsorganisationen OFR ska gå vidare och kräva ytterligare förbättringar vid omlokalisering låter hon vara osagt.

– Nu har vi fått en AD-dom som tolkat vad som gäller. Vi måste titta på hur de här förutsättningarna faller ut för att se om det är ytterligare frågor att skruva på, säger Åsa Erba-Stenhammar.

Det reviderade omställningsavtalet gäller från 27 juni 2018.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA