STs medlemmar som berörs av avtalet för bransch järnvägsinfrastruktur finns inom Infranord.
Bild: Mostphotos
STs medlemmar som berörs av avtalet för bransch järnvägsinfrastruktur finns inom Infranord.

Förhandlingar i gång för järnvägsinfrastruktur

SPÅRTRAFIKEN2020-03-11
Restid ska räknas som arbetstid och lönetilläggen ska höjas i takt med löneökningarna, yrkar ST. Motparten Almega vill se minimala löneökningar med slopad individgaranti samt förlängd huvudsemesterperiod. Det framgår av de yrkanden som parterna inom bransch järnvägsinfrastruktur precis växlat.

Ett avtal som löper över ett år med löneökningar i nivå med industrins så kallade märke. Det är vad ST vill se i det nya kollektivavtalet för bransch järnvägsinfrastruktur som ska förhandlas fram under årets avtalsrörelse. OB-ersättning, traktamenten och restidsersättningar bör höjas med det dubbla avtalsvärdet, anser ST.

Facket vill också att avtalet ska innehålla en procentsats som anger lägsta löneökningsnivå, något som brukar kallas individgaranti. ST yrkar även på att lönetillägg och andra ersättningar utöver grundlön ska höjas procentuellt i nivå med det värde för löneökningar som man kommer fram till. 

”Konstruktionen av de särskilda ersättningarna som fasta krontal har urholkat dess värde eftersom de särskilda ersättningarna inte har höjts i samma takt som lönerna under motsvarande tid” , skriver ST i sitt yrkande.

Arbetsgivarens företrädare Almega vill inte ha någon individgaranti. Som motivering anger man i sitt yrkande att en sådan bromsar företag från att ge anställda ”som gör goda resultat” något extra.

”Att ersätta individgarantierna är vårt mest prioriterade mål”, skriver Almega i sitt yrkande.

Arbetsgivaren menar också att de anställda som får ta del av individgarantin inte ser det som en höjning av lönen. I stället vill arbetsgivarorganisationen att lönebildning ska ske lokalt på arbetsplatserna, och att den processen ska utgå från förutsättningar för arbetsgivaren samt hur väl den anställde har presterat.

När det gäller avtalets längd vill Almega att det ska bero på vad industrin kommer fram till i sina märkessättande avtalsförhandlingar, enligt yrkandet.

I övrigt yrkar ST på att arbetsgivaren ska fastställa särskilda rutiner för arbetet med hot, våld och sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Man vill också att ensamarbete ska minimeras, att restid ska räknas som arbetstid och att tidsbegränsade anställningar inte ska kunna staplas på varandra längre än två år.

Rätten att besöka mödravård på arbetstid ska gälla även för den medföljande parten, om förbundet får som det vill.

Bland Almegas övriga yrkanden finns bland annat att huvudsemesterperioden ska utökas från maj till september, i stället för juni till augusti som den är i nuvarande avtal. Provanställningar där den anställde har varit frånvarande under perioden ska kunna förlängas och timlön ska kunna användas vid fler anställningstyper än i dag, då dessa endast kan tillämpas på anställningar som är kortare än tre månader.

De ST-medlemmar som berörs av avtalet för bransch järnvägsinfrastruktur finns främst inom Infranord.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.