Bild: Mostphotos

Försäkringskassan ska åtgärda brister

FÖRSÄKRINGSKASSAN2020-09-10
Försäkringskassan får i uppdrag av regeringen att identifiera och åtgärda eventuella brister i sjukpenningärenden. Det gäller främst ärenden där sökande har nekats sjukpenning med hänvisning till att de kan ta ett ”på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete”.

I en tidigare utredning om sjukförsäkringen upptäcktes brister när det gäller Försäkringskassans handläggning av sjukpenningärenden.

Bristerna handlade framför allt om ärenden där myndigheten nekat en försäkringstagare sjukpenning med hänvisning till att den sökande kan ta ett  ”på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete”.

Regeringen skriver i uppdraget att Försäkringskassan särskilt ska kontrollera att utredningarna i dessa ärenden har dokumenterats på rätt sätt. Myndigheten ska också ta reda på om handläggarna har gjort en kontroll av om det verkligen finns jobb på arbetsmarknaden som inom rimliga gränser och ”utan mer än ringa anpassning” är möjliga för den sökande att utföra.

Dessutom ska Försäkringskassan redovisa vilka åtgärder som vidtas för att säkerställa att samtliga fattade beslut uppfyller motiveringsskyldigheten, och därmed bidrar till att den försäkrade förstår de omständigheter som varit avgörande för myndighetens beslut. 

Uppdraget ska delredovisas senast 15 november i år och slutredovisas 15 augusti 2021.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.