Försäkringskassans handläggning av återkrav ska granskas

SOCIALFÖRSÄKRINGAR2023-03-15

På uppdrag av regeringen ska Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, granska Försäkringskassans arbete med återbetalning av felaktiga utbetalningar. 

Utgångspunkten för den granskning som ISF nu genomför är den lagändring som trädde i kraft 1 september 2022, som syftade till att göra det lättare för myndigheter att kräva tillbaka felaktigt utbetalade ersättningar. I och med lagändringen blev det möjlighet att använda myndighetsbeslut som underlag för ett återkrav utan en dom eller annat beslut från en domstol. ISF konstaterar i ett pressmeddelande att detta gjort det möjligt för Försäkringskassan att lämna en skuld direkt till Kronofogden för indrivning.

ISF skriver att de nya lagreglerna inneburit att Försäkringskassan behövt förändra sitt arbetssätt vid återkrav av felaktiga utbetalningar. Lagändringen gör det också möjligt att driva in återkraven snabbare än tidigare, vilket enligt ISF kan leda till både positiva och negativa konsekvenser för den enskilde.

ISF ska nu granska hur Försäkringskassan svarat upp mot lagändringen och analysera hur handläggningen och den övergripande styrningen av återbetalningsverksamheten har påverkats av förändringar i rutiner och tillämpning. Uppdraget ska redovisas till regeringen i mars 2024.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA