Bild: Getty Images

Högst 40 000 får skriva högskoleprov

HÖGSKOLAN2021-08-18

Också i höst kommer antalet deltagare i högskoleprovet att begränsas. Högst 40 000 deltagare och stopp för den som är född senare än 2002 har Universitets- och högskolerådet, UHR, beslutat.

Från 24 augusti kan den som vill göra höstens högskoleprov anmäla sig. Provet genomförs 24 oktober. Beslutet att begränsa antalet platser till 40 000 har fattats i samråd med Folkhälsomyndigheten och den särskilde samordnaren för högskoleprovet.

Enligt ett pressmeddelande har UHR haft en nära dialog med regeringen, Folkhälsomyndigheten och de regionala smittskydds­enheterna kring förutsättningarna för provets genomförande. Den sammantagna bedömningen är att även höstens högskoleprov behöver genomföras med vissa begränsningar på grund av den pågående pandemin.

”Erfarenheterna från de senaste proven visar att det går att genomföra högskoleprovet på ett smittskyddssäkert sätt, förutsatt att ett antal åtgärder vidtas. Det handlar bland annat om att öka avstånden mellan de skrivande i provsalarna. Det kräver att antalet deltagare begränsas och det är rimligt att då prioritera dem som behöver ett provresultat för att söka till högskolan kommande vårtermin”, förklarar regeringens nationella samordnare Peter Honeth i pressmeddelandet.

Utöver åldersgränsen, att man ska fylla 19 år under 2021, måste man också ha påbörjat gymnasiet före 16 års ålder och avslutat sin gymnasieutbildning för att få delta.

”Med hänsyn till den pågående smittspridningen är det viktigt att bara de som verkligen behöver ett högskoleprovsresultat för antagningen till vårterminen 2022 anmäler sig till höstens prov. Till de flesta högskoleutbildningar råder ingen konkurrens om platserna och då antas alla sökande som uppfyller kraven på behörighet”, påpekar Tuula Kuosmanen, avdelningschef vid UHR.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Högskolan Corona
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA