Annons:

Tre högskoleprov planeras för 2021  

HÖGSKOLAN2020-10-09

Regeringen uppdrar till Universitets- och högskolerådet, UHR, att redovisa vad som behöver göras för att högskoleprovet ska kunna anordnas vid minst tre tillfällen under 2021.

Ett coronasäkrat högskoleprov ska genomföras 25 oktober. När anmälningstiden gick ut 1 oktober hade drygt 26 600 personer anmält sig. Bara den som saknar ett giltigt provresultat får skriva provet, och det fanns maximalt 27 640 platser på elva orter.

Eftersom inte alla som vill får möjlighet att skriva högskoleprovet i höst är det viktigt med fler provtillfällen under 2021, anser regeringen.

”I grunden är det positivt att ett prov kan hållas redan i höst. Nu behöver vi arbeta för att säkra provet även under nästa år. Därför ger vi myndigheten det här uppdraget”, kommenterar högskoleminister Matilda Ernkrans, S, i ett pressmeddelande.

Syftet med att ta fram fler prov är enligt regeringen att det av smittskyddsskäl kan vara bättre att låta dem som anmält sig skriva provet vid olika tillfällen, och därigenom minska antalet deltagare per provtillfälle.

Regeringen vill att UHR särskilt redovisar vilka åtgärder som behöver vidtas både av regeringen och UHR. Myndigheten ska också redovisa om organisationen för provkonstruktion behöver förstärkas för att det ska gå att genomföra minst tre högskoleprov under 2021. Uppdraget ska utföras i samråd med den nationella samordnaren Peter Honeth och redovisas senast 16 november.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA