Regeringen utser samordnare för högskoleprov

HÖGSKOLAN2020-09-11

Tidigare statssekreteraren och universitetsdirektören Peter Honeth blir nationell samordnare med ansvar för att genomföra högskoleprov under hösten 2020 och våren 2021.

Sedan tidigare har regeringen beslutat att tillfälligt flytta ansvaret för genomförande av högskoleprovet till Universitets- och högskolerådet, UHR. Den nationella samordnaren Peter Honeth ska bistå UHR vid genomförandet av ett högskoleprov hösten 2020 och våren 2021. Enligt regeringens uppdrag ska han också lämna förslag på en permanent organisation för genomförandet av högskoleprovet.

”Peter Honeth har en gedigen kunskap och politisk erfarenhet inom högskolesektorn, och jag ser honom som mycket lämpad för uppdraget att arbeta för att högskoleprovet blir av under hösten”, kommenterar högskoleminister Matilda Ernkrans, S, i ett pressmeddeöande.

Efter regeringens beslut om att tillsätta en samordnare beslutade generaldirektören vid UHR, Karin Röding, att lämna sitt uppdrag i protest.

Enligt regeringens direktiv ska samordnaren bland annat arbeta för att högskoleprovet ska genomföras så snart som möjligt under hösten 2020. Målsättningen är att provresultatet ska kunna användas vid antagning till högskolan våren 2021. Samordnaren ska också arbeta för att högskoleprovet under våren 2021 ska kunna genomföras utan begränsningar. Syftet är att alla som vill skriva provet får möjlighet till det på ett smittskyddssäkert sätt. Peter Honeth ska också föreslå en permanent organisation där en myndighet har det samlade ansvaret för provets genomförande.

Peter Honeth har tidigare bland annat varit statssekreterare vid utbildningsdepartementet under alliansregeringen och universitetsdirektör vid Lunds universitet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.