Det var för ett par veckor sedan som nya personalchefen Pia Bergqvist upptäckte bristerna i SiS rapporteringsystem. »Nu har vi högprioriterat detta och kopplat in en konsult«, säger hon.
Bild: Sören Fröberg
Det var för ett par veckor sedan som nya personalchefen Pia Bergqvist upptäckte bristerna i SiS rapporteringsystem. »Nu har vi högprioriterat detta och kopplat in en konsult«, säger hon.

Incidenter syns inte i systemet

SIS2011-05-24
Statens institutionsstyrelse, SiS, har saknat både funge­ran­de system och rutiner för incidentrapporter sedan nyår. Det anger myndigheten som skäl till att det saknas en rapport om upploppet på Fridegård.

Alla incidenter vid SiS institutioner ska rapporteras till myndighetens centrala system. Dokumentationen är viktig för att ge klienterna bästa möjliga vård, underlätta för personalen och skapa statistik för verksamhetsplaneringen.

Men när SiS vid årsskiftet bytte rapporteringssystem försvårades incidentrapporteringen. Det har gått att mata in uppgifter i systemet, men varit oerhört svårt att få ut rapporter och omöjligt att ta fram statistik om incidenter och allvarliga händelser.

Upptäcktes nyligen

– Det är oförsvarligt och väldigt allvarligt, säger personalchefen Pia Bergqvist som är ny på tjänsten och upptäckte bristerna för ett par veckor sedan.

Hon säger att uppgifterna finns i systemet, men att det har varit svårt att ta del av dem.

– Jag har ingen förklaring. Nu har vi högprioriterat detta och kopplat in en konsult. Vi kommer dessutom att se över de interna rutinerna. Det måste fungera så snart som möjligt.

Saknade incidentrapport

När ST Press i förra numret skrev om de intagnas upplopp 1 februari vid Fridegård i Eskils­tuna, en avdelning inom LVU-hemmet Rebecka på Ekerö, gavs beskedet från SiS diarium att incidentrapporter från avdelningen helt saknades för 2011. Efter att artikeln publicerats hävdade SiS dock att det fanns en rapport. Då ST Press begärde ut den skickade myndigheten en ofullständigt ifylld rapportblankett som faxats från Rebecka.

– Det har varit mankemang med att få ut den ur systemet, förklarar regionchefen Jesper Svedberg. Rapporten har funnits hela tiden, men den har inte hittats av systemet eftersom det inte fungerat så bra.

Tre anställda hotades vid upploppet och personalen vittnar om många fler incidenter, borde det inte finnas fler rapporter?

– Det är möjligt att fler personer borde ha skrivit rapporter. Det är närmaste chefens ansvar att rutinerna fungerar. Vi jagar på folk för att de ska skriva incidentrapporter. Men det är olika, en del har väldigt svårt för det, andra gör det.

Tycker du att incidentrapporteringen för den här händelsen är godtagbar?

– Nej, men jag tycker det är fel att säga att den mörklagts. Det har ju funnits en rapport.

Trots att en av de anställda utsattes för ett strypningsförsök vid upploppet gjordes inte heller någon anmälan till Arbetsmiljöverket.

– Här har väl avdelnings­föreståndaren bedömt att det inte behövde anmälas, säger Jesper Svedberg. Jag anser att den här händelsen borde ha anmälts.

Borde du haft bättre koll på att anmälan till Arbetsmiljöverket faktiskt gjorts?

– Min inställning är att hellre anmäla en gång för mycket än en för lite. Ansvaret för att anmäla är delegerat. Om det inte fungerar går ansvaret tillbaka uppåt. Här fanns en incidentrapport som inte var fullständigt registrerad i våra system, ett antal personer som borde ha skrivit incidentrapporter gjorde inte det och avdelningsföreståndaren har gjort bedömningen att en anmälan inte behövde göras.

Men hur fungerar rutinerna om du inte får veta vad som gjorts?

– I incidentrapporterna kryssas i om anmälan till Arbetsmiljö­verket ska göras, men vi får inget kvitto på om det verkligen görs. Vi för hela tiden en dialog med Arbetsmiljöverket om hur vi ska förbättra rutinerna.

STs huvudskyddsombud Jimmy Haller har uppmärksammat att också flera andra händelser i januari inte är anmälda och har anmält SiS agerande till Arbetsmiljöverket.

Hur ser du på att ni blivit anmälda till Arbetsmiljöverket av huvudskyddsombudet?

– Det är hans fulla rätt att göra det. Men det är ju tråkigt att han inte pratat med dem han anmält först, säger Jesper Svedberg.

Han påpekar också att när SiS generaldirektör Ewa Persson Göransson i april fick en skrivelse från ST, agerade hon direkt för att vidta åtgärder för att Fride­gårds personal skulle få stöd.

Tio anställda på Fridegård uppsagda

Efter ett våldsamt upplopp bland de intagna på Fridegård i Eskilstuna 1 februari stängdes avdelningen och personalen skickades hem med lön.
I planen för omorganisation av SiS region Mälardalen har 13 institutioner blivit 8 och Fridegårds verksamhet ska flyttas till Rebecka på Ekerö. De elva anställda i Eskilstuna har erbjudits tjänster på Ekerö, men tackat nej till att flytta med. Efter förhandlingar i början av maj har tio sagts upp på grund av arbetsbrist..

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

ST SiS Arbetsmiljö
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.