Bild: Tietoevry, Caroline Johansson, Marta Kaszuba Åkerblom

Inga personuppgifter uppges ha läckt i hackerattacken

IT-SÄKERHET2024-02-09

Det har inte läckt några personuppgifter från lönesystemet Primula i samband med hackerattacken, enligt uppgifter från it-leverantören Tietoevry till Statens servicecenter. Myndigheten uppger att återstarten av systemet har förlöpt väl och att alla februarilöner kommer att betalas ut i tid. ”Nu närmar vi oss slutet på den här jobbiga hanteringen”, säger avdelningschefen Peter Stöckel.

Enligt en slutrapport från it-leverantören Tietoevry har inga data extraherats från lönesystemet Primula, som innehåller personuppgifter – såsom löner, frånvaro och personnummer – om cirka 60 000 statsanställda. Det beskedet fick Statens servicecenter, som sköter lönehanteringen åt 126 statliga kundmyndigheter, i slutet av veckan, berättar Peter Stöckel, avdelningschef på Statens servicecenter.

– Tietoevry har analyserat all data sedan incidenten och konstaterat att det inte har skett något personuppgiftsläckage. Vi har ingen anledning att betvivla det, utan känner oss trygga med det, säger han.

Primula var otillgängligt i knappt två veckor efter hackerattacken mot Tietoevry den 20 januari. Under den perioden kunde inga uppgifter hämtas eller lämnas i systemet.

Efter återstarten fredagen den 2 februari har det pågått ett febrilt arbete på Statens servicecenter för att ta igen det jobb som samlats på hög, när systemet låg nere. Förra helgen arbetade ett stort antal medarbetare extra med att mata in information i Primula igen. Även under den kommande helgen kommer anställda att jobba övertid för att myndigheten ska komma i kapp.

– Det har krävts övertidsarbete, främst under föregående helg, men inte i så stor omfattning som vi hade trott. Nu är vi nästan i fas, säger Peter Stöckel.

Publikt har tidigare rapporterat att löneadministratörer vid Statens servicecenter varit oroliga för en hög arbetsbelastning i samband med återstarten av Primula. Det är en oro som varit befogad och som ledningen har delat, enligt Peter Stöckel. Men arbetssituationen har inte blivit så tuff som myndigheten befarat, anser han.

– Det beror på att systemet kom upp så pass snabbt igen. Det hade varit en stor skillnad om det hade legat nere en vecka till. Nu kan alla som jobbar med detta se att vi hinner med det arbete som vi visste låg och väntade på oss.

Någon oro för att februarilönerna ska bli försenade känner han inte.

– Nej. Vi kan tillämpa en normal tidplan för inrapportering och attestering. Det blir en helt normal lönekörning. Den pågår den 13 till 15 februari och när den är klar kommer så småningom pengarna att ticka in på de anställdas lönekonton, säger Peter Stöckel.

Även Annika Andersson, STs avdelningsordförande på Statens servicecenter, upplever att arbetet med återstarten har fungerat väl.

– Jag har inte fått några reaktioner från medlemmarna, utan alla tycker att det är jätteviktigt att leveranserna går i väg och alla hjälps åt för att hantera den här plötsliga händelsen, säger hon.

Statens servicecenters kundmyndigheter har haft full tillgång till lönesystemet sedan återstarten i förra veckan. Däremot har system som hanterar schemaläggning, planering och rekrytering och som är kopplade till Primula fortsatt legat nere under större delen av denna vecka.

I går fick de allra flesta myndigheterna även tillgång till dessa funktioner, med något enstaka undantag. De återstående problemen beräknas vara lösta inom kort.

Nu inväntar Statens servicecenter en analys från Tietoevery, där it-leverantören redogör för vad som skedde under it-attacken.

– Vad som hände, och i förlängningen vad Tietoevery kan göra för att säkerställa att detta inte händer igen, vet vi fortfarande inte. Det är en otroligt viktig aspekt för oss och för våra kundmyndigheter, säger Peter Stöckel.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA