Annons:

Inga strejkdagar under 2020  

ARBETSMARKNAD2021-02-22

Inte en enda arbetsdag gick förlorad på grund av strejk eller lockout under förra året. Det har enligt Medlingsinstitutet aldrig inträffat förut. Också antalet medlingsärenden var betydligt färre under 2020.

Det har aldrig inträffat förut att ett helt år gått på arbetsmarknaden utan att en enda dag gått förlorad på grund av konflikter. Trots att det var ett omfattande avtalsår med cirka 500 förhandlingar som berörde tre miljoner anställda var antalet medlingsärenden betydligt lägre än andra jämförbara förhandlingsår.

”År 2020 bestod av intensiva förhandlingar mellan parterna i en mängd olika frågor. Det är anmärkningsvärt att detta kunde ske utan en enda konfliktdag. Det vittnar om ett stort ansvarstagande hos parterna”, framhåller Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo i ett pressmeddelande.

Medlingsinstitutet konstaterar att avtalsrörelsen 2020 präglades av pandemin. Den otrygga arbetsmarknaden bidrog till ökande medlemstal i alla de tre fackliga centralorganisationerna – LO, TCO och Saco. Sammanlagt ökade antalet medlemmar i LOs, TCOs och Sacos förbund med närmare 68 000 yrkesaktiva under året. Också inom Svenskt Näringsliv ökade antalet medlemsföretag.

Även om den ekonomiska nedgången blev kraftig under de tre första kvartalen 2020, så var den mindre än i de flesta av Sveriges viktigaste konkurrentländer, konstaterar Medlingsinstitutet. Det gjorde att det svenska näringslivet klarade sig något bättre.

”En annan faktor som gav näringslivet andrum var att senarelagda avtalsförhandlingar tillsammans med finanspolitiska åtgärder bidrog till en kraftig dämpning av arbetskostnadsutvecklingen”, understryker nationalekonomen Petter Hällberg i pressmeddelandet.

”Att avtalen om löneökningar fick vänta i mer än ett halvår underlättade, liksom möjligheten att använda korttidsarbete, för företagen att behålla personal när efterfrågan vek ner i fjol. De nya löneavtalen tecknades först i slutet av förra året och de ökade lönekostnader som följer på dessa kommer i huvudsak få genomslag under 2021.”

Löneökningstakten för 2020 blev preliminärt 1,8 procent, samtidigt som konsumentprisutvecklingen dämpades rejält och slutade på 0,5 procent. Sammantaget innebär det att reallönerna fortsatte att öka under året.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA