Annons:

Jämställda pensioner långt bort

PENSIONER2022-03-08

Att kvinnor i genomsnitt har 20 procent lägre allmän pension än män beror på skillnader i livslön. Ska pensionsgapet minska måste kopplingen till livsinkomsten minska, konstaterar Pensionsmyndigheten i en debattartikel.

I en debattartikel i Dagens Nyheter konstaterar Pensionsmyndighetens generaldirektör Daniel Barr och analytikern Kristin Kirs att pensionssystemet bygger på den så kallade livsinkomstprincipen. Pensionen beräknas utifrån de samlade arbetsinkomsterna under hela livet. Och eftersom kvinnor i genomsnitt har en lägre livsinkomst än män får de också i genomsnitt en lägre pension.

”Om vi redan i morgon fick ett arbetsliv där kvinnor och män tjänar exakt lika mycket, så skulle pensionerna inte bli lika stora förrän om 40–50 år. Det är först när de som går i pension har arbetat med lika inkomster under hela arbetslivet som pensionerna också kommer att vara helt lika”, skriver det två.

Om politiken vill minska pensionsgapet kan det göras genom åtgärder som minskar inkomstskillnaderna mellan könen. Men det tar lång tid. Ett annat sätt är att ändra pensionssystemet så att livsinkomstprincipen försvagas och pensionerna snabbt blir mer lika för alla, konstaterar Daniel Barr och Kristin Kirs.

I en ny rapport har Pensionsmyndigheten listat ett antal möjliga förändringar för att minska pensionsgapet mellan kvinnor och män. Några exempel är att höja grundskyddet, förändra eller införa nya pensionsgrundande belopp samt att införa möjlighet att dela pensionsrätter för inkomstpensionen. Men i princip alla möjliga åtgärder i pensionssystemet som syftar till att snabbt jämna ut pensionerna mellan kvinnor och män skulle sam­tidigt försvaga kopplingen mellan arbete och pension. Ett högre grundskydd skulle kunna underminera principen om att det ska löna sig att arbeta:

”Helt lika pensioner mellan kvinnor och män går sannolikt inte att uppnå utan att ersätta dagens pensionssystem med en ren baspension som är lika stor för alla. Det skulle innebära att kopplingen mellan arbete och pension utraderas helt”, skriver Pensionsmyndigheten i debattartikeln.

En ren baspension har tidigare avvisats politiskt, konstaterar Daniel Barr och Kristin Kirs. Den som ändå vill minska pensionsgapet mellan kvinnor och män måste ta ställning till i vilken grad arbete ska löna sig, skriver de: ”Pensionsgapet mellan kvinnor och män är en fråga som engagerar och som påverkar oss alla. Om regering och riksdag väljer att utreda hur gapet kan minska bidrar Pensionsmyndigheten gärna med fakta och kunskap.”

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA