Bild: Mostphotos

JO har inte hittat bevis för att avslag belönas

FÖRSÄKRINGSKASSAN2018-12-19
Justitieombudsmannen, JO, har granskat påståenden om att Försäkringskassan skulle ha belönat handläggare ju fler avslag de fattat beslut om. JO konstaterar att uppgifterna är oroväckande, men har inte hittat någon grund för kritik.

Under perioden februari-april i år fick JO in ett tiotal anmälningar där det påstods att Försäkringskassan belönar tjänstemän som avslår många ansökningar. Anmälningarna gällde framför allt sjukpenning och byggde i huvudsak på uppgifter som kommit fram i media. Men en av anmälningarna, som innehöll konkreta uppgifter om ett enskilt ärende, ledde till att JO valde att utreda det ärendet.

Försäkringskassan har yttrat sig både om det enskilda fallet, och om påståendena i allmänhet. Myndigheten konstaterar att den enskilde person som JO-anmält hanteringen faktiskt fått rätt efter en omprövning, men att det inte behöver bero på att grundbeslutet fattats på osakliga grunder.

Försäkringskassan konstaterar också att det vore djupt olyckligt om någon chef har uttryckt sig på ett sätt som kan uppfattas som att löneutvecklingen är relaterad till antalet avslag.

”Om enskilda medarbetare på Försäkringskassan tror att lönesättningen skulle påverkas av utfallet i enskilda ärenden är det naturligtvis mycket oroande. Förutom att besluten då kan riskera att fattas på osakliga grunder påverkar det dessutom allmänhetens förtroende för Försäkringskassans arbete och sätt att sköta sitt uppdrag. Vi tar därför detta på största allvar inom myndigheten”, skriver myndigheten i sitt svar till JO.

JO konstaterar att objektivitetsprincipen kan beskrivas som ett förbud för myndigheterna att låta sig påverkas av andra intressen än dem de har till uppgift att tillgodose. Myndigheterna får inte heller ta hänsyn till ovidkommande omständigheter och beakta sådant som ligger utanför den tillämpliga författningen:

”Att det under en kortare period har kommit in flera anmälningar från olika personer som påstår att Försäkringskassan närmast satt i system att belöna medarbetare som i hög grad avslår ansökningar är naturligtvis både uppseendeväckande och bekymmersamt. Att sådana uppgifter dessutom florerar i media gör inte saken bättre. Uppgifterna är av sådant slag att de riskerar att allvarligt skada förtroendet för myndigheten och dess verksamhet även om de senare skulle visa sig vara oriktiga”, skriver JO Thomas Norling i sitt beslut.

Men eftersom det inte kommit fram några uppgifter som stöder påståendena att Försäkringskassan faktiskt ser antalet avslagsbeslut som ett lönekriterium, väljer JO att inte rikta någon kritik mot myndigheten:

”Givet det konstaterar jag att ord står mot ord och att ytterligare utredningsåtgärder från min sida sannolikt inte skulle leda till klarhet. Jag kan därför endast konstatera att det inte finns stöd för att uttala någon kritik.”

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Inlagt av Susanne Brandheim (ej verifierad) tors, 12/20/2018 - 09:47
Hej
Vi är många som vill se hur denna utredning har gått till. Annars finns ju risken att vi även tappar förtroendet för JO. Total transparens. Hur gjorde ni för att söka efter bevisen?
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.