JO-kritik mot Försäkringskassan för försening

FÖRSÄKRINGSKASSAN2020-10-28
Justitieombudsmannen, JO, kritiserar Försäkringskassan för omfattande försening av ett ärende. Myndigheten får också kritik för att myndigheten inte underrättat den försäkrade om det omfattande dröjsmålet, samt för andra brister.

I ett ärende om sjukersättning skickade Försäkringskassan i mars 2018 ut en bekräftelse att målsättningen var att handläggningen skulle ta cirka fyra månader. Sedan dröjde det fem månader innan något hände. JO konstaterar att den inledande passiviteten fick till följd att handläggningstiden i stället blev nio månader. Någon förklaring till den fem månader långa passiviteten har inte framkommit, men det är åtminstone klart att den inte berott på den försäkrade, konstaterar JO Thomas Norling i beslutet:

”Försäkringskassan förtjänar kritik för den långsamma handläggningen av (den försäkrades) ärende om sjukersättning”, skriver JO.

När handläggningen väl återupptogs i augusti 2018 hade den nya förvaltningslagens bestämmelser om väsentlig försening trätt i kraft. JO konstaterar att det innebär att den enskilde ska underrättas om ett avgörande kommer att bli väsentligt försenat och informeras om orsaken till förseningen.

Eftersom Försäkringskassan meddelat att handläggningstiden skulle bli cirka fyra månader borde myndigheten, när handläggningen återupptogs fem månader senare, ha övervägt om det inte fanns risk för en sådan försening. JO uttalar i ärendet kritik mot att några sådana överväganden inte dokumenterades och för att en underrättelse om väsentlig försening inte skickades till den försäkrade.

”Då förseningen måste ha varit uppenbar för Försäkringskassan i augusti 2018, kan myndigheten inte undgå kritik för att den då inte har underrättat (den försäkrade) om förseningen och för att inte heller ha dokumenterat vilka överväganden som gjordes i frågan”, skriver JO.

I beslutet kritiseras Försäkringskassan också för att myndigheten har använt ett läkarutlåtande, som den försäkrade lämnat in i ett annat ärende, utan att den försäkrade underrättats.

”Försäkringskassan borde därför ha informerat (den försäkrade) om att utlåtandet skulle beaktas i det aktuella avgörandet om sjukersättning. Försäkringskassan förtjänar mot denna bakgrund kritik även för den bristande kommuniceringen i ärendet”, skriver JO.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.