Bild: Sveriges Kommuner och Regioner

Kritik mot Arbetsförmedlingens insatser

ARBETSFÖRMEDLINGEN2024-02-15

Arbetsförmedlingens insatser till arbetslösa som står långt ifrån arbetsmarknaden duger inte, anser Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, efter en granskning. Enligt SKR brister insatserna i omfattning, tillgång och resultat.

I ett pressmeddelande skriver SKR att den kartläggning som organisationen gjort visar att de arbetssökande som står längst från arbetsmarknaden inte får det stöd de behöver.

”Vi ser återigen att den statliga arbetsmarknadspolitiken inte når de med störst behov. De insatser som ges räcker inte för att gå från bidrag till jobb. Det behövs en mer effektiv arbetsmarknadspolitisk verktygslåda på alla nivåer, men i synnerhet den lokala”, kommenterar Monica Sonde, chef för utbildning och arbetsmarknad på SKR, granskningens resultat i pressmeddelandet.

Av de 332 000 personer som i september 2023 var inskrivna på Arbetsförmedlingen hade enligt kartläggningen drygt 144 000 minst en aktivitet. 188 000 personer hade ingen insats alls. Av dem som får stöd via tjänsten Rusta och matcha får majoriteten av deltagarna 1–2 timmars stöd per vecka, konstaterar SKR.

Enligt kartläggningen får alla deltagare ungefär samma stöd, oavsett sina utmaningar på arbetsmarknaden. De som är längre från arbete får inte mer eller annat stöd än övriga. Den som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga får till och med mindre stöd än andra, enligt SKR.

Var tredje deltagare har gått till arbete eller studier efter fyra månader. Det är enligt pressmeddelandet ett sämre resultat än i tidigare mätningar. Resultaten är generellt sämre för grupper med svagare ställning på arbetsmarknaden, skriver SKR.

SKR efterlyser en aktivitetskravsreform, där kommunerna får huvudansvar för genomförande och samordning av insatser i aktivitetskravet.

”Men det kräver hänsyn till kommuners perspektiv, lösningar som fungerar i den kommunala verkligheten och att de som har ekonomiskt bistånd samtidigt får tillräckligt stöd från Arbetsförmedlingen”, understryker Monica Sonde.

Enligt SKR behöver Arbetsförmedlingen säkra tillräckliga statliga arbetsmarknadsinsatser, samråd och gemensamma handlingsplaner med kommunerna, medan individerna behöver kunskapsbaserade och parallella insatser riktade mot arbete.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA