Kritiserar tillsyn av lönekartläggningar

JÄMSTÄLLDHET2019-09-17

Metoderna i Diskrimineringsombudsmannens tillsyn är naiva och ineffektiva, skriver den tidigare jämställdhetsombudsmannen Lena Svenaeus i en debattartikel med anledning av Publikts avslöjande att många statliga myndigheter inte lever upp till lagens krav på årliga lönekartläggningar. Enligt Lena Svenaeus är den bristande tillsynen skälet till att lagen inte respekteras.

Publikts granskning visade att bara sju av de trettio största statliga myndigheterna till fullo levt upp till diskrimineringslagens krav på årliga lönekartläggningar. Det är ”knappast förvånande”, skriver Lena Svenaeus, fil dr i rättssociologi och tidigare jämställdhetsombudsman, i en debattartikel i Publikt.

Hon jämför Diskrimineringsombudsmannens tillsyn av arbetsgivarnas lönekartläggningsarbete med den som den tidigare myndigheten Jämställdhetsombudsmannen, JämO, utövade. Enligt Lena Svenaeus bestod den av stora tillsynsinsatser som ofta inleddes med riktade utbildningsinsatser. ”JämO avslutade inte tillsynen förrän lönekartläggningarna uppfyllde kraven i lagen. I fall där bristerna kvarstod ansökte JämO om vitesföreläggande hos Jämställdhetsnämnden”, skriver Lena Svenaeus och jämför med Diskrimineringsombudsmannens arbetsmetod, som enligt henne innebär att myndigheten ”släpper” ärendet efter att ha lämnat synpunkter på det material som lämnats in. Att på detta sätt utgå från att arbetsgivarna respekterar synpunkterna kallar hon för ”naivt”: ”Tillsynen blir en informationsinsats – inte en kontroll.”

Lena Svenaeus är också kritisk mot att Diskrimineringsombudsmannen inte längre tillhandahåller ett metodstöd för lönekartläggningar, vilket JämO gjorde. ”Det finns bra information på DOs webbplats men det går inte att ändra på diskriminerande normer enbart genom information”, skriver Lena Senaeus i debattartikeln i Publikt.

Läs hela Lena Svenaeus debattartikel här.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.