Annons:

Lagrådsremiss om förlängt anställningsskydd

ARBETSRÄTT2019-02-22

Regeringen har skickat ett förslag om att höja åldersgränsen för anställningsskyddet till 69 års ålder till lagrådet. Enligt pressmeddelandet hoppas regeringen kunna lägga fram en proposition till riksdagen under mars.

Regeringens förslag bygger på en överenskommelse i den så kallade pensionsgruppen från december 2017. I lagrådsremissen föreslås att arbetstagares anställningsskydd ska förlängas genom ändringar i lagen om anställningsskydd, las. Åldern för rätten att behålla sin anställning ska höjas till 69 år. Efter att arbetstagaren fyllt 69 år ska arbetsgivaren kunna säga upp den anställde utan saklig grund, genom ett förenklat uppsägningsförfarande.

Också åldern för när särskilda regler för uppsägningstid och företrädesrätt börjar gälla ska höjas till 69 år. Detsamma gäller åldersgränsen för när tidsbegränsade anställningar inte längre ska övergå till tillsvidareanställningar. Möjligheten att avsluta anställningen genom ett skriftligt besked när en viss ålder uppnås ska tas bort, liksom den särskilda formen för visstidsanställning av äldre arbetstagare.

Regeringen föreslår att lagen ändras i två steg. 1 januari 2020 ska åldersgränserna höjas till 68 år och från 1 januari 2023 ska till 69 år.

Pensionsgruppen

Förslaget är en del av pensionsöverenskommelsen som slöts mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet i december 2017.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA